Metsäkoulutus vetovoimaiseksi metsäalan yhteistyöllä – uusia osaajia alalle

Metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa opiskelija saa pätevyyden kuormatraktorin ja hakkuukoneen kuljettajaksi. Kuva: Anna Kauppi|Susanna Tauriainen. Kuva: Anna Kauppi|Ville Manner. Kuva: Anna Kauppi|

Suomi tarvitsee tulevaisuudessa lisää koulutettuja metsäalan osaajia. Metsäkoulutus ry yhdistää metsäalan voimat koulutuksen kehittämiseksi ja nuorten houkuttelemiseksi alalle.

Metsäkoulutus ry:ssä on mukana suuri joukko suomalaisia metsäkoulutuksen järjestäjiä ja metsäalan organisaatiota.

”Mukana on kaikki koulutusasteet. Lisäksi erittäin positiivista on se, että myös työelämä on yhdistyksessä mukana. Näin työelämän vaatimukset välittyvät koulutukseen”, sanoo Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

Manner toteaa, että juuri laajalla yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin. Yhdistyksellä on karkeasti ottaen kaksi tavoitetta: kehittää koulutuksen laatua ja houkutella alalle koulutettavia.

Ville Manner. Kuva: Anna Kauppi
”Parhaimmillaan yhdistyksen käynnistämät hankkeet synnyttävät uusia, hyödyllisiä toimintamalleja, jotka jäävät käyttöön myös hankkeen päätyttyä”, Ville Manner toivoo. Kuva: Anna Kauppi
Susanna Tauriainen. Kuva: Anna Kauppi
Susanna Tauriainen uskoo yhdistyksen laajan sidosryhmäpohjan luovan toiminnalle vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia vahvistaa metsäalan koulutusta. Kuva: Anna Kauppi

Aika on uudelle yhdistykselle otollinen, sillä biotalouden kasvun myötä metsäala Suomessa houkuttelee taas. Esimerkiksi metsätuotteiden viennin arvo lähestyy vuosituhannen vaihteen ennätyslukuja. Tehdasinvestointien myötä puun tarpeen uskotaan kasvavan 15 miljoonaa kuutiota vuodessa, ja sen korjuuseen tarvitaan osaajia.

Yhteistä verkko-opetusta kaikille

Biotalousinnostus ja talousluvut eivät kuitenkaan heijastu koulutukseen. Metsäalalla huolena on erityisesti ammatillinen koulutus, jota uudistetaan parhaillaan rajusti.

Uudistus tarkoittaa oppilaitoksille paitsi uusia sisältöjä, myös säästökuuria. Kansantaloudellisesta merkityksestä huolimatta alan opiskelijamäärät eivät ole suuria – mutta koulutus on yksi kalleimmista.

Metsäkoulutus ry:n puheenjohtajan Susanna Tauriaisen mukaan resepti on tehdä vähemmällä enemmän. Siksikin tarvittiin uusi yhdistys kokoamaan alan oppilaitokset joka koulutusasteelta saman pöydän ääreen.

”Metsäkoulutus ry:n tärkeä tehtävä on karsia päällekkäisyyksiä ja luoda yhteisiä, koulutusta kehittäviä hankkeita”, toteaa Tauriainen, joka päätyökseen suunnittelee koulutuspolitiikkaa Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n koulutusjohtajana.

Yhdistyksen tulevat hankkeet liittyvät muun muassa uuteen opetusmateriaaliin ja sähköisiin oppimisympäristöihin. Yhdistys huolehtii, että verkkomateriaalia luodaan yhteistyössä kaikkien oppilaitosten käyttöön – ei jokaisessa erikseen.

Koulutusta tarvitaan koko maassa

Ammatillista metsäopetusta eli metsäkone- ja metsurikoulutusta antaa Suomessa reilu parikymmentä oppilaitosta. Useassa ammattikorkeakoulussa voi opiskella metsätalousinsinööriksi. Metsätieteiden laitoksia on maassa kaksi, Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Tauriaisen ja Mannerin mukaan on tärkeää, että metsäalan koulutusta tarjotaan ympäri Suomea.

”Varsinkin ammattipuolella on tärkeää, että 16-vuotiaat nuoret löytävät opiskelupaikan läheltä kotipaikkakuntaa. Valmistuttuaan heitä myös tarvitaan joka puolella maata”, Manner sanoo.

Koulutuksen saavutettavuus vaikuttaa sen vetovoimaan. Lisäksi opiskelijan on voitava räätälöidä koulutustaan: puhutaan yksilöllisistä oppimispoluista.

Metsäala tarjoaa oppimiseen runsaasti vaihtoehtoja. Perinteisten metsäammattien rinnalle ovat nousseet biotalouden uudet liiketoimintamahdollisuudet. ”Rajapinnalla on myös esimerkiksi prosessiteollisuus ja sahat”, Tauriainen sanoo.

Metsäkoulutus ry:n hallituksen opiskelijajäsen Arttu Huhtanen painottaa, että koulutuksessa on pidettävä kiinni laadusta. Vaikka määrärahat pienenevät, oppilaitoksilla on oltava varaa haastaa opiskelijansa parhaisiin tuloksiin.

”Metsäalalla on hyvä koulutusjärjestelmä, joka kattaa koko kentän työelämästä tutkimukseen”, toteaa Huhtanen, joka opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulussa ja on valtakunnallisen Metsäalan Opiskelijat ry MEOLin puheenjohtaja.

Pohjana pohjoisten metsien monimuotoisuus

Koska Metsäkoulutus ry:ssä on mukana koko joukko metsäalan työnantajia, sen uskotaan erityisesti pystyvän parantamaan koulutuksen ja työelämän vastaavuutta.

Metsäkoulutus ry
Metsäkoulutus ry kokoaa yhteen kaikki metsäalan koulutusasteet ja työelämän sidosryhmät. Sen tehtävänä on kehittää koulutusta vetovoimaiseksi ja työelämää vastaavaksi.

Yhteistyö työelämän kanssa nousi parhaiden keinojen joukkoon, kun metsäkoulutusta ja yhdistystä voimakkaasti tukeva Metsämiesten Säätiö keräsi seminaarissaan ehdotuksia konkreettisista keinoista, joilla metsäalan osaamista lisätään rahoituksen vähetessä.

Koulutuksen sisältöön vaikuttaa luonnollisesti myös pohjoisen metsätalouden luonne, Manner muistuttaa. Puunkorjuun ja logistiikan rinnalla opetuksessa painotetaan metsäluonnon hoitoa ja metsien kestävää käyttöä.

”Vahvuutemme on taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten näkökulmien yhteensovittamisessa”, Manner toteaa.


Metsäkoulutus ry

Metsäalan koulutus kartalla


Kirjoita kommentti