Metsätiedekurssi: Metsäala tutuksi lukiolaisille

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö osana ratkaisua

Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa ja soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä.

Tällä lukiolaisille räätälöidyllä kurssilla pääset kurkistamaan metsätieteiden opiskeluun Helsingin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa, biotuotetekniikkaan- ja teknologiaan Aalto yliopistossa ja LUT-yliopistossa sekä puutekniikkaan LAB ammattikorkeakoulussa. Pääset myös metsäretkelle ja tutustumaan metsäalalla toimiviin yrityksiin.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan- ja teknologian opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu.


Kurssin sisältö ja tavoite

Metsäalan toimijat ovat yhdessä koostaneet metsä- ja biotekniikan opintoja havainnollistavan ja monipuolisen verkkokurssin, jonka luentojen ja opiskelumateriaalin kautta opiskelija tutustuu metsätieteisiin ja bio- ja puutuotetekniikan opintoihin, ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin sekä alan työnantajiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa metsä- ja biotuotetekniikan ajankohtaisia teemoja ja käsitteitä
  • osaa kuvata metsätieteiden ja biotuotetekniikan tarjoamia ratkaisuja ajankohtaisiin gloobaaleihin haasteisiin
  • osaa etsiä lisää tietoa metsä- ja puualan koulutusmahdollisuuksista
  • tunnistaa metsä- ja puualan työmahdollisuuksia

Kurssin toteuttajat

Suomen Metsäyhdistys ry (SMY)
Metsäteollisuus ry (MR)
Puunjalostusinsinöörit ry (PI)
Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Aalto)
Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (HY)
Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto (UEF)
Lahden ammattikorkeakoulun puutuotetekniikan osasto (LAB)
LUT yliopisto (LUT)

Kurssiin liittyvät tiedustelut ja lisätietoa

Käynnissä olevan syksyn 2021 kurssin materiaaleihin pääset tutustumaan kurssimateriaaleissa.

Tutustu syksyllä 2020 toteutetun kurssin sisältöihin kurssimateriaaleissa

 

Lue juttu syksyn 2020 kurssitoteutuksesta.

Eveliina Pokela, eveliina.pokela(a)smy.fi / 044 560 0006