Metsäala tutuksi lukiolaisille

Luonnonvarojen vastuullinen käyttö osana ratkaisua.

Maailman suurimpien ongelmien ratkaisemiseen voi omien valintojen lisäksi vaikuttaa vielä laajemmin opiskelemalla luonnontieteitä ja teknologiaa ja soveltamalla niitä myöhemmin työelämässä. Lukiolaisille räätälöidyllä kurssilla pääset tutustumaan metsätieteiden ja biotuotetekniikan opintoihin yliopistojen luennoilla, metsäretkellä ja verkko-opiskeluympäristöissä. Kurssilla saat hyvän kuvan siitä, mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu.

Tällä sivulla esitellään syksyllä 2020 järjestetyn pilottikurssin sisältö havainnollistamaan, millainen opintokokonaisuus metsätiedekurssilla tarjotaan. Uuden, syksyllä 2021 järjestettävän kurssin sisällöt päivitetään tälle sivulle kevään 2021 aikana.  

Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä, 29 työtuntia  (1 op = 14,5 tuntia). Kurssilla on sekä pakollisia, että valinnaisia osuuksia.

Kurssin lähiopetus tapahtuu syyslukukaudella 2020 1. ja 2. jaksojen aikana.

Kokoa tarjolla olevista luennoista, vierailuista ja verkko-opinnoista itsellesi 29 tunnin kokonaisuus. Huomioi pakolliset osiot valinnoissasi. Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla läsnäolojen ja määräaikaan suoritettujen kirjallisten tehtävien perusteella.

 

Maastojakso 11.-12.9.2020

Perjantai 11.9. klo 16 – 18 Ilmastonmuutos ja metsät

Saamme kattavan oppitunnin ilmastonmuutoksesta ja metsistä sekä näiden suhteen tutkimisesta ja mittaamisesta SMEAR II -aseman asiantuntija tutkijatohtori Pauliina Schiestl-Aallolta Helsingin yliopistosta.

Luento toteutetaan etänä Zoomissa, osallistumislinkki ja ennakkotehtävä on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

Lauantai 12.9. Päiväretki Fiskarsiin teemana metsät ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Metsät ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, erityisasiantuntija Heikki Nuorteva, Luke
Metsien käytön suunnittelua ilmasta, yrittäjä ja Novia yrkeshögskolanin opettaja Romi Ranken
Vierailu Koivusipilän verstaalla, hienopuuseppä Petri Koivusipilä

(Pakollinen, yhteensä 10 tuntia)

 

Lähi- ja etäopetus

1. Metsätieteet, Helsingin yliopisto: Uusiutuvan luonnonvaran – metsän – vastuullinen ja kestävä käyttö

Pääset mukaan Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Metsätieteiden laitoksen johdantokurssin luennoille yhdessä ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Luennot toteutetaan lähiopetuksena Helsingin yliopiston Viikin kampuksella osoitteessa Latokartanonkaari 7, luentosalissa B1. Luentosali on niin suuri, että turvavälit muihin opiskelijoihin on mahdollista pitää.  Halutessasi voit osallistua luennoille myös etänä tai katsoa ne vaihtoehtoisesti tallenteena jälkikäteen.

Perjantai 18.9.2020 klo 10:15-11:45

Tilaisuuden avaus, Markus Holopainen
Geoinformatiikka & kaukokartoitus metsätieteissä, Markus Holopainen
Puuteknologia, Marketta Sipi / Juha Rikala / Markus Holopainen
Metsäteknologia, Jori Uusitalo & Bo Dahlin
Metsänhoito, Pasi Puttonen
Metsäsuunnittelu, Jari Vauhkonen
Metsän kasvu ja tuotos, Annikki Mäkelä
Trooppinen metsänhoito, Markku Kanninen

Linkki luennon tallenteeseen
:
https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vvluoma_ad_helsinki_fi/EbLWgSqER2xIkrJdKf_vfvABXNnG3zFrccrrpncmBFSapQ?e=T2lePH

Tehtävä luennon jälkeen:
Luennolla esitellään metsätieteiden osaston tutkimusta useilta eri aloilta. Mikä tai mitkä tutkimusalat vaikuttivat mielestäsi mielenkiintoisimmilta? Millaisiin tutkimuskysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kyseisen alan tutkimuksella pyritään vastaamaan?

(Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

 

Perjantai 25.9.2020 klo 10:15-11:45

Tilaisuuden aloitus, Markus Holopainen
Soiden ekologia ja suometsätiede, Harri Vasander
Metsäeläintiede & riistanhoito, Veli-Matti Väänänen
Metsäpatologia, Risto Kasanen
Metsät ja ilmastonmuutos, Teemu Hölttä
Metsämaatiede, Marjo Palviainen

Linkki luennon tallenteeseen:
https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vvluoma_ad_helsinki_fi/ER85e-Y3RoFBrBdGLUbstgIBKp_dSVnMRtQeqpLokGjnJQ?e=1MRbTw

Tehtävä luennon jälkeen:
Luennolla esitellään metsätieteiden osaston tutkimusta useilta eri aloilta. Mikä tai mitkä tutkimusalat vaikuttivat mielestäsi mielenkiintoisimmilta? Millaisiin tutkimuskysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kyseisen alan tutkimuksella pyritään vastaamaan?

(Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

 

Tiistai 6.10.2020 klo 12:15-13:45

Metsäbiotalouden liiketoiminta ja politiikka
Forest policy, Maria Brockhaus
Suomalaisten metsäsuhteet, Sami Berghäll
Metsät ja ihminen, Annukka Vainio
Metsäbiotalous: myynti ja markkinointi, Petri Parvinen

Linkki luennon tallenteeseen:
https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/vvluoma_ad_helsinki_fi/Ear62YS_lhpLnax4l7FHshUBAVCDg9v0lgya8gVXlKbO9Q?e=WkV7Kj

Tehtävä luennon jälkeen:
Luennolla esitellään metsätieteiden osaston tutkimusta useilta eri aloilta. Mikä tai mitkä tutkimusalat vaikuttivat mielestäsi mielenkiintoisimmilta? Millaisiin tutkimuskysymyksiin ja tulevaisuuden haasteisiin kyseisen alan tutkimuksella pyritään vastaamaan?

(Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

 

2. Biotuotteiden ja biotekniikan laitos, Aalto-yliopisto: Vähemmästä enemmän ja puhtaammin – uusia kiertotalouden ratkaisuja etsimässä

 

Maanantai 5.10. klo 15:00-17:00

Biotalous ja puupohjaiset tuotteet, professori Jouni Paltakari

Linkki luennon tallenteeseen:
https://1drv.ms/v/s!AvpJqleXcJBOrR4XxPSOaklHWwYu?e=iKHmd6

Tehtävä luennon jälkeen:
Tutustu www.uusipuu.fi -sivustoon ja sivustolla esitettyihin puupohjaisiin tuotteisiin. Mitkä kolme puupohjaista ratkaisua ovat mielestäsi mielenkiintoisimpia? Perustele.

(Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

 

Maanantai 19.10. klo 15:00-17:00

Uuden sukupolven tekstiilit, tutkija Marja Rissanen
Etäluennosta ei ole tallennetta, mutta luentomateriaali on toimitettu osallistujille etukäteen.

Tehtävä luennon jälkeen:
Käy läpi vaatekaappisi sisältöä ja kirjaa excel-taulukkoon vaatteittesi kuitusisältö. Jos et ehdi käydä läpi vaatekaappiasi, kirjaa taulukkoon niiden vaatteiden kuitusisältö, mitä sinulla on päällä. (Excel -taulukko ja ennakkotehtävän aineisto on toimitettu kurssilaisille sähköpostitse).

(Pakollinen tai korvattava 2,5 h)

 

3. Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Metsän monet mahdollisuudet biomassasta hyvinvointiin

Tutustu itsenäisesti luentoon: 
https://lut-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/riina_salmimies_lut_fi/ETk7hlwQFsxCsY8SBOHtRUsBp_A0dlv3GDcYcUfZjK0wpQ?e=8WFiNv

Tehtävä luennon jälkeen:
Etsi kotoasi kolme erilaista ruokapakkausta. Mistä nämä pakkaukset on tehty, miten ne tulisi kierrättää ja löysitkö videolta tapoja korvata näitä pakkauksia toisenlaisilla?

(Pakollinen tai korvattava 1,5 h)

 

4. Lahden ammattikorkeakoulu, LAB Puutuotetekniikka

Tutustu itsenäisesti kurssiluentomateriaaleihin:

Mekaaninen metsäteollisuus ja ympäristö, Kristiina Lillqvist
https://video.lamk.fi/media/LAB+Puutekniikka+Mikkonen+Lillqvist+Osa+1.mp4/0_xzvkb0dj

 

Puutuotteista ja niiden globaaleista markkinoista, Esa Mikkonen
https://video.lamk.fi/media/LAB+Puutekniikka+Mikkonen+Lillqvist+Osa+2.mp4/0_4dbrx1fw

(Pakollinen tai korvattava 1 h)

 

5. Yritysvierailu: sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen vastuu – miten se toteutuu käytännön työssä?

Stora Enso kehittää ja valmistaa puuhun ja biomassaan perustuvia ratkaisuja maailmanlaajuisesti monien eri alojen toimijoille ja moniin käyttökohteisiin.

Torstai 5.11. klo 15:00-17:00 etävierailu Zoomin kautta
Luennon materiaalit toimitettu opiskelijoille sähköpostilla.

Tehtävä luennon jälkeen:
Miten megatrendit tukevat Stora Enson vastuullisuustyötä ja miten ne näkyvät omassa arjessasi?

(Pakollinen tai korvattava 2 h)

 

Verkko-opinnot

Jos et voi osallistua johonkin yllämainituista opinto-osuuksista, voit täydentää kokonaisuutta verkko-opinnoilla. Tarkempi ohjeistus on toimitettu osallistujille sähköpostitse.

(Korvaavat tehtävät  2*4 h)

 

Tehtävät

  • Lähiopetuskertakohtaiset tehtävät: suurimpaan osaan lähiopetuskerroista sisältyy luennon jälkeen kirjoitettava itsenäinen tehtävä (n. 0,5 h/luento)
  • Poissaoloja korvaavat verkko-opintojen tehtävät (max 8 h)
  • Yhteenveto kurssilla opitusta ja ajatuksia kurssin toteutustavasta (2 h)

Kirjallisten tehtävien palautus omalle vastuuopettajalle sovitulla tavalla, esim. Google Classroomissa tai jollain muulla oppimisalustalla 23.11.2020 mennessä.


Kysymykset ja kommentit sekä lisätietoa kurssista:

Eveliina Pokela, eveliina.pokela@smy.fi, 044 560 0006