Päättäjien Metsäakatemia: ”Puu yhdistää kaikkia”

Syksyn Päättäjien Metsäakatemiassa keskusteltiin siitä, miten metsäalan ja päättäjien tulisi vastata merkittäviin globaaleihin muutostekijöihin.

Päättäjien Metsäakatemiaan osallistui syyskuussa yli neljäkymmentä vaikuttajaa politiikasta, liike-elämästä, julkishallinnosta, ympäristö- ja kansalaisjärjestöistä sekä mediasta. Jo 43. kurssin maastojakso järjestettiin tänä syksynä Lahdessa ja sen lähiseuduilla.

Kurssin työpajoissa osallistujat nostivat esiin tarpeen tarkastella ja ratkoa metsäalan kohtaamia haasteita kokonaisuutena. Päättäjät kokivat, että toimialojen välille tarvitaan lisää keskustelua, ja että yhteistyössä olisi hyödynnettävä enemmän kumppanuuksia. Tämä nousi esiin niin metsien erilaisten käyttömuotojen yhteensovittamisen, metsiin pohjautuvien arvojen tuotteistamisen, energiantuotannon kuin puutuoteteollisuuden viennin näkökulmastakin.

Suomi voi oppia muilta, mutta sen pitää myös osoittaa johtajuutta ja näyttää suuntaa kansainvälisesti, esimerkiksi nostamalla tärkeitä teemoja kansainväliseen poliittiseen keskusteluun.

”Puu yhdistää kaikkia, olemme siinä suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lähteillä. Mutta miksi yhteiskunnallisessa keskustelussa alan eri toimijat ovat toisistaan hyvin etäällä?” kurssilla todettiin.

Lisätietoa: Elina Antila, Päättäjien Metsäakatemian johtaja, elina.antila@smy.fi, 050 351 2411


Päättäjien metsäakatemian johtajan Elina Antilan blogi: ”Pakko tehdä jotain, mikä pysäyttää”

Kokemuksia ja tunnelmia maastojaksolta: Päijät-Hämeen monipuolinen metsäosaaminen vakuutti Metsäakatemian


 

Kirjoita kommentti