Päättäjien Metsäakatemia 20 vuotta: Uusiutuminen on metsän olemuksen ydin

"Päättäjien Metsäakatemia on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei meidän enää tarvitse kääntää metsäsektorin kehityksen suuntaa vaan pikemminkin vain edesauttaa jo hyvään vauhtiin päässyttä muutosta", totesi pääministeri Juha Sipilä. Kuva: Anna Kauppi|"Metsä on osa kansallisidentiteettiämme ja -varallisuuttamme", totesi OP:n Reijo Karhinen Päättäjien Metsäakatemian 20-vuotisjuhlassa. Kuva: Anna Kauppi

Päättäjien Metsäakatemia on menestystarina, johon on osallistunut jo lähes 1300 vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta.

”Metsäakatemia on ollut menestystarina. Se on auttanut metsäsektoria avautumaan muuhun yhteiskuntaan”, totesi OP Ryhmän pääjohtaja ja Metsäakatemian neuvottelukunnan puheenjohtaja Reijo Karhinen Finlandia-talossa tänään.

Metsäakatemian 20-vuotisjuhlassa puhunut Karhinen kiitti keskustelufoorumia pitkäjänteisestä työstä. Investointi vuoropuheluun on osaltaan lisännyt metsäalan merkitystä ja painoarvoa yhteiskunnassa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

”Metsäala on jälleen uudessa buumissa, metsään liittyvät mielikuvat kohenemassa, puun kysyntä korkealla tasolla ja alan uusien innovaatioiden ja investointien määrä mukavassa vauhdissa”, Karhinen totesi täydelle salille metsäakateemikkoja. ”Uusiutuminen on metsän olemuksen ydin.”

Reijo Karhinen. Kuva: Anna Kauppi
”Metsä on osa kansallisidentiteettiämme ja -varallisuuttamme”, totesi OP:n Reijo Karhinen Päättäjien Metsäakatemian 20-vuotisjuhlassa. Kuva: Anna Kauppi

20 vuoden aikana Päättäjien Metsäakatemiaan on osallistunut lähes 1300 vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta. Noin kolmannes kutsukurssien osanottajista on ollut metsäsektorilta. Akatemian johtajan Tiina Rytilän mukaan toimintaa voisi verrata maanpuolustuskurssiin: sen avulla metsien roolia voidaan nostaa vahvemmin esille yhteiskunnan kehittämisessä.

Karhinen muistutti, että avoimuus ja jatkuva vuoropuhelu sekä kotimaisten että ulkomaisten sidosryhmien kanssa on pidettävä aktiivisena myös tulevaisuudessa. Vuoropuhelua tarvitaan Karhisen mukaan erityisesti metsänomistuksen tulevaisuudesta.

”Metsänomistuksen pirstaloituminen ja omistajien ikääntyminen kääntyvät mielessäni vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi”, hän totesi, ja muistutti, että jo nykyisellään metsistämme on yksityisten henkilöiden omistuksessa 60 prosenttia. ”Näiden tilojen keskikoko on vain 31 hehtaaria ja omistajien keski-ikä yli 60 vuotta.”

Sipilä veisi Metsäakatemian Euroopan unioniin

Päättäjien Metsäakatemian järjestää Suomen Metsäyhdistys. Rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Metsäsäätiö. Kutsujana Päättäjien Metsäakatemian kahdesti vuodessa järjestettäville kursseille on pääministeri.

”Fooruminne on monin tavoin edistänyt erilaisten ihmisten kohtaamista, ristipölytystä yli yhteiskunnan eri sektorirajojen”, totesi pääministeri Juha Sipilä Metsäakatemian 20-vuotisjuhlassa.

Vuoropuhelua tarvitaan, kun odotukset metsien roolista yhteiskunnassa kasvavat. Pääministerin mukaan myös Euroopan Unionin päättäjät tarvitsevat vahvempaa metsätietoutta, ja Suomi sopisi metsäalan suunnannäyttäjäksi.

”Olisiko tässä paikka Suomen rakentaa oma Metsäakatemia EU:n päättäjille”, hän kysyi.

Lisätietoa: Päättäjien Metsäakatemian johtaja Tiina Rytilä, p. 040 566 6649, etunimi.sukunimi@smy.fi


Päättäjien Metsäakatemia

Pääministeri Juha Sipilän juhlapuhe Päättäjien Metsäakatemian tilaisuudessa

OP Ryhmän pääjohtajan Reijo Karhisen juhlapuhe

forest.fi: Metsäakatemia käynnistyy Mosambikissa


 

Kirjoita kommentti