Metsätiedekurssi: Metsäala tutuksi lukiolaisille

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö osana ratkaisua

Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa ja soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä.

Tällä lukiolaisille räätälöidyllä kurssilla pääset kurkistamaan metsätieteiden opiskeluun Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, biotuotetekniikkaan- ja teknologiaan Aalto yliopistossa ja LUT-yliopistossa sekä puutekniikkaan LAB ammattikorkeakoulussa. Mahdollisuuksien mukaan pääset myös metsäretkelle ja tutustumaan metsäalalla toimiviin yrityksiin.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan- ja teknologian opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu.


Miten toimit?

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan syyslukukaudella 2021 järjestettävälle metsätiedekurssille, ota ensin yhteyttä oman lukiosi  opinto-ohjaajaan tai muuhun vastuuopettajaan (biologia/maantieto/yhteiskuntaoppi/kemia) ja tiedustele opintojakson sisällyttämisestä lukio-opintoihisi.

Kurssille ilmoittautumisaika on umpeutunut.


Kurssin sisältö ja tavoite

Metsäalan toimijat ovat yhdessä koostaneet metsä- ja biotekniikan opintoja havainnollistavan ja monipuolisen verkkokurssin, jonka luentojen ja opiskelumateriaalin kautta opiskelija tutustuu metsätieteisiin ja bio- ja puutuotetekniikan opintoihin, ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin sekä alan työnantajiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa metsä- ja biotuotetekniikan ajankohtaisia teemoja ja käsitteitä
  • osaa kuvata metsätieteiden ja biotuotetekniikan tarjoamia ratkaisuja ajankohtaisiin gloobaaleihin haasteisiin
  • osaa etsiä lisää tietoa metsä- ja puualan koulutusmahdollisuuksista
  • tunnistaa metsä- ja puualan työmahdollisuuksia

Kurssin ajankohta

Kurssin opetus tapahtuu syyslukukaudella 16.8.2021- 22.12.2021, lukion 1. ja 2. opintojakson aikana.

Kurssin toteutustapa ja työmäärä

Avoin verkkokurssi on kohdennettu lukio-opiskelijoille. Kurssin materiaali ovat lähtökohtaisesti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla.

Kurssin luennot ja tehtävät vaativat 28,5 työtuntia, vastaten lukion oppimäärän mukaisesti kahta (2) opintopistettä. Kurssilla on sekä pakollisia, että valinnaisia osuuksia. Suurin osa kurssin luennoista, vierailuista ja opiskelumateriaaleista toteutetaan etäyhteyksin Zoom ja Teams -työkaluilla tai vapaasti katsottavina luentotallenteina. Kurssin luentomateriaalit koostetaan kurssin verkkosivulle, joka on kurssin pääasiallinen viestintäkanava.


Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan läsnäolon, määräaikaan palautettujen luentotehtävien tai korvaavien tehtävien perusteella hyväksytty tai hylätty.

  • Läsnäolo: Oletuksena on, että kurssille osallistuva opiskelija osallistuu kaikille luennoille silloin kun ne järjestetään. Mikäli et pääse jollekin luentokerralle mukaan, järjestämme  mahdollisuuksien mukaan luentotallenteen katsottavaksi sinulle sopivana ajankohtana.
  • Luentotehtävät: Opetuskertoihin sisältyy luennon jälkeen kirjoitettava itsenäinen tehtävä (n. 0,5 h/luento). Palautetut luentotehtävät ovat osoitus siitä, että olet osallistunut luennolle.
  • Poissaoloa korvaavat opinnot: Mikäli et pääse jollekin läsnäoloa vaativalle opetuskerralle mukaan, voit korvata poissaoloa verkko-opinnoilla.

Huomioithan, että Suomen Metsäyhdistys ja kurssin toteuttavat korkeakoulut tuottavat kurssin sisällön, mutta eivät vastaa kurssin arvioinnista. Olethan yhteydessä omaan opoosi tai vastuuopettajaasi saadaksesi kurssista suoristusmerkinnän.


Kurssin toteuttajat

Suomen Metsäyhdistys ry (SMY)
Metsäteollisuus ry (MR)
Puunjalostusinsinöörit ry (PI)
Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Aalto)
Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (HY)
Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto (UEF)
Lahden ammattikorkeakoulun puutuotetekniikan osasto (LAB)
LUT yliopisto (LUT)

Kurssiin liittyvät tiedustelut ja lisätietoa

Eveliina Pokela, eveliina.pokela(a)smy.fi / 044 560 0006

Lue juttu syksyn 2020 kurssitoteutuksesta.

Tutustu syksyllä 2020 toteutetun kurssin sisältöihin kurssimateriaaleissa