Metsäyhdistyksen ansiomerkit jaettiin alan konkareille, mutta myös uuden luojille

||||||||

Suomen Metsäyhdistyksen ansiomerkit jaettiin perinteiseen tapaan valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingissä. Yhteensä kaksitoista huomionosoitusta jakoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Metsäpäivillä ja ansiomerkkien saajissa kohtaavat ministeri Krista Mikkosen mukaan sukupolvet ja heidän osaamisensa. Vaikka metsäalakin on toimintaympäristönsä myötä muutoksessa, hän sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että metsäalalla on merkitystä myös tulevaisuuden Suomessa.

”Palkittavien joukko on hyvin monipuolinen, mikä omalla tavallaan kertoo siitä, miten tärkeä metsä meille on”, ministeri Krista Mikkonen totesi.

Suomen Metsäyhdistyksen ansiomerkkien saajissa on perinteiseen tapaan metsäalan pitkäaikaisia vaikuttajia, mutta myös uusia uria luovaa toimintaa. Ansioplakettien saajien joukossa oli kaksi journalistista tekoa, Ilta-Sanomissa julkaistu juttukokonaisuus Otto Jaakkosen kuusi ja Suomi on metsäläinen -televisiosarja.

Suuren painon palkittavien valinnassa sai metsäalalla ja sen liepeillä tehty monipuolinen työ nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentamiseksi. Ansioplaketin saivat Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Metsä rokkaa -tapahtuma ja nuorisotyönohjaaja Antti Pehkonen pitkään järjestetyistä lumiluolaleireistä Aakenustunturilla.

Huomionosoitukset jaettiin torstai-iltana valtakunnallisten Metsäpäivien iltajuhlassa. Metsäalan kaksipäiväinen seminaari- ja verkostoitumistapahtuma järjestetään jo 90. kerran, tällä kertaa Helsingin Clarion-hotellissa. Tapahtumaan osallistuu torstain ja perjantain aikana yli 500 metsäalan asiantuntijaa ja vaikuttajaa sekä opiskelijaa, jotka metsäala kutsui tapahtuman kunniavieraiksi.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeiset ansiomerkit vuonna 2019

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai toimitusjohtaja, päätoimittaja Erkki Eilavaara. Eilavaara on tehnyt pitkän metsämiesuran yliopistolla, Metsäteollisuuden työnantajissa, Suomen Sahoilla ja Koneyrittäjissä. Eilavaara on keskeinen tekijä FinnMETKO-näyttelyn takana ja sitä kautta hän on muun muassa tutustuttanut metsäkonealaan tuhansia nuoria ja tehnyt näyttelystä kansainvälisen. Näin Eilavaaran työ on osaltaan tukenut myös metsäkonealan vahvaa vientiä ja tuonut FinnMETKON noin 300 näytteilleasettajan joukkoon paljon ulkomaalaisia tahoja.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen. Hämäläiselle on kertynyt yli 30 vuoden kokemus teollisuuden puunhankinnan kehittämisestä. Koko tämän ajan hän on työskennellyt Metsätehon palveluksessa. Hämäläinen on tehnyt monipuolisen tutkijanuran metsänhoitotöiden ja menetelmien kehittäjänä. Hänellä on ollut merkittävä rooli metsävaratiedon käytön ja tutkimuksen yhteistoimintaverkostojen eteenpäinviemisessä. Hämäläisen toiminnassa korostuu työn arvostus, yhteistyö, vahva osaaminen ja luottamus.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai vieraileva tutkija Riitta Hänninen. Hänninen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran metsäpolitiikan ja puumarkkinoiden kansallisena asiantuntijana. Hän on muun muassa ollut puumarkkinatyöryhmän pitkäaikainen jäsen, osallistunut vahvasti Metsäntutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen valmistelemien metsäsektorin suhdannekatsausten tekemiseen ja Kansallisen metsästrategian valmisteluun.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai rakennusneuvos Teppo Lehtinen. Lehtisen panos puurakentamisen edistämisessä on ollut jo pitkään hyvin keskeinen. Hän on pitkäjänteisesti edistänyt rakentamisen sääntelyä ja jo vuosina 2010–2012 hän valmisteli puu- ja hirsirakentamisen normien purkua niin, että puurakentaminen tuli mahdolliseksi muun muassa kerrostaloissa. Lehtinen on onnistunut tasapainoilemaan rakentamisen eri etujärjestöjen ristipaineissa niin, että asiat eivät ole juuttuneet eturistiriitoihin. Hän ei kuitenkaan ole tuonut omaa rooliaan esille vaan on antanut kunnian kulloisellekin poliittiselle päättäjälle.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai nuorisotyönohjaaja Antti Pehkonen. Hän on partiolaisten Aakenustunturin lumiluolaleirin perustaja. Ensimmäinen lumiluolaleiri pidettiin Saariselällä jo vuonna 1998 ja luolia on kaivettu myös Pyhä-Luostolla. Aakenustunturin kuruissa partiolaiset ovat leireilleet Metsähallituksen poikkeusluvalla vuodesta 2002. Lumiluolaleiriläisiä yhdistävät partiolaisten arvot. Pehkosen johdolla he ovat saaneet luontokokemuksen, jollaista harva saa.

Suomen Metsäyhdistyksen hopeisen ansiomerkin sai projektipäällikkö Kari Perttilä. Perttilä on pitkäaikainen ja ansiokas Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen sihteeri. Hän on osallistunut useaan metsä- ja puualan koulutuksen työryhmään, ja hän on ollut keskeinen tekijä, kun saha- ja levyteollisuus ovat valmistelleet oppikirjoja. Perttilä on myös tehokas tapahtumanjärjestäjä ja hänen käsialaansa ovat muun muassa Sahateollisuuspäivät, Sahateollisuus ry:n Wood From Finland -päivät sekä Suomen Sahateollisuusmiesten 90-vuotisjuhlat vuonna 2018.

