Metsäyhdistyksen blogi: Päättäjien Metsäakatemia on metsädialogin asialla


Kirjoittaja on Suomen Metsäyhdistyksen toteuttaman Päättäjien Metsäakatemian johtaja.

Olen ollut nyt kolmatta vuotta mukana Päättäjien Metsäakatemian toiminnassa, ja matkani viestinnän asiantuntijasta Päättäjien Metsäakatemian tuoreeksi johtajaksi on ollut hyvin antoisa. Tämän ajanjakson aikana olen tehnyt muutaman havainnon Päättäjien Metsäakatemian konseptistamme.

Osallisuus: kyllä ääntä metsään mahtuu

Jokaisella meistä on kotipaikasta, koulutustaustasta, asiantuntijuudesta ja metsäsuhteen laadusta riippumatta jonkinlainen ajatus siitä, mikä on metsä, mitä siellä mieluiten tekisi ja kenen kanssa ja kuinka toivoisi metsäisiä ympäristöjä kohdeltavan.

Päättäjien Metsäakatemiassa jokaisella osallistujalla on mahdollisuus ilmaista oma näkemyksensä metsästä ja sen merkityksestä hyvinvointimme edistämisessä. Yksi Päättäjien Metsäakatemian keskeisistä periaatteista onkin dialogin vahvistaminen ja se vaatii ensi sijassa osallisuutta.

Metsäakatemian toiminnassa syntyy aitoja kohtaamisia eri sektoreilta tulevien vaikuttajien ja päättäjien välillä. Otamme kaikki osallistujat mukaan metsäkeskusteluun tasavertaisina. Keskeistä toiminnassamme ei ole se, kuka on oikeassa, vaan keskinäisen ymmärryksen lisääminen.

Vastavuoroisuus: niin metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan

Metsäakatemia elää todeksi sananlaskua ”metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan”. Tällöin olemme dialogin toisen peruselementin, vastavuoroisuuden äärellä. Kaikilla osallisilla on Metsäakatemian keskusteluissa yhtäläinen asema, ja osallistujamme keskustelevat toisiaan kunnioittavasti ja rakentavasti mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta.

Jokainen Metsäakatemian kurssi on uniikki, koska osallistujat muokkaavat sen omannäköisekseen. Osallistujamme saavat kursseilta juuri sen, minkä itse antavat. Vaikka meillä järjestäjillä on tärkeä rooli aiheiden esittelyssä, keskustelujen ohjaamisessa ja inspiroivien puitteiden luomisessa, Metsäakatemian syvin olemus syntyy osallistujien omasta osallistumisen panoksesta – pyrkimyksestä kohdata vastavuoroisesti ja altistua avoimelle ajatustenvaihdolle.

Luottamus: vaikka aina ei ollakaan samasta puusta veistettyjä

Vastavuoroiseen ja tasapuoliseen dialogiin heittäytyminen vaatii hieman viitseliäisyyttä. Siihen sitoutuminen tarkoittaa, että osallistujat ottavat osallistumisen tosissaan eivätkä luovuta ensimmäisen vastoinkäymisen tai vastaväitteen kohdalla. Tämä ei ole aina helppoa, ja vaatii osallistujilta kykyä ymmärtää toisten ajatuksia ja tunteita, kykyä muuttaa omia käsityksiään sekä kärsivällisyyttä jatkaa keskustelua silloinkin, kun sen onnistuminen näyttää epävarmalta.

On hienoa huomata kerta toisensa jälkeen, miten Metsäakatemiassa yhdessä vietetty aika metsäkysymysten äärellä – ja aivan konkreettisesti metsässä – saa osallistujamme herkistymään kuuntelulle ja oman ajattelun haastamiselle sekä etsimään yhdessä paremman tulevaisuuden ainesosia. Kurssin päättävään loppukeskusteluun mennessä olemme oppineet erilaisista tavoistamme ajatella, keinoistamme jäsentää ympäröivää maailmaa, merkittävimmistä arvoistamme ja tärkeimmiksi kokemistamme päämääristä yhteiskuntamme kehittämisessä. Välttämättä emme matkan aikana löydä täydellistä yhteisymmärrystä, mutta olemme osoittaneet pystyvämme pyrkimään sitä kohti.

Tarve erilaisten näkökulmien ymmärtämiselle ja pyrkimys luottamukseen ovat kipeästi kaivattuja teemoja tässä ajassa, kun totuttua eloamme koettelevat yhteiskunnalliset haasteet toisensa perään. Tilaa toistemme ymmärtämiselle ja toivolle haluamme tarjota myös tänä vuonna järjestettävillä Päättäjien Metsäakatemian kursseilla.

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan päättäjille ja vaikuttajille suunnattu kurssi ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Vuodesta 1996 alkaen järjestettyyn Päättäjien Metsäakatemiaan on osallistunut jo yli 1500 päättäjää. Tänä vuonna Päättäjien Metsäakatemia suuntaa kursseillaan 55. ja 56. Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Kurssien suunnittelu on paraikaa käynnissä.

Lue lisää Päättäjien Metsäakatemian sivuilta.

Kirjoita kommentti