Päättäjien Metsäakatemian maastojakso järjestettiin Pohjois-Savossa 11.-13.5.

Suomen Metsäyhdistys on 26 vuoden aikana järjestänyt yhteiskunnan päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattuja Päättäjien Metsäakatemia -keskustelufoorumeita jo 51 kertaa. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.

Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssi perehdytti osallistujat monipuolisesti savolaisiin metsäalan toimijoihin ja ajankohtaisiin metsäkysymyksiin.

Nelipäiväinen Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssi koostui päivän seminaarista Kirkkonummella 28.4.2022 ja kolmen päivän maastoretkeilystä Pohjois-Savossa 11.-13.5.2022. Kurssille osallistuneet 33 päättäjää aloittivat sukelluksensa metsäalaan toimintaympäristöä ja metsien kestävää käyttöä taustoittavalla seminaarilla Kirkkonummella. Päivän aikana osallistujat tutustuivat toisiinsa ja saivat kattavasti perustietoa metsistä, niiden kestävästä käytöstä ja metsäalan globaalista ja kansallisesta toimintaympäristöstä. Päivän aikana opittuja aiheita syvennettiin vilkkaissa keskusteluissa ja metsästrategian päivitystä käsittelevässä työpajassa.

Päättäjien Metsäakatemian kurssi 51 seminaarijaksolla Kirkkonummella. Kuvaaja Vilma Issakainen.

Kolmipäiväisellä maastojaksolla Pohjois-Savossa kuultiin monipuolisia asiantuntija-alustuksia sekä tutustuttiin alueen metsäalan toimintaan ja ammattilaisiin. Kurssin keskiössä olivat yhteiset keskustelut ja elämykset Pohjois-Savon kauniin luonnon äärellä. Kurssin maastojakso aloitettiin Mikkelin Upseerikerholla luomalla katsaus maakunnan metsiin.

Maastojakso alkoi Mikkelin Upseerikerholla tutustumalla maakunnan metsien ja metsätalouden keskeisiin tunnuksiin. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.
Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.

Maastojakson kohokohtia olivat vierailut metsäkohteille. Ensimmäisen päivän hakkuukohteella tutustuimme yhdistettyyn energia- ja ainespuun korjuuseen sekä keskustelimme, miten metsätalous vastaa ajankohtaiseen energiatilanteeseen ja millainen vaikutus lisääntyneellä energiapuun kysynnällä on Suomen metsiin. Juvan kunnan omistamalla metsäkohteella korjuuyrittäjän lisäksi osallistujien kanssa keskustelivat Etelä-Savon Energian lämpövoimayhtiön tuotantojohtaja, paikallinen metsänomistaja sekä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon johtaja ja asiantuntijat: leimikon suunnittelija, metsäasiantuntija, metsäesimies ja operaatiopäällikkö.

Metsäkohteella tutustuimme yhdistettyyn energia- ja ainespuun korjuuseen ja keskustelimme ajankohtaisesta energiatilanteesta ja sen vaikutuksesta metsätaloudelle. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku

Keskustelu asiantuntijoiden sekä erityisesti metsänomistajan ja hakkuukoneyrittäjän kanssa hahmotti kurssilaisille, millainen rooli yrittäjällä ja metsänomistajalla on puunhankinnan ketjussa. Vilkas keskustelu toi esiin erilaisia näkökulmia ja pohdittavaa metsänomistajien tavoitteista, puun käytöstä ja eri tavoitteiden yhteensovittamisesta. Vierailu järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Puunkorjuukohteelle oli myös media tervetullut mukaan, tässä pari kohteella tehtyä juttua:

Ylen juttu: Venäjältä tuodun energiapuun korvaamisella on jo kiire: “Turvetta saatetaan käyttää enemmän, jos tulee kylmä talvi”

Metsänomistajat Etelä-Savo: Metsien maakunta näytti mallia Metsäakatemialle

Metsäakateemikot hakkuukohteella. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.
Ensiharvennuskohteella kerätyn latvusmassan matkaa korjuukohteelta taajamakoteja lämmittäväksi lämpöenergiaksi havainnollisti Etelä-Savon Energian tuotantojohtaja Lasse Lahtinen (keskellä). Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.

Metsien monikäyttö, ilmastoviisas metsienkäsittely ja metsätalouden ilmastovaikutukset nousivat keskiöön Metsähallituksen alustuksissa Linnasaaren kansallispuiston liepeillä. Rantasalmella, hotelli Järvisydämessä oli varattu aikaa myös vapaamuotoisemmalle ohjelmalle, kuten hiljentymiselle metsien siimeksessä ja metsänarvioimistaitojen harjoittelemiselle.

Kurssilaiset arvioivat puustoa Rantasalmella. Kuvaaja Kimmo Iso-Tuisku.

Toisen päivän aloitimme tutustumalla puun resurssiviisaaseen jalostukseen ja puupohjaisiin tuotteisiin Stora Enson Varkauden pakkauskartonkitehtaalla ja modernilla LVL-viilupuutehtaalla. Varkauden biotuotetehtaalla valmistetaan pääosin vientiin kuusisahatavaraa ja höylätuotteita, laminoitua viilupuuta, havusellua sekä aaltopahvin raaka-ainetta kraftlineria. Yli kolmannes kaikista Suomessa kierrätettävistä aaltopahvi- ja kotikeräyspakkauksista jalostetaan Varkauden tehtailla uusiokäyttöön pakkauskartonkina.

Osallistujia koolla Stora Enso Varkauden sellutehtaan yhteisvalvomossa.
Metsäakatemian osallistujat tutustuivat kartongin tuotantoon Stora Enso Varkauden tehtaalla.
Stora Enso Varkauden viilupuun sorvauksen nopeus ja käyttökohteiden monipuolisuus hämmästytti.

Kuopiossa Puijon virkistys- ja suojelualueella tutustuimme erilaisiin suojelu- ja talousmetsiin ja kuulimme miten monimuotoisuus huomioidaan metsien suunnittelussa. Kuulimme Pohjois-Savon metsien suojelusta, metsien monimuotoisuuden tilasta, suojelualueiden hoidosta ja elinympäristöjen ylläpidosta. Erityishuomion sai Puijon alueella aina ajankohtainen erilaisten metsien käyttömuotojen yhteensovittaminen, erityisesti virkistyskäytön ja suojelun osalta. Alustajina toimivat Kuopion kaupungin metsänhoitaja, ympäristönsuojelunsuunnittelija sekä ELY:n ylitarkastaja.

Puijolla tutustuimme Pohjois-Savon metsien monimuotoisuuskysymyksiin sekä metsien- eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen.

Puurakentamisen mahdollisuuksiin perehdyimme konkreettisesti vierailulla Kuopion puurakenteisessa matkailukeskus Saanassa ja kierroksella Saaristokaupungin puukerrostaloilla.

Metsäakatemian osallistujat kuulevat toimitusjohtaja Jukka Savolaiselta, millaista puurakenteista hotellia Kuopion Bellanrantaan suunnitellaan matkailukeskus Saanan läheisyyteen.

Lisätietoa retkeilyn teemoista ja sisällöistä

Maastojakson suunnittelussa Päättäjien Metsäakatemiaa tuki Pohjois-Savon metsäalan toimijoista koottu suunnitteluryhmä. Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, sisällöistä ja käytännön asioista on koottu kurssin omalle extranet-sivustolle. Kirjautumisohjeet on lähetetty osallistujille sähköpostitse.
Kursseilla pidetyt alustukset on koottu Päättäjien Metsäakatemian materiaaliarkistoon.

Kirjoita kommentti