Metsäyhdistyksen vierasblogi: Työpaikan hyvät tyypit esiin – Metsämiesten Säätiö palkitsee arjen sankareita


Siinä vasta hyvä tyyppi. Kuinka usein olet kuullutkaan tämän, ehkä sanonut jopa itse. Mutta siihen se sitten useimmiten jääkin, kirjoittaa Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

Metsämiesten Säätiön mielestä näin ei saisi olla. Ihminen on alan keskeisin menestystekijä. Työyhteisön hyvän tyypin tunnistavat useimmat, heistä puhutaan tuon tuostakin, mutta useimmiten ei edes heille itselleen. Puhumattakaan, että asian johdosta tehtäisiin jotakin. Kiitoksen jakamiseenkin on opeteltava.

Säätiön uudessa strategiassa keskiössä ovat alalla toimivat ihmiset, metsäosaajat. Olemme jo vuosia pallotelleet ajatusta siitä, että pitäisikö meillä olla joku oma ”nobelpalkinto” tälle toimialalle. Strategian myötä ajatus kirkastui arjen sankareiden huomioimiseksi.

Nämä hiljaiset tekevät juuri sitä hyvää työyhteisötyötä, jota viime vuosina Säätiön synnyttämässä ja rahoittamassa metsäalan hyvinvointihankkeessa on tunnistettu työhyvinvoinnin silmuiksi.

Päädyimme ajatukseen, että näitä hyviä tyyppejähän on alettava palkita. Samalla hyödymme itsekin: saamme säätiön toiminnalle täysin uudenlaista ja varmaankin positiivista näkyvyyttä metsäalan jokaiselle nurkalle.

Metsämiesten Säätiön uudessa strategiassa sanotaan, että työssä onnistuminen ja alan kilpailukyky rakentuvat myös työhyvinvoinnin ja luovuuden varaan. Tavoitteena ovat motivoituneet työntekijät, hyvä itsensä ja muiden johtaminen sekä toimivat verkostot.

Näiltä osin säätiö panostaa esimerkiksi ihmisten vuorovaikutustaitoihin, erilaisuuden tuntemukseen ja sen hyödyntämiseen.

Tähän tavoitteeseen sopii saumattomasti säätiön 70-vuotisjuhlissa nostama teema ”Metsäalan hyvät tyypit esille”. Kyseessä on uusi, kaikille avoin stipendilaji. Haluamme tällä 500 euron arvoisella stipendillä nostaa esille arjen työyhteisösankareita, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on alan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja toimintakulttuurin rakentaja.

Metsäalan, sen yritysten ja yhteisöjen menestys rakentuu näiden työyhteisöjen hyvien tyyppien varaan.
Menossa olevat digitalisaatio ja robotisaatio vain korostavat ihmisen roolia. Organisaatiot madaltuvat, toiminta verkostoissa kasvaa ja asiantuntijamainen tapa tehdä työtä korostaa yksilöiden roolia kaikilla tasoilla.

Kun keskiöön otetaan ihminen, ollaan lähellä sekä arvoketjun alkupäätä, metsänomistajaa, että sen loppupäätä, metsätuotteiden kuluttajaa, mutta myös lähellä kadun ihmistä, joka miettii suhtautumistaan metsien käyttöön. Jos me tällä tavoin kykenemme nostamaan keskiöön mottien, eurojen, korjuutekijöiden, metsänhoidon ja ympäristöasioiden sijasta ihmisen, se on suuri mahdollisuus koko toimialalle.

Ihmiset tekevät ja määrittävät erot toimialojen, yritysten ja yhteisöjen välillä. On kyse kilpailutekijästä, imagosta, viestinnästä ja markkinoinnista. Metsämiesten Säätiö haluaa, että metsäala on tässäkin asiassa kärjessä, muita edellä.

Työyhteisön hyvien tyyppien palkitsemisperusteena ovat

  • itsensä johtaminen, innostuminen arjen onnistumisista ja kannustaminen
  • vastuun ottaminen, omien ja työtovereiden mahdollisuuksien tunnistaminen
  • oppiminen ja opastaminen, uteliaisuus ja valmius kehittyä
  • rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen.

Työyhteisön hyvät tyypit -stipendin saajaksi voi ehdottaa oman tai jonkun muun työpaikan työntekijää. Ehdottajia tulee olla viisi. Stipendin myöntämisperusteita eivät ole palvelusvuodet, merkkipäivät tai joku ulkoinen syy.

Mutta hyvä tyyppi pitää olla.

Metsämiesten Säätiön stipendit ovat haussa läpi vuoden. Niitä voi hakea säätiön kotisivulta löytyvällä hakulomakkeella. Säätiö julkaisee lehdistötiedotteena tiedot jokaisesta stipendin saajasta ja esittäjistä.


Metsämiesten Säätiön kotisivu

Metsämiesten Säätiön Työyhteisön hyvät tyypit -stipendien hakulomake


 

Kirjoita kommentti