Päättäjien Metsäakatemia tuo EU:n päättäjät Suomeen keskustelemaan ajankohtaisista metsäkysymyksistä

Syyskuussa Suomessa järjestettävä kolmas EU-päättäjien metsäakatemia jatkaa korkean tason vuoropuhelua ajankohtaisista metsäkysymyksistä EU:n keskeisten päättäjien ja metsätalouden sidosryhmien välillä.

EU-päättäjien Metsäakatemia kokoaa yhteen ansioituneen joukon korkean tason EU-päätöksentekijöitä ja vaikuttajia keskustelemaan, verkostoitumaan ja tutustumaan pohjoismaisiin metsiin ja metsäsektorin toimintaan. Tavoitteena on tasoittaa tietä kestävämmälle tulevaisuudelle, jossa metsät ja puun kestävä käyttö nähdään ratkaisujen tuottajana globaaleihin haasteisiin.

Syksyn 2023 Metsäakatemia vierailee muun muassa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla ja tutustuu suomalaisiin metsiin ja puurakentamiseen.

”Vierailut, fasilitoidut keskustelut ja vuorovaikutus huippuasiantuntijoiden kanssa tarjoavat osallistujille korvaamattoman mahdollisuuden tutustua käytännössä EU-agendan ajankohtaisiin metsäaiheisiin”, sanoo Päättäjien Metsäakatemian johtaja Eveliina Pokela.

Toteuttamalla kestävää metsänhoitoa ja metsien monikäyttöä sekä kehittämällä vastuullisia huippuluokan tuotantoteknologioita Suomi ja Ruotsi ovat osoittaneet sitoutumisensa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja innostavat muita seuraamaan esimerkkiä.

Metsäakatemia nostaa esiin esimerkiksi metsien tilan seurannan, metsäluonnon ennallistamisen ja puun hyödyntämisen erilaisiksi innovatiivisiksi tuotteiksi. Tapahtumassa tutustutaan sekä tutkimukseen että konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla edistetään Euroopan talouden kestävyyttä ja tarjotaan ratkaisuja vihreään siirtymään.

”Metsät ovat korvaamaton uusiutuva luonnonvara pohjoismaisille yhteiskunnille. Tämä pätee erityisesti Suomeen ja Ruotsiin, joissa metsillä on jo vuosisatojen ajan ollut keskeinen rooli vihreän kasvun ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä”, Pokela sanoo.

”Haluamme innostaa osallistujia ajatuksia herättäviin keskusteluihin ja tarjota heille syvemmän ymmärryksen metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista eurooppalaisessa kontekstissa.”

EU-päättäjien Metsäakatemia 2023 on kolmas Suomen ja Ruotsin yhteistyössä järjestämä metsäistä dialogia edistävä tilaisuus EU-päätöksentekijöille. Tilaisuutta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Metsäsäätiö, Metsämiesten Säätiö sekä Kollin Säätiö. Tilaisuuden järjestämisestä vastaa Päättäjien Metsäakatemian viestintäohjelman kehittänyt Suomen Metsäyhdistys. Suomessa Metsäakatemia on toiminut menestyksekkäästi vuodesta 1996. Lue lisää: www.forestacademy.fi/eu

Kirjoita kommentti