Metsäpäivät 2017: Metsäsuhde rakentaa Suomen maabrändiä

Suomen Metsäyhdistyksen järjestämillä valtakunnallisilla Metsäpäivillä nostettiin metsäsuhde suomalaisten vahvuudeksi.

”Suomalaista maakuvaa on aina luotu luonnon avulla. Jokaisella kansalla on luontosuhteensa, mutta suomalaisten metsäsuhde on uniikki maailman mittakaavassa”, kertoi Emma Rispoli, maakuvatyön asiantuntija Ulkoministeriön maakuvayksiköstä.

Kuva: Linda Saukko-Rauta
Kuva: Linda Saukko-Rauta

”Kun monessa maassa käydään taistelua metsien suojelun ja hyödyntämisen välillä, Suomessa nämä näkökulmat yhdistyvät ja käyvät vuoropuhelua. Rajojemme ulkopuolella suhdettamme metsään ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin”, Rispoli totesi.

Ensi vuonna yksi maakuvan seitsemästä pääteemasta on metsäsuhde. Rispoli korosti, että maabrändimme, eli se mitä meistä maailmalla ajatellaan, vaikuttaa välittömästi Suomen taloudelliseen ja poliittiseen menestykseen.

”Mitä paremmin onnistumme vaikuttamaan mielikuviin Suomesta ja myös suhteestamme metsiin, sitä todennäköisemmin menestymme”, oli Rispolin viesti Metsäpäivien Metsäsuhteiden Suomi -seminaarin yleisölle.

Tutkimus suomalaisten metsäsuhteesta valmistuu ensi vuoden alussa

Suomessakin metsiin liittyy moniäänistä keskustelua, jossa kuuluvat erilaiset metsäsuhteet. Rakentavalle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle avaa mahdollisuuksia erilaisten metsäsuhteiden ymmärtäminen.

Metsäsuhteiden kirjon ja niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi on Kantar TNS Oy:ltä tilattu tutkimus suomalaisten metsäsuhteesta. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Se on osa Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston Kestävästi metsäsuhteessa -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja jonka taustalla on Kansallinen metsästrategia.

”Tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen, jo toteutettu haastatteluvaihe kertoo, että jokaisella suomalaisella on taustasta tai ammatista riippumatta yksilöllinen, hyvin henkilökohtainen ja monimuotoinen suhde metsään. Metsän hyödyntämiselle nähdään mitä erilaisimpia mahdollisuuksia sekä virkistyskäytössä että elinkeinon harjoittamisessa”, kertoi Annika Fock, kvalitatiivisen tutkimuksen vetäjä Kantar TNS Oy:ssä.

Kun tutkimus valmistuu ensi vuoden alussa, metsän parissa toimivat ammattilaiset saavat työkaluja erilaisten tilanteiden ja kohderyhmien kohtaamisiin.

Vastuullinen metsäsuhde on menestystekijä

Kestävästi metsäsuhteessa -hankkeessa yhteistyökumppanina on myös Metsähallitus. Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi totesi Metsäpäivillä, että sekä sidosryhmien että metsä- ja luontoammat-tilaisten oman metsäsuhteen tunnistaminen on erittäin hyödyllinen osa ammattitaitoa.

”Työnantajan on tärkeää valmentaa henkilöstöään tunnistamaan erilaisia metsäsuhteita, ymmärtämään niiden syitä ja antamaan työkaluja, joilla toimia metsäsuhteiden monimuotoisessa verkostossa. Joskus on hyvä haastaa myös omaa metsäsuhdettaan ja peilata sitä ympäröivään yhteisöön. Näin vastuullisesta metsäsuhteesta rakentuu yksi yrityksen menestystekijöistä”, kannusti Koipijärvi Metsäpäivillä.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salo kertoi, miten hänen suhteensa metsään on rakentunut ja muuttunut vuosien myötä. Hän kannusti myös muita metsäammattilaisia avaamaan omaa metsäsuhdettaan todeten: ”Jos avoimessa maailmassa jätät metsäsuhteesi vakan alle, joku toinen piirtää sen puolestasi.”

Lisätietoa: Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys ry, p. 050 3512416, sirpa.karkkainen@smy.fi


Metsäpäivät 2017

Metsäsuhteita-sivusto


 

Kirjoita kommentti