Metsäyhdistyksen blogi: Olisiko päättäjäverkostosta yhteiskunnalliseksi ajatusmyllyksi?


Kirjoittaja on Päättäjien Metsäakatemian johtaja Suomen Metsäyhdistyksessä.

Kysyimme tammikuussa Päättäjien Metsäakatemiaan osallistuneilta yhteiskunnallisilta päättäjiltä ajatuksia verkoston viestinnän ja toiminnan kehittämisestä.

Saimme kyselyyn pari sataa vastausta. Niissä oli monenlaisia ehdotuksia sisältöihin, teemoihin ja toimintaan liittyen. Vastaukset kertovat paitsi mielenkiinnosta verkostoa kohtaan, myös aidosta halusta lisätä vuorovaikutusta muiden päättäjien kanssa. Päättäjien Metsäakatemian suositteluindeksi eli NPS oli 78: valtaosa Metsäakatemian käyneistä suosittelisi kurssia muille päättäjille verkostossaan.

Monelle metsäakateemikolle Metsäakatemia on keino pysyä ajan tasalla metsäasioista ja verkostoitua. Kiitosta saimme muun muassa ajankohtaistilaisuuksista ja Metsäakatemian uutiskirjeestä. Meitä järjestäjiä tietysti lämmitti kuulla Metsäakatemiaan osallistuneiden kokemuksista: ”Yksi hienoimmista kursseista, joissa olen ollut mukana”, totesi yksi, ja toinen: ”Monta asiaa tulee Metsäakatemian jälkeen katseltua metsissä toisin silmin”.

Metsäakatemia-verkostoon kuuluvat toivovat Metsäakatemialta aktiivista otetta ja innostamista osallistumiseen ja tarttumista ajankohtaisiin teemoihin. ”Metsäakatemian toiminta on nyt entistä tärkeämpää, jos se voi valottaa ajankohtaisia kysymyksiä”, kiteytti yksi vastanneista. Myös alueellisia tapaamisia, retkiä ja keskustelutilaisuuksia toivottiin.

”On tarve tulkitsijoille, ihmisille, jotka kertovat mitä tieto merkitsee.”

Sen lisäksi, että Metsäakatemia-verkostolta odotetaan tutkittuun tietoon perustuvia näkemyksiä, kaivataan lisää mahdollisuuksia tiedon käsittelyyn, osaamisen vaihtoon ja yhteistyöhön. Erilaisten tulkintojen ja näkökulmien esiin tuomista pidetään tärkeänä. Metsäakatemian toimintaan haluttaisiin myös mukaan lisää erilaisia toimijoita. Erään vastanneen sanoin: ”Aito dialogi tuottaa hyviä asioita, eikä se ole uhka.” Jotkut vastanneista olivat kokeneet jääneensä verkoston ulkopuolelle.

Vuosi 2019 on Päättäjien Metsäakatemian 23. toimintavuosi. Suomen metsäsäätiön sekä maa- ja metsätalousministerion rahoituksella toimiva viestintäohjelma on koonnut yhteen jo yli 1400 päättäjää yhteiskunnan eri aloilta.  Tälle pohjalle on mahdollista rakentaa vieläkin aktiivisempaa, jatkuvaa dialogia. Voisiko Metsäakatemia jopa olla päättäjien yhteinen, metsäaiheinen, yhteiskunnallinen ajatusmylly, jolla olisi näkyvä rooli?

Mikä on tärkeää ja mielenkiintoista juuri tässä ajassa? Millaiseen toimintaan ja kohtaamiseen sinä voisit kutsua muita metsäakateemikoita – joko kasvokkain tai sähköisten kanavien kautta? Mistä sinä haluaisit kirjoittaa Metsäakateemikon blogiin? Kuka tai mikä toimija meidän tulisi mielestäsi kutsua mukaan Metsäakatemian toimintaan?

Toivomme verkostolta ja siihen liittyviltä organisaatioilta vielä konkreettisempia ehdotuksia ja keskustelunavauksia Metsäakatemian toimintaan liittyen.

Kyselyn kautta saaduista ideoista ja ehdotuksista osa toteutuu jo tänä vuonna. Tulevista tapahtumista ja tilaisuuksista kerromme verkkosivuillamme.

Ole aktiivinen, ehdota ja ideoi kanssamme Päättäjien Metsäakatemian toimintaa!

Metsäakatemia-verkostoon kuuluva tai Metsäakatemiasta kiinnostunut, ole rohkeasti yhteydessä meihin sinulle luontevaa väylää pitkin:

 

Kirjoita kommentti