Metsäyhdistyksen blogi: Puu ja pää kunniaan


Kirjoittaja on Päättäjien Metsäakatemian johtaja.

Sanotaan, että Suomella on kaksi kilpailuvalttia, puu ja pää. Sanonta elää uutta renessanssia!

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen totesi syyskuun alussa, että Suomen kyvyt ja resurssit kohtaavat puupohjaisessa biotaloudessa maailman huutavimmat tarpeet. Se on paljon sanottu. Twiittasin hänen Uusi Puu -yhdistyksen tilaisuudessa esittämänsä ajatuksen ja sain oman ennätykseni uudelleentwiittauksia.

Suomalaista osaamista viedään ulkomaille monella tasolla, niin ministerivoimin Team Finland -matkoilla kuin vaikkapa yksittäisen suomalaisen virkamiehen esityksessä kansainvälisessä kokouksessa. Uskon, että Päättäjien Metsäakatemian viestintäkonsepti on niin onnistunut, että sillä olisi potentiaalia vallata maailmaa.

Metsäakatemian tavoitteena on, että yhteiskunnan eri alojen edustajat muodostavat yhteistä näkemystä metsien käytön tulevaisuudesta ja miettivät, miten metsän avulla voidaan kehittää yhteiskuntaa. Kysyntää tämän tyyppiselle ennakointityölle on, sillä luonnonvarojen käyttöön liittyviä konflikteja tulee jatkossakin.

Mikä yhdistää Suomea, Latviaa, Tansaniaa, Costa Ricaa ja Mosambikia?

Suomen Metsäyhdistys tuotteisti Päättäjien Metsäakatemian viestintäkonseptin kymmenen vuotta sitten. Konseptia voi käyttää muutenkin kuin metsäviestinnässä, vaikka ajatuksena alun perin olikin kouluttaa keskieurooppalaiset päättäjät vähintään yhtä tietoisiksi metsien mahdollisuuksista kuin suomalaisetkin.

Onnistuneita kauppoja odoteltiin Suomen metsäteollisuustuotteiden päämarkkina-alueilta, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Näissä maissa oli kyseenalaistettu suomalaisen metsätalouden kestävyyttä. Kaikkien yllätykseksi asiakkaat ovat kuitenkin löytyneet etupäässä kauempaa, Afrikasta ja Keski-Amerikasta. Metsäakatemian viestintäkonseptia on toteutettu Tansaniassa, Costa Ricassa ja Latviassa.

Syyskuun lopussa 41. Metsäakatemiakurssin tarkkailijoiksi saapui kolme metsäasiantuntijaa Mosambikista. Vierailu on osa koulutusta, jonka aikana opastamme heitä viestintäkonseptin toteutukseen.

Mosambikissa Metsäakatemian konseptia tullaan toteuttamaan osana Luonnonvarakeskuksen kolmevuotista hanketta, jonka tavoitteena on muun muassa tuottaa informaatiota ja osaamista luonnonmetsistä saatavien raaka-aineiden kestävästä hyödyntämisestä, kehittää alueen tutkimusorganisaatioiden verkostoitumista ja lisätä päättäjien tietoutta metsävarojen käytöstä ja hoidosta.

Metsäakatemian toteuttaminen kiinnostaa

Viime vuoden aikana olen käynyt esittelemässä Metsäakatemian viestintäkonseptia useille ulkomaalaisille delegaatioille, jotka ovat vierailleet Suomessa. Kiinnostusta on ollut ainakin Marokossa, Iranissa ja Turkissa.

Mistä sitten johtuu, ettei kauppoja ole syntynyt enemmän? Uskoisin, että suurin syy on raha.

Metsäakatemian toteuttaminen edellyttää pitkäjänteisyyttä rahoituksessa. Muutama kurssi ei vielä tuota tavoiteltuja tuloksia. Lisäksi toteuttajaksi tarvitaan taho, joka nauttii yhteiskunnassa luottamusta ja on riittävän neutraali.

Suomessa Metsäakatemia on ollut menestys, jonka toimintaa ei ole kyseenalaistettu edes näin 20 toimintavuoden jälkeen.

Mosambik on yksi eteläisen Afrikan metsäisimmistä maista, ja hyvin erilainen kuin Suomi. Eikö siis olekin hienoa, jos pystymme auttamaan Mosambikia luomaan uusia toimintatapoja, joilla metsiä voidaan hyödyntää kestävämmin.

Kirjoita kommentti