Päättäjien 43. Metsäakatemian maastojakso: Päijät-Hämeen monipuolinen metsäosaaminen vakuutti Metsäakatemian

Päättäjien 43. Metsäakatemian kurssilaiset tutustumassa Koskisen oy:n lastulevytehtaaseen. Kuva: Annamari Heikkinen|Päättäjien 43. Metsäakatemian kurssi vieraili suojelukohteella Hollolan lehtokeskuksessa. Kuva: Annamari Heikkinen|Päättäjien 43. Metsäakatemian suojelukohdevierailulla Hollolan lehtokeskuksessa löydettiin sankollinen mustatorvisieniä ja kantarelleja. Kuva: Katja Lähtinen|Päättäjien 43. Metsäakatemian kurssilaiset Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella. Kuva: Erkki Oksanen|Tornatorin varatoimitusjohtaja Ari Karhapää kertoi Metsäakatemian kurssilaisille kuinka talousmetsässä luonnon monimuotoisuusasiat otetaan huomioon.|Päättäjien 43. Metsäakatemia tutustui moderniin korjuukalustoon hakkuukohteella Asikkalassa. Kuva: Annamari Heikkinen||Iskun laaja toiminta yllätti Metsäakatemian kurssilaiset. Working,, Learning, Living, Concepts, services, kun yleisesti tunnetaan vain kodin kalusteet. Kuva: Annamari Heikkinen|Nuorisoviestinnän asiantuntija Anne Turusen johdolla järjestetyssä ensimmäisessä aikuisten Metsävisassa testatiin Metsäakatemian kurssilaisen metsätietämystä monipuolisesti. Kuvat: Annamari Heikkinen

Päättäjien 43. Metsäakatemian maastojakso järjestettiin 13.–15.9. Päijät-Hämeessä, Lahdessa ja lähiseuduilla. Maastojaksolla päättäjille ja vaikuttajille esiteltiin monipuolisesti metsäalaa: mitä tuotteita sahalta saadaan, miten puuhuolto toimii, minkälaisia tuotteita puusta valmistetaan, miten metsiä suojellaan ja miten monimuotoisuusasiat otetaan huomioon. Myös kiertotalous ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen konkretisoituivat maastojakson monipuolisilla vierailuilla.

Päättäjien 43. Metsäakatemian kurssilaiset tutustumassa Koskisen oy:n lastulevytehtaaseen. Kuva: Annamari Heikkinen
Koskisen Oy:n lastulevytehdas Kärkölässä on Suomessa ainoa laatuaan. Päättäjien Metsäakatemian kurssilaiset tutustuivat tehtaaseen ja tarkastelivat lastulevyjä, joiden matka saattaa jatkua esimerkiksi Lahteen Iskun huonekalujen materiaaliksi. Kuva: Annamari Heikkinen

Metsäkeskuksen ja Ely-keskuksen isännöimällä suojelukohteella Hollolan lehtokeskuksessa kuultiin metsien monimuotoisuudesta sekä nähtiin käytännössä, minkälaisilla kriteereillä omaa metsäänsä voi suojella vapaaehtoisesti.

Päättäjien 43. Metsäakatemian kurssi vieraili suojelukohteella Hollolan lehtokeskuksessa. Kuva: Annamari Heikkinen
Päättäjien Metsäakatemian 43. kurssi vieraili suojelukohteella Hollolan lehtokeskuksessa, jossa Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro sekä UPM:n ympäristöjohtaja Timo Lehesvirta kertoivat, miten metsien monimuotoisuutta voidaan turvata lukuisin eri tavoin. Kuva: Annamari Heikkinen
Päättäjien 43. Metsäakatemian suojelukohdevierailulla Hollolan lehtokeskuksessa löydettiin sankollinen mustatorvisieniä ja kantarelleja. Kuva: Katja Lähtinen
Metsäakatemian suojelukohdevierailulla Hollolan lehtokeskuksessa löydettiin sangollinen mustatorvisieniä ja kantarelleja. Kuva: Katja Lähtinen

Kurssilaiset saivat esimerkin myös metsän tarjoamista ekosysteemipalveluista, kun alueelta löytyi suuri määrä mustatorvisieniä ja kantarelleja. Saalis nautittiin illalla Lehmonkärjessä, jossa ravintolan kokki loihti sienistä herkullisia sienileipiä.

