Metsä ja puu – korkeakoulujen tiedekurssi lukiolaisille 

Oletko kiinnostunut biologiasta tai yhteiskunnallisista asioista? Tai kiinnostavatko kaupalliset aineet, teknologia ja sen kehittäminen? Entäpä mikrobit tai riistaeläintiede? Opiskelumahdollisuuksia on monia.

Tällä lukiolaisille räätälöidyllä maksuttomalla kurssilla pääset kurkistamaan metsätieteiden opiskeluun Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, biotuotetekniikkaan- ja teknologiaan Aalto yliopistossa ja LUT-yliopistossa sekä puutekniikkaan LAB ammattikorkeakoulussa. Pääset myös ainutlaatuiselle vierailulle maailmanluokan ekosysteemien ja ilmakehän välisten yhteyksien SMEAR-mittausasemalle sekä tutustumaan metsäalalla toimiviin yrityksiin.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan- ja teknologian opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu.

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö on osa ratkaisua. Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa, sekä soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä.

Lataa tästä kurssin esittelymateriaalit: kurssimainos (A4 pdf) | powerpoint-dia

Ilmoittautumiset kurssille 29.8.2022 mennessä.

ILMOITTAUDU KURSSILLE


Kurssin sisältö ja tavoite

Metsäalan toimijat ovat yhdessä koostaneet metsä- ja biotekniikan opintoja havainnollistavan ja monipuolisen verkkokurssin, jonka luentojen ja opiskelumateriaalin kautta opiskelija tutustuu metsätieteisiin ja bio- ja puutuotetekniikan opintoihin, ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin sekä alan työnantajiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa metsä- ja biotuotetekniikan ajankohtaisia teemoja ja käsitteitä
  • osaa kuvata metsätieteiden ja biotuotetekniikan tarjoamia ratkaisuja ajankohtaisiin gloobaaleihin haasteisiin
  • osaa etsiä lisää tietoa metsä- ja puualan koulutusmahdollisuuksista
  • tunnistaa metsä- ja puualan työmahdollisuuksia

Kurssin laajuus, aikataulu ja suorittaminen

Kurssi suoritetaan etäluennoin ja verkkomateriaalein päiväretkeä lukuun ottamatta. Kurssin työmäärä on 28,5 tuntia vastaten 2 opintopistettä.

Yhteinen aloitus, ensimmäinen verkkoluento, jolla käydään kurssin käytännöt läpi on 13.9.2022 klo 17-18. Koko päivän kestävä retki SMEAR-mittausasemalle Hyytiälään, Korkeakoskelle on lauantaina 17.9. Kurssin verkkoluennot (1-2 oppituntia) sijoittuvat viikoille 38-46 (1-2 luentoa/vko).  Verkkoluentojen lisäksi kurssin pakolliseen osuuteen kuuluu myös muutamia verkkomateriaaleja, jotka voi katsoa/suorittaa itselle sopivana ajankohtana. Tarkempi aikataulu julkaistaan ennen kurssin alkua.

Kurssille ilmoittautuneet saavat elokuussa linkin sitovaan retki-ilmoittautumiseen. Retkelle pääsee noin 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Retki-ilmoittautumisten mukaan suunnitellaan elokuussa yhteiskuljetukset tilausbusseilla Hyytiälään, Korkeakoskelle.  Mikäli ei mahdu retkelle tai on muutoin estynyt osallistumaan retkelle, tulee retki korvata itsenäisesti suoritettavilla verkkotehtävillä.

Läsnäolo: Oletuksena on, että kurssille osallistuva opiskelija osallistuu kaikille verkkoluennoille silloin, kun ne järjestetään. Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan läsnäoloa vaativalle luentokerralle, järjestämme mahdollisuuksien mukaan luentotallenteen katsottavaksi tai mikäli tallennetta ei ole saatavilla, voi poissaolon korvata verkko-opinnoilla.

Suoritusmerkintä:  Suomen Metsäyhdistys ja kurssin toteuttavat korkeakoulut tuottavat kurssin sisällön, mutta eivät vastaa kurssin viennistä opintosuoritusrekisteriin. Opiskelijan tulee olla yhteydessä omaan opoonsa tai vastuuopettajaan saadakseen kurssista suoritusmerkinnän. Suomen Metsäyhdistyksessä kurssin järjestäjät keräävät oppilaiden suoritusmerkinnät kurssin aikana Classroom -alustalle. Kurssin loputtua toimitamme opettajille tiedon heidän oppilaistaan, jotka ovat suorittaneet kurssin hyväksytysti. Tämän jälkeen opettajan tehtäväksi jää kirjata opintosuoritus oman lukion opintosuoritusrekisteriin kurkistuskurssina työelämään/korkeakouluun.

Arviointi: Kurssi arvioidaan läsnäolon, määräaikaan palautettujen pienten pohtivien luentotehtävien tai korvaavien tehtävien perusteella hyväksytty tai hylätty. Palautetut luentotehtävät ovat osoitus siitä, että on osallistunut luennolle.


Kurssin toteuttajat

Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Aalto)
Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (HY)
Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto (UEF)
LAB-ammattikorkeakoulu, puutekniikka
LUT yliopisto (LUT), kemiantekniikka ja konetekniikka
Suomen Metsäyhdistys ry (SMY)
Metsäteollisuus ry (MR)
Puunjalostusinsinöörit ry (PI)

Kurssiin liittyvät tiedustelut ja lisätietoa

Tutustu syksyllä 2021 toteutetun kurssin sisältöihin kurssimateriaaleissa

Lue kurssille syksyllä 2021 osallistuneen Veetin mietteitä kurssista.

Suvi Pessala, suvi.pessala(a)smy.fi / 045 6575 442

ILMOITTAUDU KURSSILLE