Metsäala tutuksi lukiolaisille

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö osana ratkaisua.

Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa ja soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä. Lukiolaisille räätälöidyllä kurssilla pääset tutustumaan metsätieteiden ja biotuotetekniikan opintoihin yliopistojen kampuksilla, Hyytiälän metsäasemalla ja verkko-opiskeluympäristöissä.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu. Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä (1 op = 14,5 tuntia) ja kurssilla on sekä pakollisia, että valinnaisia osuuksia.

Kurssin lähiopetus tapahtuu syyslukukaudella 2020 1. ja 2. jaksojen aikana ja kaikki kurssiin liittyvät opinnot on oltava suoritettuna 2. jakson loppuun mennessä. Kokoa tarjolla olevista luennoista, vierailuista, labroista ja verkko-opinnoista 29 tunnin kokonaisuus. Huomioi pakolliset osiot valinnoissasi.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla läsnäolojen ja suoritettujen kirjallisten tehtävien perusteella.

Lähiopetus

Metsätieteet, Helsingin yliopisto: Uusiutuvan luonnonvaran – metsän – vastuullinen ja kestävä käyttö

 • Tutkimusalat esittäytyvät: mukana esimerkiksi suometsätiede, riistaeläintiede, metsävarojen hallinta ja trooppinen metsänhoito. (2*3 h)
 • Luentojen ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.
 • Luentoihin voi osallistua myös etänä. Luentoihin voi liittyä tutustumista metsätieteiden laitokseen. Tälle osuudelle ei voi osallistua etänä.

Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Aalto-yliopisto: Vähemmästä enemmän ja puhtaammin – uusia kiertotalouden ratkaisuja etsimässä

 • Luentojen tai labrojen ajankohdat ja sisällöt tarkentuvat myöhemmin. (2*3 h)

Yritysvierailu: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu – miten se toteutuu käytännön työssä?

 • Vierailu Stora Enson pääkonttorille. Stora Enso kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin. (2 h)

Maastojakso

Hyytiälän metsäasemalla syvennytään teemaan metsät, suot ja muuttuva ilmasto. Hyytiälän historiallisessa ympäristössä sijaitsee satoja kohteita sisältävä opetus- ja tutkimuskoealojen verkosto, jonka koealoilla seurataan metsien kasvua ja erilaisten kokeellisten käsittelyjen tai hoitotoimien vaikutuksia puustoon.

Maastojaksolla tutustutaan SMEAR II -aseman toimintaan teemalla metsän hiilenvaihto. Tutkimustehtäviä: puiden ja maan hengitysnopeuden sekä yhteyttämisnopeuden mittausta. Datan tulkintaa, mitkä tekijät vaikuttavat näihin prosesseihin. Pohditaan metsän kasvun ja hiilenvaihdon / yhteytystuotoksen yhteyttä ja metsän käytön vaikutuksia näihin. Lisäksi tehdään elämyksellinen suokävely Siikanevalla suoekosysteemiin ja maastomittauksiin tutustuen.

Hyytiälän metsäasemalle lähdetään pe 11.9 klo 16:00 Helsingin keskustasta yhteiskuljetuksella. Paluu samaan paikkaan lauantaina 12.9. klo 21:00.

(Pakollinen 10 tuntia)

Verkko-opinnot

Tarkentuu myöhemmin. Jos et voi osallistua johonkin lähiopetuksen osuuksista, verkko-opinnoilla voit täydentää kokonaisuutta.

 • Esimerkiksi tutustu ForestBioFacts digitaaliseen oppimisympäristöön!
  • Hahmota mitä on biotalous, kiertotalous ja kuinka metsäteollisuus liittyy tähän kaikkeen. Millaisia tuotteita puusta voidaan tehdä ja millaisia teknologioita on näiden taustalla? (3 h)

Tehtävät

 • Lähiopetuskertakohtaiset tehtävät: Jokaiseen lähiopetuskertaan sisältyy itsenäinen tehtävä. (n. 0,5 h/luento)
 • Verkko-opintojen tehtävät
 • Yhteenveto kurssilla opitusta ja ajatuksia kurssin toteutustavasta. Tehtävänantoa tarkennetaan myöhemmin. (3 h)

Haluatko mukaan kurssille?

OPISKELIJA: Selvitä koulusi yhteysopettaja (todennäköisesti biologian opettaja) ja sovi ilmoittautumisesta kurssille.

OPETTAJA: Selvitä työ- ja korvauskäytäntö. Saadaksesi lisää ohjeita, ole yhteydessä Suomen Metsäyhdistykseen.

 

Ilmoittaudu kurssille

 

Kysymykset ja kommentit sekä lisätietoa kurssista yhteyshenkilöltä:

Vilma Issakainen, vilma.issakainen@smy.fi, 0504027579