Nuorisoviestinnän asiantuntija Anne Turusen johdolla järjestetyssä ensimmäisessä aikuisten Metsävisassa testatiin Metsäakatemian kurssilaisen metsätietämystä monipuolisesti. Kuvat: Annamari Heikkinen
Nuorisoviestinnän asiantuntija Anne Turusen johdolla järjestetyssä ensimmäisessä aikuisten Metsävisassa testattiin Metsäakatemian kurssilaisten metsätietämystä monipuolisesti. Kuvat: Annamari Heikkinen

Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella Asikkalassa tutustuttiin moderniin korjuuteknologiaan, vastuulliseen puunhankintaan, kuultiin talousmetsän luonnonhoidosta ja siitä, miten talousmetsän riistanhoidolla parannetaan riistan elinolosuhteita. Hakkuukohteella opeteltiin myös mittaamaan puuston pohjapinta-alaa ja tilavuutta sekä perinteisin että modernein välinein. Kurssilaiset kuulivat mielenkiintoisia alustuksia metsävaratiedon digitalisoinnista sekä siitä, miten metsänomistajuus muuttaa tulevaisuudessa muotoaan.

Tornatorin varatoimitusjohtaja Ari Karhapää kertoi Metsäakatemian kurssilaisille kuinka talousmetsässä luonnon monimuotoisuusasiat otetaan huomioon.
Tornatorin varatoimitusjohtaja Ari Karhapää kertoi Metsäakatemian kurssilaisille, kuinka luonnon monimuotoisuus otetaan talousmetsässä huomioon.
Päättäjien 43. Metsäakatemia tutustui moderniin korjuukalustoon Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella Asikkalassa. Kuva: Annamari Heikkinen
Päättäjien 43. Metsäakatemia tutustui moderniin korjuukalustoon Tornatorin järjestämällä hakkuukohteella Asikkalassa. Kuva: Annamari Heikkinen

Hakkuukohteen jälkeen puun matkaa seurattiin Lahteen Isku Oy:öön, joka ostaa kaiken huonekaluissaan tarvitsemansa lastulevyn Koskisen Oy:stä Kärkölästä. Lisäksi Isku pakkaa huonekalunsa kuljetusta varten kartonkiin, jonka on valmistanut Stora Enson kartonkitehdas. Kartongissa on käytetty haketta, joka on peräisin Koskisen sahalta. Oli mykistävää huomata, miten alueen yritykset ovat kietoutuneet mielenkiintoisella tavalla yhteen, ja mite ne työllistävät toisiaan ja käyttävät toistensa sivuvirtoja hyödyksi.

 

Iskun laaja toiminta yllätti Metsäakatemian kurssilaiset. Working,, Learning, Living, Concepts, services, kun yleisesti tunnetaan vain kodin kalusteet. Kuva: Annamari Heikkinen
Iskun laaja toiminta yllätti Metsäakatemian kurssilaiset. Working, learning, living, concepts, services, kun yleisesti tunnetaan vain kodin kalusteet. Kuva: Annamari Heikkinen

Sahalla sivuvirtana syntyvän metsähakkeen matkaa seurattiin Heinolaan Stora Enson fluting-tehtaalle, jossa hakkeesta tehdään räätälöityjä kartonkipakkauksia mitä erikoisimpiin käyttötarkoituksiin. Yksi esimerkki on alhaalla kuvassa oikealla oleva Stora Enson kehittämä uusi pakkausratkaisu kartonkivalaisimille. Aaltopahvipakkaus voitti Scanstar-palkinnon tämänvuotisessa pohjoismaisessa pakkauskilpailussa.Vasemmalla Stora Enson aaltopahvista valmistettu Cardboard Collectionin lampunvarjostin.

 

Tänä syksynä Metsäakatemiaan osallistui monipuolinen joukko vaikuttajia yhteiskunnan eri osa-alueilta. Edustettuina oli vaikuttajia politiikasta, liike-elämästä, julkishallinnosta, ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä sekä mediasta.

Metsäakatemian tavoitteena on lisätä kurssilaisten tietämystä metsäalan monipuolisista mahdollisuuksista ja edistää ymmärrystä siitä, että metsillä on merkitystä jokaisen omassa työssä.

Päättäjien Metsäakatemian maastojakso toteutettiin yhteistyössä paikallisten metsäalan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Mukana maastojaksoa olivat järjestämässä Koskisen Oy, Suomen metsäkeskus, Hämeen Ely-keskus, Tornator Oyj, Isku Oy, sekä Stora Enso Oyj. Suuret kiitokset erittäin toimivasta yhteistyöstä.

Päättäjien Metsäakatemia toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen Metsäsäätiön rahoituksella.


Tutustu maastojaksolla pidettyihin alustuksiin täällä.


Lisätietoa

Vaikuttajaviestinnän asiantuntija Annamari Heikkinen, puh. 040 657 5443

Vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila, puh. 050 351 2411

Kirjoita kommentti