Päättäjien Metsäakatemia jalkautuu Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle

Päättäjien Metsäakatemia vie yli 30 päättäjää ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri sektoreilta tutustumaan metsäalaan ja metsäsektorin toimijoihin kurssillaan 15.-17.5.2024 Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Päättäjien Metsäakatemian kolmipäiväisen kurssin aikana esitellään metsäalan koko arvoketju ja luodaan kokonaiskuva metsään perustuvasta hyvinvoinnista Suomessa. Tärkeä osa jo 55. kertaa järjestettävää Metsäakatemiaa ovat aktiivinen keskustelu ja kurssin osallistujien näkökulmat ajankohtaisiin metsäteemoihin.

”Päättäjät perehtyvät vierailumme aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla puun matkaan kannolta tehtaalle, tutustuvat erilaisiin metsän käyttömuotoihin ja tapaavat metsässä ja metsäsektorilla työskenteleviä ammattilaisia”, kertoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eveliina Pokela.

Metsäakatemia tutustuu kurssin maastojakson aikana ajankohtaisiin metsäaiheisiin alueellisten asiantuntijoiden opastuksella vieraillessaan niin talousmetsän korjuukohteella, suojelu- ja virkistysmetsissä kuin alueen yrityksissä: Keitele Groupin sahalla ja CLT Hoiskon elementtitehtaalla Alajärvellä sekä UPM:n sellutehtaalla Pietarsaaressa.

Ylistarossa Metsäakatemia perehtyy suometsien ilmastoviisaaseen hoitoon

Ylistarossa, Suomen metsäkeskuksen järjestämällä metsäkohteella Metsäakatemia perehtyy siihen, mitä on ilmastoviisas suometsien käsittely ja mitä kiistellyille turvemaille pitäisi tehdä.

”Ylistaron havaintokohde on yksi kymmenestä Hiiliviisas suometsän hoito -hankkeen jatkuvapeitteisestä suometsien käsittelykohteesta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Kohteella voi tutustua muun muassa pienaukko-, kaistale- ja poimintahakkuuseen sekä tuhkalannoitukseen. Käytetyillä ratkaisuilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasu- ja ravinnepäästöjä sekä kasvattamaan hiilensidontaa”, kertoo Suomen metsäkeskuksen projektipäällikkö Jussi Laurila.

”Turvemaametsillä on valtava merkitys, kun edetään kohti ilmaston ja vesien suojelun kannalta kestävämpää metsätaloutta”, toteaa kurssin osallistuja, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää.

Hiiliviisaan metsätalouden kohteella Ylistarossa on odotettavissa vilkasta keskustelua päivänpolttavista ilmastokysymyksistä.

”Moniarvoinen keskustelu ajankohtaisista ja vierailtavalla alueella merkityksellisistä metsiin liittyvistä kysymyksistä on oleellista Metsäakatemiassa. Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueellista asiantuntijoista koostuva kurssin suunnitteluryhmä on tarjonnut meille järjestäjille todella vakuuttavan kattauksen kiinnostavia teemoja ja vierailukohteita hyödynnettäväksemme. Olen vakuuttunut, että Metsäakatemian 55.kurssin matkasta pohjalaisten vieraana tulee silmiä avaava kokemus meille kaikille”, Pokela summaa.

Lisätietoa Päättäjien Metsäakatemiasta: metsayhdistys.fi/pma 

Kirjoita kommentti