Metsäakateemikon blogi: Etelä-Savo elää metsästä


Päättäjien Metsäakatemia täyttää 20 vuotta ja julkaisee sen kunniaksi metsäakateemikoiden ajatuksia kerran kuussa. Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen osallistui Metsäakatemian kurssille vuonna 2007.

Yhdeksän vuotta sitten osallistuin Päättäjien Metsäakatemiaan. Saimme paljon hyödyllistä tietoa ja pääsimme tutustumaan myös käytännössä miten puu lähtee liikkeelle.

Tuolloinen työni Keskuskauppakamarissa oli edistää jäsenyritysten toimintaedellytyksiä. Metsäteollisuusyritykset olivat luonnollisesti tärkeitä jäseniä ja alueiden elinvoiman perusta. Arvokkaan tiedon ohella solmin tärkeitä suhteita metsäalan asiantuntijoihin. En silti osannut arvata kuinka paljon hyötyä siitä olisi nykyisessä työssäni Etelä-Savon maakuntajohtajana.

Suomen metsäisimmässä maakunnassa olen voinut todeta, kuinka suuri merkitys metsillä on omalle maakunnalleni ja koko Suomelle. Suomen metsäalasta Etelä-Savossa on kuusi prosenttia. Etelä-Savon kantorahatulot bruttona vuonna 2015 olivat 233 miljoonaa euroa, eniten Suomessa. Suurin osa näistä rahoista tulee yksityisille metsänomistajille ja jää aluetalouteen. Teollisuuspuun hakkuissakin Etelä-Savo oli viime vuonna Suomen ykkönen, yli 6,4 miljoonaa kuutiometriä. Puutuoteteollisuus työllistää yli 2000 ihmistä maakunnassa ja palveluketju mukaan lukien moninkertaisesti.

Metsä on siis maakunnan elinvoiman kivijalka. Kysymys ei kuitenkaan ole vain metsäteollisuuden tuomasta hyvinvoinnista. Parhaillaan valmistellaan Etelä-Savon maakuntastrategiaa vuoteen 2030. Strategian kärkiteemoiksi ollaan nostamassa vesi, ruoka ja tietenkin metsä.

Suurin muutos omassa ajattelussani kuluneiden kymmenen vuoden aikana on metsien monikäytön ymmärtämisessä. Metsästä halutaan sekä mielihyvää että menestystä: henkistä ja taloudellista hyvää.

Minulle kuten useimmille suomalaisille metsässä liikkuminen on ollut normaali elämänmuoto. Olen tietämättäni ollut ajan hermolla juoksemalla ja liikkumalla metsissä lapsesta lähtien. Nyt tuo liikkuminen on nimetty polkujuoksuksi. Ei nimenmuutos ole haitaksi, jos sen avulla saadaan ihmiset liikkumaan monipuolisesti metsissä.

Metsien monikäyttö on nousemassa valmisteilla olevan Etelä-Savon maakunnan strategian ytimeen. Metsä on tulevaisuudessa monipuolisesti Etelä-Savon hyvinvoinnin lähde ja matkailun keskeinen tuote.

Vuonna 2030 Etelä-Savossa on hyvin hoidetut, maailman puhtaimmat metsät. Uskomme, että metsä on tulevaisuuden monipuolisen palveluliiketoiminnan ytimessä. Saimaalle tulevassa Geoparkissa maailman puhtaimmat metsät ja vedet muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Metsäala tarvitsee monipuolisia osaajia, joita koulutetaan Etelä-Savossa. Maailman huippu saavutetaan kehittämällä tutkimusta ja metsän jalostamista. Maakunnan korkea osaaminen liittyy uusien tuotteiden ja uuden teknologian kehittämiseen. Korjuuketjun kaikkiin vaiheisiin tarvitaan ammattitaitoisia koneiden käyttäjiä. Koulutuksen keskittäminen ei koske metsäalaa. Metsäalan osaajia koulutetaan tulevaisuudessakin siellä missä metsä kasvaa.


Mikä on Metsäakatemia?

Päättäjien Metsäakatemian vuosijulkaisu 2015


 

Kirjoita kommentti