Päättäjien 42. Metsäakatemia maastojakso: Monipuolinen kattaus Päijät-Hämäläiseen metsäosaamiseen

Päättäjien 42. Metsäakatemian maastojakso järjestettiin 10.–12.5. Päijät-Hämeessä, Lahdessa ja lähiseuduilla. Maastojaksolla päättäjille ja vaikuttajille esiteltiin monipuolisesti metsäalaa; miten puuhuolto toimii, minkälaisia tuotteita metsästä valmistetaan, miten metsiä suojellaan ja miten monimuotoisuusasiat otetaan huomioon. Myös kiertotalous ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyväksikäyttö konkretisoituivat maastojakson monipuolisilla vierailuilla.

Metsäakatemia vieraili muun muassa Koskisen Oy:n sahalla, jossa kurssilaiset tutustuivat sahatavaran valmistuksen lisäksi myös vanerin ja lastulevyn tekoon. Muutaman kymmenen kilometrin päässä sijaitseva huone- ja toimistokalusteiden valmistaja Isku Oy hankkii kaiken huonekalujen valmistamisessa tarvittavan lastulevyn Koskisen Oy:ltä Kärkölästä ja kaiken pakkauksiin tarvittavan kartongin Heinolasta Stora Enson fluting-tehtaalta, joka taas ostaa Koskisen Oy:ltä haketta pakkauksien valmistamiseen. Tämä jos mikä on kiertotaloutta parhaimmillaan.

Päättäjien 42. Metsäakatemia vieraili maastojaksolla Koskisen Oy:n sahalla. Kuva: Annamari Heikkinen
Päättäjien 42. Metsäakatemia vieraili maastojaksolla Koskisen Oy:n sahalla Kärkölässä ja näki, miten vaneritehtaan sivuvirtana syntyvästä sahanpurusta valmistettiin lastulevyä, jota myydään muun muassa Isku Oy:lle huonekalujen materiaaliksi. Kuva: Annamari Heikkinen

Metsäakatemia vieraili myös Metsä- ja Ely-keskuksen isännöimällä suojelukohteella, jossa kuultiin metsien monimuotoisuusasioista sekä nähtiin käytännössä, minkälaisilla kriteereillä omaa metsäänsä voi vapaaehtoisesti suojella.

PMA42 suojelukohdevierailulla nähtiin muuan muassa Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), joka kasvaa eriytisesti Raidan epifyyttinä. Laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.
PMA42 tutustui Hollolan lehtokeskuksessa yksityisen metsänomistajan METSO-ohjelmalla suojelmaan kohteeseen, josta löytyi muun muassa silmälläpidettäväksi luokiteltu Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria), joka kasvaa puiden, erityisesti Raidan epifyyttinä.

Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella Asikkalassa tutustutiin moderniin korjuuteknologiaan, kuultiin talousmetsän luonnonhoidosta, mitattiin puuston pohjapinta-alaa ja tilavuutta sekä perinteisin että modernein välinein sekä kuultiin mielenkiintoisia alustuksia metsävaratiedosta sekä metsänomistajuudesta.

PMA42 tutustui Asikkalassa Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella suomalaiseen metsätalouteen. Kuva: Annamari Heikkinen
PMA42 tutustui Asikkalassa Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella suomalaiseen metsätalouteen ja puuhuollon palapeliin. Kuva: Annamari Heikkinen

 

PMA42: n maastojakso tutustuu Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella puuhuollon palapeliin. Kuva Annamari Heikkinen
PMA42 tutustui Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella Asikkalassa hakkuukoneen ja korjuukoneen saumattomaan yhteistyöhön. Kuva Annamari Heikkinen

Hakkuukohteen jälkeen puun matkaa seurattiin Lahteen Isku Oy:öön, joka siis ostaa kaiken huonekaluissaan tarvitsemansa lastulevyn Koskisen Oy:stä Kärkölästä. Lisäksi he pakkaavat huonekalunsa kuljetusta varten kartonkiin, jonka on valmistanut Stora Enson kartonkitehdas. Kartongissa on käytetty haketta, joka on peräisin Koskisen sahalta. Oli mykistävää huomata, miten alueen yritykset ovat kietoutuneet erittäin mielenkiintoisella tavalla yhteen, työllistävät toisiaan ja käyttävät toistensa sivuvirtoja hyödyksi.

Sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila oli alustajana PMA42 maastojaksolla
Sisustusarkkitehti ja muotoilija Tapio Anttila kertoi maastojaksolla millaista on suunnittella ja muotoilla esineitä ja huonekaluja puusta. ”Meillä on puuta ja perinteitä, on paras valmistus ja parhaat tekijät, kun vielä markkinointi ja myynti saataisiin kuntoon”, kiteytti Anttila alustuksensa ja vertasi tilannetta Tanskaan, joka olemattomilla puuvarannoilla on noussut yhdeksi maailman johtavaksi puuhuonekalujen muotoilumaaksi. Kuva: Annamari Heikkinen

Sahalla sivuvirtana syntyvän metsähakkeen matkaa  seurattiin Heinolaan Stora Enson fluting-tehtaalle, jossa hakkeesta tehdään räätälöityjä pakkauksia mitä erikoisimpiin käyttötarjoituksiin. Yksi pakkauksista on kauppojen ja ravintoloiden tuorekalatuotteiden pakkaamiseen tarkoitettu EcoFishBox.

Stora Enson kehittämä kuitupohjainen EcoFishBox. Kuva: Annamari Heikkinen
Stora Enson kehittämä kuitupohjainen, vesi- ja vuototiivis EcoFishBox valittiin WorldStar Sustainability Awardin voittajaksi eli parhaaksi kestävän kehityksen mukaiseksi pakkaukseksi maailmassa. Kuva: Annamari Heikkinen
Stora Enson fluting-tehdas Heinolassa käyttää paljon suomalaista koivua. Kuva: Annamari Heikkinen
Stora Enson fluting-tehdas Heinolassa käyttää puuta vuodessa noin  700 000 m3, josta 500 000 m3 on koivua. Tämä tarkoittaa noin 100 rekkakuormallista puuta joka päivä. 200 hehtaarin tehdasintegraatissa on myös lämpövoimala, joka tuottaa 95 % Heinolan kaukolämmöstä. Kuva: Annamari Heikkinen

Tänä keväänä Metsäakatemiaan osallistui monipuolinen joukko yhteiskunnan eri osa-alueilta. Edustettuina olivat muun muassa eri puolueiden kansanedustajat, edustajia liike-elämästä, julkishallinnosta, ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä sekä mediasta.

Metsäakatemian tavoitteena on lisätä kurssilaisten tietämystä metsäalan monipuolisista mahdollisuuksista ja edistää ymmärrystä siitä, että metsillä on merkitystä ihan jokaisen omassa työssä.

Päättäjien Metsäakatemian maastojakso toteteutettiin yhteistyössä paikallisten metsäalan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mukana maastojaksoa olivat järjestämässä Koskisen Oy, Suomen metsäkeskus, Hämeen Ely-keskus, Tornator Oyj, Isku Oy, sekä Stora Enso Oyj. Suuret kiitokset erittäin toimivasta yhteistyöstä.

Päättäjien Metsäakatemian toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Metsäsäätiön rahoituksella.

Lisätietoa
Projektipäällikkö Annamari Heikkinen, Päättäjien Metsäakatemia, puh. 045 657 5443
Toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys, puh. 040 586 6179


Päättäjien 42. Metsäakatemian seminaaripäivän alustukset

Päättäjien 42. Metsäakatemian  maastojakson alustukset

Mikä on Metsäakatemia?

Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisu 2016

Blogisarjamme metsäakateemikoiden ajatuksia jatkuu edelleen.


Kurssilta kuultua:

  • ”Erinomaisen tiivis ohjelma ja vierailut”.
  • ”Hyvä ja mielenkiintoinen kokemus kertakaikkiaan!”
  • ”Ennakkokäsitykseni ylittyivät. Aika kului kuin siivillä ja ohjelmaa oli juuri sopivasti”.
  • ”Metsäakatemia on toimiva kokonaisuus, joka valottaa alan aiheita ja kehitystä erinomaisella tavalla. Hieno mahdollisuus myös tehokkaaseen verkostoitumiseen”.
  • ”Upea kokonaisuus – monipuolinen kattaus metsään eri näkökulmista. Järjestelyt pelasivat mallikkaasti ja tuntui siltä, että osallistujia arvostettiin”.

 

Kirjoita kommentti