Metsäyhdistys FAOn kongressissa: Vahva viestintä tieteen ja tutkimuksen tuloksista lisää kestävää metsänkäyttöä

Suomen Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen (oik.) totesi puheessaan, että esimerkiksi metsätalouden harjoittamisen kestävyys Pohjoismaissa perustuu pitkäaikaiseen osaamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tiedon lisääntyessä ja toimintaympäristön monimutkaistuessa metsäalan haaste on oppia kertomaan tästä osaamisesta, tieteestä ja tutkimuksesta kansantajuisesti.

FAOn kongressissa Roomassa etsittiin keinoja metsäkadon pysäyttämiseksi ja metsäpeitteen kasvattamiseksi, mutta niiden rinnalle nousi huoli metsien rappeutumisesta. Metsäyhdistys kutsuttiin kansainväliseen kongressiin kertomaan, miten vahvalla viestinnällä tieteen ja tutkimuksen tuloksista lisätään kestävää metsienkäyttöä.

Tapahtuman tavoitteena oli lisätä yhteistyötä yhteiskunnan eri sektorien välillä. Kongressissa arvioitiin metsäkadon ajureita ja niiden estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Tavoitteena oli myös määritellä keskeiset poliittiset haasteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kongressin järjesti neljäntoista suuren kansainvälisen organisaaton yhteistyöjärjestö Collaborative Partnership on Forests (CPF). Tapahtumassa muotoiltiin viestejä toukokuussa pidettävään YK:n metsäfoorumiin UNFF:ään ja heinäkuussa järjestettävään YK:n korkean tason poliittiseen foorumiin HLPF:ään.

Metsäyhdistyksen kansainvälisen viestinnän päällikkö Kai Lintunen kutsuttiin avainpuhujaksi viestinnästä kongressin nuorisoa koskevaan työpajaan, jonka järjestivät kansainvälinen metsäntutkimuksen yhteenliittymä IUFRO, CPF, metsäopiskelijoiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö IFSA ja FAO. Työpaja keskittyi nuorison osaamisen ja panoksen vahvistamiseen päätöksenteossa. Lintunen korosti puheessaan tutkimustiedon ja tutkijoiden osaamisen käyttöä metsäviestinnässä.

Lintunen totesi puheessaan, että esimerkiksi metsätalouden harjoittamisen kestävyys Pohjoismaissa perustuu pitkäaikaiseen osaamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tiedon lisääntyessä ja toimintaympäristön monimutkaistuessa metsäalan haaste on oppia kertomaan tästä osaamisesta, tieteestä ja tutkimuksesta kansantajuisesti. Kestävän metsätalouden tuottamat ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumisessa tukevat usean YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Yhteistyön lisääminen metsäsektorin sisällä ja sektorien välillä vahvistaa viestiä ja laajentaa sen leviämistä.

Metsien rappeutuminen ja metsäkato vaativat toimenpiteitä

Kongressin yhdestä voimakkaimmista puheenvuoroista vastasi entinen YK:n ilmastosopimuksen pääsihteeri ja nykyinen Mission 2020 -ilmastoyhteenliittymän puheenjohtaja Christiana Figueres. Hän korosti, että energiantuotanto ei ole ainoa ilmastopäästöjen lähde.

Figueres nosti esiin vanhat metsät, primary forests, jotka hänen mukaansa ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden unohdettu kruununjalokivi.

“Maankäytön ja metsäpeitteen muutokset muodostavat 30 prosenttia ilmasto-ongelmasta ja siten myös 30 prosenttia mahdollisista ratkaisuista. Metsäkadon pysäyttämisen ja rappeutuneiden metsien kunnostamisen lisäksi on ensiarvoisen tärkeää suojella nämä arvokkaimmat metsät, joita emme saa koskaan takaisin, mikäli ne menetämme”, Figueres sanoi.

Kongressissa nousi vahvasti esiin metsien rappeutumisen korjaamiseksi kehitetty Land Degradation Neutrality (LDN) -käsite. Metsien rappeutuminen on metsäkadon ohella suuri ongelma monella alueella, ja sen korjaamiseksi on haettu lisää resursseja.

Viime vuoden lopulla julkistetun The Land Degradation Neutrality Fund -rahaston tavoitteena on kasvaa 300 miljoonaan dollariin. Rahasto hyödyntää julkisia varoja yksityisen pääoman hankkimiseksi. Sen tehtävänä on edistää kestävää maankäyttöä ja maisemansuojelua maailmanlaajuisesti. Tämä palvelee erityisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitetta numero 15, joka on nimetty maanpäälliseksi elämäksi.

Kongressin osallistujat edustivat sekä julkisen että yksityisen puolen metsäisiä organisaatioita. Järjestäjien tavoittelemia suuria elintarviketeollisuuden, maatalouden ja energiasektorin toimijoita oli paikalla vähän. Käydyissä keskustelussa korostui maatalouden rooli metsäkadon aiheutumisessa. Suomen maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Taina Veltheim muistutti omassa puheenvuorossaan muun muassa väestönkasvun vaikutuksista maankäyttöön.

Kongressin lopputulemaksi kiteytettiin 11 pääviestiä, joita järjestäjät vielä muokkaavat saamansa palautteen mukaan. Metsäyhdistys esitti viestinnän sekä sidosryhmien koulutuksen ja ymmärryksen lisäämisen ottamista mukaan viesteihin. Metsäyhdistys myös esitteli Päättäjien Metsäakatemian esimerkkinä onnistuneesta sektorien välisestä yhteistyöstä metsäasioissa.


CPF – Collaborative Partnership on Forests


 

Kirjoita kommentti