Metsäyhdistys hakee uutta toiminnanjohtajaa

Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portin siirtyy ruotsinkielisen maataloustuottajain keskusliiton (SLC) metsäasiamieheksi. Portin aloittaa uudessa tehtävässään huhtikuussa.

”Kiitän kaikkia Metsäyhdistyksen jäseniä ja sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä”, Portin sanoo. ”On erittäin arvokasta saada työskennellä metsäalaa näin laajasti yhdistävässä järjestössä ja sen toimiston osaavan, sydämellään metsien monipuolisen käytön puolesta työtä tekevän joukon kanssa.”

”SLC:ssä voin keskittyä taas metsäpoliittisiin kysymyksiin. Metsäasiamies on myös linkki metsänomistajien ja päätöksentekijöiden välillä.”

”Tärkeä ja metsien käyttöön yhä enemmän vaikuttava tekijä on yhdyskuntasuunnittelu. Erityisesti rannikkoseuduilla on jatkuvasti riski, että esimerkiksi yleiskaavoihin kirjataan tarpeettomia rajoituksia metsätaloudelle. Tässä SLC:n rooli edunvalvojana on tärkeä”, Portin sanoo.

Aiemmin Portin on työskennellyt aiemmin Skogscentralen Skogskulturissa, maa- ja metsätalousministeriössä, Metsäteollisuus ry:ssä ja konsulttiyhtiö Induforissa. Metsäyhdistyksen toiminnanjohtajana hän aloitti vuonna 2014.

Metsäasiamies työskentelee läheisessä yhteistyössä viiden ruotsinkielisen metsänomistajain paikallisyhdistyksen, metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Yhdistykset ovat jäseniä SLC:ssä. Metsäasiamiehen tehtävä vapautui, kun sen edellinen haltija Stefan Borgman valittiin viime lokakuussa METO – Metsäalan asiantuntijat -ammattiliiton puheenjohtajaksi.

Metsäyhdistys hakee Portinille seuraajaa. Työpaikkailmoitus julkaistaan pian etusivulla osoitteessa www.smy.fi.


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf


 

Kirjoita kommentti