Suomen Metsäyhdistyksen kultaiset ansiomerkit vuonna 2019

Suomen Metsäyhdistyksen kultaisen ansiomerkin sai johtava asiantuntija Martti Aarne. Aarne on tehnyt neljän vuosikymmenen mittaisen työuran metsätilastojen parissa Metsäntutkimuslaitoksessa, Eurostatissa ja Luonnonvarakeskuksessa. Metlan pitkäaikaisena tilastopäällikkönä hän vastasi Suomen metsiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen liittyvästä tilastoinnista sekä sen kehittämisestä. Aarne oli Metsätilastollisen vuosikirjan keskeisiä tekijöitä, mikä perinne jatkuu nykyään Luonnonvarakeskuksen tilastotoimessa. Aarnen osaltaan luoma metsiin, metsätalouteen ja metsäteollisuuteen liittyvä tietovaranto on jo pitkään ollut avaintekijä Suomen metsäsektorin kehityksessä ja päätöksenteossa.

Suomen Metsäyhdistyksen kultaisen ansiomerkin sai senior advisor Liisa Mäkijärvi. Mäkijärvi on tehnyt pitkän uran metsäalalla, mutta parhaiten hänet tunnetaan Suomen Metsäsäätiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana. Työssään Mäkijärvi on työskennellyt kaikkien metsäalan tahojen kanssa ja on luovalla tavalla, onnistuneesti ja tuloksellisesti yhdistänyt eri näkemykset, jotka syntyvät tarpeesta saada rahoitusta metsäelinkeinon edistämiseen ja toisaalta vaatimukseen jakaa rahoitus Metsäsäätiön tavoitteiden kannalta tuloksekkaasti.

Suomen Metsäyhdistyksen kultaisen ansiomerkin sai metsätalousinsinööri, metsäneuvos Håkan Nystrand. Nystrand valmistui metsätalousinsinööriksi vuonna 1978, minkä jälkeen hän työskennellyt Rannikon metsäkeskuksessa metsäasiantuntijana ja aluepäällikkönä, METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n puheenjohtajana ja LUVA-Luonnonvarat ry:n puheenjohtajana. Metsäneuvoksen arvonimen Nystrand sai jo vuonna 2012. Nystrand on pitänyt yllä metsätalouden lippua paitsi omissa, laajoissa verkostoissaan, myös lukuisissa valtion ja metsäalan työryhmissä ja luottamustehtävissä, unohtamatta suurta määrää kansainvälisiä tehtäviä. Nystrand toimi pitkään Suomen Metsäyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana sekä useiden muiden järjestöjen luottamustehtävissä.

 

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketit vuonna 2019

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketin saa toimittaja Pasi Jaakkosen ja Ilta-Sanomien juttusarja Otto Jaakkosen kuusi. Juttusarja hakee vertaistaan suomalaisen sanomalehdistön historiassa. Siinä seurataan kirjoittajan isoisoisän Otto Salomonpoika Jaakkosen 1900-luvun alussa ostamalta tilalta viime maaliskuussa kaadetun 123-vuotiaan kuusen tietä ensin sahalle ja lopulta eteläkorealaisen talon sisäkattoon. Kuusen tietä seurataan puolen vuoden ajan 16 lehtijutussa. Sarjassa käydään kattavasti läpi metsätaloutemme perusteita, puukauppaa ja puunkorjuuta, sahan toimintaa ja sahatavaran laivausta, metsien merkitystä kansantaloudelle ja hiilensidonnalle sekä jopa metsäpuiden lisääntymistä. Jutut osoittavat poikkeuksellista perehtymistä Suomen metsiin ja metsätalouteen.

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset jakoi ministeri Krista Mikkonen, tässä Pasi Jaakkoselle. Kuva: Erkki Oksanen

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketin saa Suomi on metsäläinen -televisiosarja, tutkimusmatka suomalaiseen metsäläisyyteen ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Sarja on monipuolinen katsaus metsään ja antaa suurelle yleisölle hyvän käsityksen siitä, mitä metsät, metsätalous ja metsäteollisuus ovat Suomessa. Eri alojen haastateltavat – muun muassa tutkijat, metsäalan asiantuntijat, eräopas, matkailuyrittäjä ja muusikko – kotimaasta ja ulkomailta valottavat metsäsuhteen monia näkökulmia. Sarjan tuottaja on Intervisio Oy ja sitä rahoittivat Metsämiesten Säätiö ja Suomen Metsäsäätiö. Sarja lähetettiin Ylen kanavilla keväällä 2019.

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketin saa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon järjestämä Metsä rokkaa -tapahtuma. Metsä rokkaa järjestettiin Juvalla kesäkuussa 2018 jo neljännen kerran, ja teki yleisöennätyksen, 6700 kävijää. Tapahtumassa jaetaan metsäistä asiaa viihteen ja musiikin siivittämänä. Tapahtuman monipuolinen sisältö tutustuttaa metsäalan koulutukseen, ajankohtaisiin asioihin ja metsäalan käytännön töihin. Kaikille avoimen, maksuttoman päivätapahtuman esiintyjiksi on saatu nuorison suosikkiartisteja.

Lisätietoja: Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, puh. 040 840 0642


www.metsapaivat.fi


 

Kirjoita kommentti