Metsäala tutuksi lukiolaisille

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö osana ratkaisua.

Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa ja soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä. Lukiolaisille räätälöidyllä kurssilla pääset tutustumaan metsätieteiden ja biotuotetekniikan opintoihin yliopistojen kampuksilla, metsäretkellä ja verkko-opiskeluympäristöissä.

Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu. Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä (1 op = 14,5 tuntia) ja kurssilla on sekä pakollisia, että valinnaisia osuuksia.

Kurssin lähiopetus tapahtuu syyslukukaudella 2020 1. ja 2. jaksojen aikana ja kaikki kurssiin liittyvät opinnot on oltava suoritettuna 23.11. mennessä. Kokoa tarjolla olevista luennoista, vierailuista ja verkko-opinnoista 29 tunnin kokonaisuus. Huomioi pakolliset osiot valinnoissasi.

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla läsnäolojen ja suoritettujen kirjallisten tehtävien perusteella.

Maastojakso 11.-12.9.2020

 • Perjantai 11.9. klo 16 – 18 Ilmastonmuutos ja metsät

Saamme kattavan oppitunnin ilmastonmuutoksesta ja metsistä sekä näiden suhteen tutkimisesta ja mittaamisesta SMEAR II -aseman asiantuntija tutkijatohtori Pauliina Schiestl-Aallolta Helsingin yliopistosta.

Luento toteutetaan etänä Zoomissa, osallistumislinkki ja ennakkotehtävä on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

 • Lauantai 12.9. Päiväretki Fiskarsiin teemana metsät ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ohjelmassa:

Metsät ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, erityisasiantuntija Heikki Nuorteva, Luke

Metsien käytön suunnittelua ilmasta, yrittäjä ja Novia yrkeshögskolanin opettaja Romi Ranken

Vierailu Koivusipilän verstaalla, hienopuuseppä Petri Koivusipilä

(Pakollinen, yhteensä 10 tuntia)

 

Lähi- ja etäopetus

1. Metsätieteet, Helsingin yliopisto: Uusiutuvan luonnonvaran – metsän – vastuullinen ja kestävä käyttö

Pääset mukaan Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen johdantokurssin luennoille yhdessä ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Luennot toteutetaan lähiopetuksena Helsingin yliopiston Viikin kampuksella osoitteessa Latokartanonkaari 7, luentosalissa B1. Luentosali on niin suuri, että turvavälit muihin opiskelijoihin on mahdollista pitää.  Halutessasi voit osallistua luennoille myös etänä tai katsoa ne vaihtoehtoisesti tallenteena jälkikäteen.

Linkki etäyhteydellä osallistumiseen toimitetaan osallistujille ennen luentoa ja luentotallenteet luennon jälkeen sähköpostilla.

 • Perjantai 18.9.2020 klo 10:15-11:45:

Tilaisuuden avaus, Markus Holopainen
Geoinformatiikka & kaukokartoitus metsätieteissä, Markus Holopainen
Puuteknologia, Marketta Sipi / Juha Rikala / Markus Holopainen
Metsäteknologia, Jori Uusitalo & Bo Dahlin
Metsänhoito, Pasi Puttonen
Metsäsuunnittelu, Jari Vauhkonen
Metsän kasvu ja tuotos, Annikki Mäkelä
Trooppinen metsänhoito, Markku Kanninen

Linkki luennon tallenteeseen:
https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vvluoma_ad_helsinki_fi/EbLWgSqER2xIkrJdKf_vfvABXNnG3zFrccrrpncmBFSapQ?e=T2lePH

Tehtävä luennon jälkeen:
Luennolla esitellään metsätieteiden osaston tutkimusta useilta eri aloilta. Mikä tai mitkä tutkimusalat vaikuttivat mielestäsi mielenkiintoisimmilta? Millaisiin tutkimuskysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kyseisen alan tutkimuksella pyritään vastaamaan?

 • Perjantai 25.9.2020 klo 10:15-11:45:

Tilaisuuden aloitus, Markus Holopainen
Soiden ekologia ja suometsätiede, Harri Vasander / Kari Minkkinen
Metsäeläintiede & riistanhoito, Veli-Matti Väänänen
Metsäpatologia, Risto Kasanen
Metsät ja ilmastonmuutos, Teemu Hölttä
Metsämaatiede, Marjo Palviainen

Osallistumislinkki (Zoomin kautta): https://helsinki.zoom.us/j/66368831862?pwd=Ri9DZHE5eHpZT1NyWjR2MkUrUFdqZz09

Tehtävä luennon jälkeen: 

 • Tiistai 6.10.2020 klo 12:15-13:45:
  Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
  Tehtävä luennon jälkeen:

  (Pakollinen tai korvattava 3* 2,5 h)

2. Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Aalto-yliopisto: Vähemmästä enemmän ja puhtaammin – uusia kiertotalouden ratkaisuja etsimässä

 • Maanantai 5.10. klo 15:00-17:00:
  Biotalous ja puupohjaiset tuotteet,
  professori Jouni Paltakari
  1 h luento sekä n 45 minuutin keskustelu.
  Luento ja keskustelu toteutetaan etänä Zoomissa, osallistumislinkki toimitetaan sähköpostitse ennen luentoa.Tehtävä luennon jälkeen:
 • Maanantai 19.10. klo 15:00-17:00
  Uuden sukupolven tekstiilit,
  tutkija Marja Rissanen
  1 h luento ja n 45 minuutin ennakkotehtävään perustuva keskustelu.
  Sekä luento että tehtäväosio toteutetaan etänä Zoomissa, osallistumislinkki ja ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostitse ennen luentoa.Tehtävä luennon jälkeen: Koosta ennakkotehtävän havainnot kirjallisesti.(Pakollinen tai korvattava 2* 2,5 h)

3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu

   • Tallennetut luennot toimitetaan kurssilaisille lokakuun alussa.
    Tehtävä luennon jälkeen:

    (Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

4. Yritysvierailu: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu – miten se toteutuu käytännön työssä?

Stora Enso kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin.

   • Torstai 5.11. klo 15:00-17:00
    Etävierailu Stora Enson pääkonttorille, linkki toimitetaan ennen tilaisuutta.
    Tehtävä luennon jälkeen:(Pakollinen tai korvattava 2 h)

Verkko-opinnot

Jos et voi osallistua johonkin yllämainituista opinto-osuuksista, voit täydentää kokonaisuutta verkko-opinnoilla. Tarkempi ohjeistus on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

(Korvaavat tehtävät  2*4 h)

 

Tehtävät

   • Lähiopetuskertakohtaiset tehtävät: suurimpaan osaan lähiopetuskerroista sisältyy luennon jälkeen kirjoitettava itsenäinen tehtävä (n. 0,5 h/luento)
   • Luentoja korvaavien verkko-opintojen tehtävät (max 8 h)
   • Yhteenveto kurssilla opitusta ja ajatuksia kurssin toteutustavasta (2 h)

Kirjallisten tehtävien palautus omalle vastuuopettajalle sovitulla tavalla, esim. Google Classroomissa tai jollain muulla oppimisalustalla.

 

Kysymykset ja kommentit sekä lisätietoa kurssista yhteyshenkilöiltä:

Eveliina Pokela, eveliina.pokela@smy.fi, 044 560 0006