Millainen on sinun metsäsuhteesi?

Metsäsuhdetyypit. Piirros Vilma Issakainen|Energinen seikkailija Kuva: Vilma Issakainen|||||||

Jokaisella suomalaisella on suhde metsään. Kantar TNS selvitti vuonna 2018 suomalaisten metsään liittyviä tunnetiloja. Selvityksen mukaan 83 prosentille suomalaisista metsä on melko tai erittäin tärkeä. Selvityksessä tunnistettiin kuusi metsään liittyvää tunnetyyppiä. Tunnetilojen kirjo kuvaa ihmisten tapoja suhtautua metsään ja avaa näkemyksiä siihen, mitä kaikkea metsä voi yksilölle merkitä ja tarjota. Jokaisella meistä on yhtä aikaa ja eri elämänvaiheissa erilaisia tapoja olla suhteessa metsän kanssa. Jokaisessa meistä asuu enemmän tai vähemmän kaikkia kuutta tunnetyyppiä. Kaikkien metsäsuhteissa on yhteisiä elementtejä kuten halu toimia luonnon hyväksi. Suomalaiset kokevat, että metsä poistaa stressiä ja siellä saa olla oma itsensä. Erojakin metsäsuhteistamme löytyy. Millainen on sinun metsäsuhteesi? Mistä tunnetyypeistä sinun metsäsuhteesi koostuu?

 

ENERGINEN SEIKKAILIJA

Energiselle seikkailijalle metsä on innovatiivinen ympäristö ja paikka suurelle seikkailulle. Suhteessa metsään energinen seikkailija on kokeilunhaluinen ja rohkea. Energiset seikkailijat pitävät itsensä haastamisesta ja heille metsä on paikka kokea vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Energinen seikkailija menee metsään mielellään seurassa ja jakaa elämyksen somessa. Energinen seikkailija pitää metsää moniluolisena luonnonvarana, jonka kestävään käyttöön liittyy tulevaisuudessa lukemattomia mahdollisuuksia.

Metsäalan ammattilaisena energinen seikkailija olla mitä vaan; puuseppä, designeri, biotuoteinsinööri, trooppisten metsien tutkija tai vaikka metsäkoneen kuljettaja.

 

MÄÄRÄTIETOINEN SIJOITTAJA

Määrätietoiselle sijoittajalle metsä tuo ennen kaikkea taloudellista turvaa. Hänen mielestään metsä on taloudellisesti merkittävä tukijalka koko yhteikunnalle. Määrätietoisen sijoittajan suhde fyysiseen metsään saattaa olla hieman etäinen, suhde metsäomaisuuteen on sen sijaan lämmin. Määrätietoinen sijoittaja on elämässään arvatenkin määrätietoinen ja myös metsään liittyy itsevarma, selkeä ja jopa hallitseva tunne. Metsään määrätietoinen sijoittaja menee esimerkiksi lenkille tai metsästämään. Metsässä hän olla oma itsensä.

Metsäalan ammattilaisena määrätietoinen sijoittaja voisi olla metsänhoitaja painottaen opinnoissasi ekonomiaa, puukauppaan erikoistunut metsätalousinsinööri tai vaikka prosessitekniikan diplomi-insinööri.

 

HARKITSEVA HYÖDYNTÄJÄ

 

Harkitsevalle hyödyntäjälle metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa ja ovat ne toki myös paikka virkistäytyä. Harkitseva hyödyntäjä on tarkka, harkitseva ja suunnitelmallinen ja myös metsän suhteen hänellä on homma aina hallussa. Harkitseva hyödyntäjä menee metsään mielellään yksin, eikä kaipaa välttämättä seuraa. Harkitseva hyödyntäjä pitää metsätöiden tekemisestä ja hänen mielensä lepää kohisten kasvavassa metsässä. Taloudelliset, suojelulliset ja virkistykselliset arvot ovat tälle tyypille yhtä lailla tärkeitä.

Metsäalan ammattilaisena harkitseva hyödyntäjä voisi olla metsätalousinsinööri tai metsänhoitaja, joka tutkii metsiä ja suunnittelee niiden käyttöä. Miksei myös metsuri ja metsäpalvelujen tuottaja tai metsäkoneenkuljettaja.

 

SEESTEINEN YLLÄPITÄJÄ

Seesteiselle ylläpitäjälle metsä on pyhä paikka ja keskeinen osa suomalaisuutta. Seesteinen ylläpitäjä arvostaa metsää metsän itsensä vuoksi ja siksi metsäluonnon suojeleminen sekä virkistyskäyttö ovat hänelle erittäin tärkeitä. Seesteinen ylläpitäjä menee metsään yksin, lähimpien ystävien tai perheenjäsenten kanssa. Seesteinen ylläpitäjä viihtyy parhaiten monimuotoisessa luonnontilaisessa metsässä. Yhteydessä koskemattomaan luontoon sielu lepää ja mieli rauhoittuu.

Metsäalan ammattilaisena seesteinen ylläpitäjä voisi olla metsänhoitaja, luonto- ja ympäristöneuvoja tai vaikka arboristi.

 

YHTEISÖLLINEN HUOLEHTIJA

Yhteisöllisellä huolehtijalla on erityisen lämmin suhde lähimetsän kanssa, se tarjoaa virkistäytymishetkiä arjessa. Yhteisöllinen huolehtija samoilee metsässä mieluiten läheisten ystävien tai perheen kanssa. Yhteisöllinen huolehtija nauttii erityisesti sienimetsässä ja marjoja poimiessaan.  Hän saattaa virkistäytyä myös piipahtamalla metsässä koiran kanssa. Yhteisöllisen huolehtijan mielestä metsien taloudellinen hyödyntäminen on hyväksyttyä, kunhan metsäluonnon suojeleminenkin otetaan vakavasti.

Metsäalan ammattilaisena yhteisöllinen huolehtija voisi olla luonto-ohjaaja, metsäpedagogi, kaupunkimetsien ja virkistysalueiden hoitoon ja suunnitteluun erikoistunut metsänhoitaja tai metsätalousinsinööri.

 

HUOLETON HAAHUILIJA

Huolettomalle haahuilijalle metsä on hauska ja huoleton vapaa-ajanviettopaikka siinä missä vaikkapa aurinkoinen hiekkaranta kesällä. Huoleton haahuilija menee metsään mieluiten kaveriporukassa. Hän ei ehkä ole kovin perillä metsätaloudesta eikä juurikaan pohdi taloudellisia tai luonnonsuojelullisia seikkoja metsässä käyskennellessään. Ihmisenä huoleton haahuilija on spontaani ja herkästi innostuva ja sama pätee hänen suhteessaan metsään. Päämäärätön ”haahuilu” kuvaa hyvin sitä, mitä huoleton haahuilija tekee mieluiten metsässä ja hän jos joku jakaa kokemuksensa somessa.

Metsäalan ammattilaisena huoleton haahuilija voisi olla vaikka muotoilija tai puurakentamiseen erikoistunut arkkitehti. Huoleton haahuilija viihtyisi varmasti myös viestintään erikoistuneen metsänhoitajan tai metsätalousinsinöörin työssä.


Kokeile Metsäsuhde-pikatestiä. Tunnistatko testin sinulle antamat päällimmäiset tunnetyypit metsäsuhteessasi?

Tutustu metsäalan ammatteihin Metsä puhuu -verkkosivustolla!


 

Kirjoita kommentti