Metsäpedagogikoulutus

Suomen Metsäyhdistys on järjestänyt vuodesta 2008 alkaen metsäpedagogiikasta kiinnostuneille metsäalan opiskelijoille opintoihin sisällytettävän kurssin lasten ja nuorten metsäretkien järjestämisen tueksi. Kurssi on erinomainen tilaisuus kehittää omia ryhmänohjaus- ja viestintätaitoja, saada valmiuksia retken kuin retken järjestämiseen sekä tutustua metsäsektorin koulujen kanssa tekemään yhteistyöhön.

Tiivis kurssi koostuu kahden alkuillan teoriaosuudesta sekä yhteisestä maastoharjoittelusta. Näiden lisäksi on käytännön harjoittelu alakoululuokan kanssa metsäkoulu Kävyssä Ruotsinkylässä Tuusulassa. Teoriaosuuteen kuuluu lyhyet katsaukset kasvatustieteiden perusteisiin, eri ikäryhmien oppimisvalmiuksiin sekä perusopetuksen opetussuunnitelmiin metsäopetuksen osalta. Lisäksi luvassa on käytännön neuvoja ja kokemuksia kaikenlaisten metsäretkien järjestämiseen eri kohderyhmille. Kurssilla käymme läpi myös useita toimintaideoita ryhmien kanssa metsässä toteutettavaksi.

Yliopisto myöntää peruskurssin suorittamisesta 1 opintopisteen. Jos lisäksi järjestää omatoimisen retken kurssin jälkeen, voi kokonaisuudesta saada 2 opintopistettä. Suoritusmerkinnän saa, kun toimittaa hyväksytysti kurssista raportin Suomen Metsäyhdistykseen. Omatoimisen retken vetämisestä maksetaan lisäksi palkka. Metsäyhdistyksellä on vuosittain tarvetta palkata apuvoimia muutamille koulujen metsäretkille. Näihin tehtäviin tiedustellaan ensisijaisesti kurssin käyneitä.

Kurssin päävetäjinä toimivat Metsäyhdistyksen nuorisoviestintätiimistä Sirpa Kärkkäinen ja Suvi Pessala.

Kuinka mukaan kurssille?

Kurssia ei toteuteta keväällä 2023. Seuraavan kurssin teoriaosuudet järjestetään helmikuussa 2024. Kurssista tiedotetaan näiden sivujen ja metsäylioppilaiden postituslistan kautta. Edellisen kerran kurssi järjestettiin keväällä 2022.

Kommentteja edellisvuosien kursseilta

”Kurssi tarjosi paljon uutta tietoa opetusretkeilyn järjestämisestä ja etenkin metsärastien suunnittelusta alakoululaisille opetussuunnitelman mukaisesti.”

Samalla periaatteella vedetään kaikenikäisten retket, joten kurssin ohjeista on varmasti hyötyä esimerkiksi työelämässä, jos joutuu järjestämään vaikka työpaikan kevätkarkeloita tai tiimiytymispäivää.” 

”Itse käytännön metsärastien järjestäminen oli kurssin paras anti, sillä parhaitenhan oppii tekemällä ja vielä sen oikean yleisön edessä! Samoin mielestäni välittömän palautteen saaminen heti sekä itse oppilailta, opettajalta ja kouluttajilta oli äärimmäisen tärkeää ja antoisaa.”

Lisätietoja

Suvi Pessala

Suvi Pessala

+358 45 657 5442

suvi.pessala@smy.fi