Metsäalan ammattilainen – osallistu ja vaikuta! Tarvitsemme näkemyksiäsi opiskelijoita ja työelämän todellisia tarpeita käsittelevässä tutkimuksessa

Ainutlaatuisen laaja Samassa metsässä -tutkimus selvittää, millaisia ovat metsäalan koulutukseen hakeutuvien alan valintaan vaikuttaneet tekijät ja miltä ne näyttävät suhteessa työelämän tarpeisiin.

Metsäalan opinnot syksyllä 2021 aloittaneista lähes tuhannesta opiskelijasta peräti 75 % vastasi tutkimushankkeen kyselyyn, joka tehtiin metsäalan ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille. Tutkimusaineistoa kerättiin myös haastattelemalla opiskelijoita kaikilta koulutusasteilta.

Kysely- ja haastatteluvaiheen keskeisenä tuloksena on viisi metsäalan koulutuksen alavalintaprofiilia.

Tutkimus on nyt vaiheessa, jossa tarvitsemme metsäalan ammattilaisten näkemyksiä. Maaliskuussa järjestämme neljä alueellista työpajaa koulutuksen järjestäjille ja työelämän edustajille. Työpajat toteutetaan Teamsissa: 22.3 Oulun seutu, 23.3 Tampere, 24.3 Joensuu ja 31.3 Helsinki.

Tilaisuuksissa haemme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten opintonsa aloittaneiden alanvalintaprofiilit kohtaavat alan työvoimatarpeiden osaamisvaateiden kanssa?
  2. Miten metsäalan oppilaitosten markkinointiviestintää tulee kehittää erilaisia alanvalintaprofiileja paremmin tavoittavaksi?

TILAISUUKSIEN OHJELMA KLO 9-11

  • Tervetuloa / Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys
  • Aloitteen tekijän ja rahoittajan näkökulma / Metsämiesten Säätiö
  • Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät – viisi alavalintaprofiilia / Riitta Kilpeläinen, TTS Työtehoseura
  • Työpajat / Eila Lautanen, TTS Työtehoseura
  • Loppusanat / Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

Tervetuloa vaikuttamaan Samassa metsässä – tutkimuksen tärkeään viimeiseen vaiheeseen! Ilmoittaudu perjantaihin 18.3. mennessä. Toivomme että osallistut oman alueesi tilaisuuteen, mutta jos ajankohta ei sovi, olet tervetullut osallistumaan toisen alueen tilaisuuteen.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

 


YHTEYSTIEDOT

Sirpa Kärkkäinen, hankkeen vastuullinen johtaja, Suomen Metsäyhdistys ry
sirpa.karkkainen(a)smy.fi /050 351 2416

Eila Lautanen
, hankkeen projektipäällikkö, TTS Työtehoseura
eila.lautanen(a)tts.fi / 044 714 3686

Riitta Kilpeläinen
, hankkeen tutkija,  TTS Työtehoseura
riitta.kilpelainen(a)tts.fi / 050 308 7375

Eveliina Pokela
, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
eveliina.pokela(a)smy.fi / 044 560 0006

Vilma Issakainen, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys ry
vilma.issakainen(a)smy.fi / 0504027579

Tutkimuksen omalta sivulta voit lukea lisää: www.smy.fi/samassametsassa

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Kirjoita kommentti