Metsäyhdistys

Suomen Metsäyhdistys on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka tukee metsäalan edunvalvontaa.  Yhdistys tuo esiin kulloinkin ajankohtaisia metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämisessä. Se vahvistaa metsien kestävää ja vastuullista käyttöä viestinnän keinoin sekä ennakoi kotimaisten ja kansainvälisten muutosten merkitystä Suomen metsäalalle. Yhdistys osallistuu aktiivisesti ja ennakoivasti metsäalaa koskevaan julkiseen keskusteluun.

Suomen Metsäyhdistys rakentaa metsien kestävän käytön ja metsäalan tulevaisuutta yhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja viestinnällä. Visiomme on: metsistä yhteiseksi hyväksi – yhdessä.

Lue lisää arvoistamme ja tavoitteistamme strategiasta.

Toiminta

Yhdistyksen toimintaa ovat kansainvälisen ja kotimaisen toimintaympäristön luotaus, Päättäjien Metsäakatemia, nuorisoviestintä, forest.fi sekä toimittajayhteydet.  Yhdistyksen kansainvälisen tiedonhankinnan painopiste on Iso-Britanniassa, Saksassa, Hollannissa sekä metsäteollisuuden kasvualueilla Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

Verkkolehti forest.fi julkaisee ajankohtaisia artikkeleita metsien käytöstä sekä päivittää laajaa metsäalan tietopakettia ja sanastoa.

Päättäjien Metsäakatemian kohderyhmänä ovat suomalaiset päättäjät ja vaikuttajat kaikkialla yhteiskunnassa, niin metsäalalla kuin sen ulkopuolellakin; poliitikot, viranomaiset, liike-elämä, tiedotusvälineet, kansalais- ja ympäristöjärjestöt.

Nuorisoviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Suomessa asuvilla on perustiedot ja -taidot metsistä ja metsien käyttöön perustuvista elinkeinoista, metsäkulttuurista sekä metsäluonnosta ja sen suojelusta.

Metsäyhdistyksen omistama kustannusosakeyhtiö Metsäviestintä Oy järjestää syksyisin metsäalan valtakunnalliset Metsäpäivät. Metsäviestintä Oy julkaisee myös yhdistyksen painotuotteita.

Rahoitus

Metsäyhdistyksen rahoitus perustuu hakemuksiin, jotka liittyvät aina tiettyyn toimintaan tai hankkeisiin. Sen lisäksi Metsäyhdistys saa jäsenmaksuja, jotka kattavat 10‒15 prosenttia yhdistyksen liikevaihdosta. Yhdistyksen toiminnan suurimmat rahoittajat ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsäsäätiö.

Historiaa

Suomen Metsäyhdistys on perustettu vuonna 1877. Se on Metsähallituksen jälkeen Suomen toiseksi vanhin yhä toimiva metsäalan organisaatio. Kimmokkeena perustamiselle oli Suomen metsien huonoksi koettu tila.

Kaikkien metsäkysymysten seuraaminen ja edistäminen muodostui kuitenkin liian suureksi tehtäväksi pienelle yhdistykselle. Niinpä yhdistys yhtäältä rajasi omaa toimintaansa ja oli toisaalla aktiivisesti mukana perustamassa muita metsäalan yhteisöjä, kuten metsäalan ammattiyhdistyksiä, yksityismetsätalouden edistämiseen tähtääviä organisaatioita, Metsäntutkimuslaitosta ja viimeksi 1990-luvulla Metsämuseo ja metsätietokeskus Lustoa.

Henkilöjäsenyydestä yhdistys luopui vuonna 1941, minkä jälkeen kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat olleet erilaisia yhteisöjä. Viime vuosisadalla yhdistyksen tärkeitä työmuotoja olivat metsäalan yhteinen tiedotustoiminta ja metsäammattilaisten yhteiset koulutus- ja juhlatilaisuudet

Metsäyhdistys ylläpiti Metsätaloudellista Valistustoimistoa, myöhemmin Metsätiedotustoimistoa, joka liitettiin yhdistykseen vuonna 1982. Metsäviikon, vuodesta 2003 alkaen Metsäpäivät, yhdistys on järjestänyt vuodesta 1925 alkaen. Yhdistyksen säännöllinen kansainvälinen toiminta alkoi Pohjoismaiden Metsäunionin perustamisesta vuonna 1946. Yhdistyksen nykyiset toimintatavat hahmottuivat pääasiassa 1990-luvulla.

Lue lisää Suomen Metsäyhdistyksen historiasta