Ruotsin metsäministeri Sven-Erik Bucht: EU-Metsäakatemia laajentaa ymmärrystä kestävästä metsätaloudesta

”Jokaisen maan täytyy voida noudattaa omaa metsäpolitiikkaansa, mutta meidän täytyy lisätä tietoa ja keskustella niiden maiden kanssa, jotka eivät ymmärrä pohjoista metsätaloutta ja arvostelevat hakkuita”, Ruotsin metsistä vastaava maatalousministeri Sven-Erik Bucht sanoo.

Buchtin mukaan samanlaista yhteistä metsäpolitiikkaa kuin Euroopan unionin yhteinen kalastus- ja maatalouspolitiikka ovat, ei tarvita. Sen sijaan pohjoisten metsämaiden tulisi tehdä unionissa yhteistyötä paremman metsäymmärryksen eteen.

”Tämä on tärkeää, koska maankäyttöön sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan liittyvät päätökset vaikuttavat yhä enemmän metsien käyttöön”, Bucht toteaa ja mainitsee tärkeinä yhteistyökumppaneina Ranskan, Itävallan ja Saksan.

Marraskuussa Ruotsi ja Suomi järjestävät EU-päättäjille suunnatun metsäakatemian Lahden seudulla. Tapahtuma perustuu Suomen Metsäyhdistyksen järjestämän Päättäjien Metsäakatemian konseptiin. Osallistujat tutustuvat kaksipäiväisellä kurssilla laajasti metsäalaan ja sen toimijoihin. Ensi vuonna kurssi järjestetään Ruotsissa.

”Suomessa on saatu akatemiasta hyviä kokemuksia ja uskon, että sen avulla voimme laajentaa tietoa ja ymmärrystä pohjoismaista kestävää metsätaloutta kohtaan”, Bucht sanoo.

”EU:ssa tehdään metsäasioihin vaikuttavia päätöksiä, vaikka päättäjillä ei aina ole riittävää tietoa metsien käytöstä.”

Metsäntutkimusyhteistyö käyntiin syksyllä

Buchtin mukaan Ruotsin ja Suomen välillä voisi olla merkittävästi nykyistä enemmän metsäpolitiikan ja metsäntutkimuksen yhteistyötä.

”Tarvitsemme yhteistä metsätutkimusta ja uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystä. Halusimme edistää tätä yhteistyötä myös metsäntutkimukseen suunnatulla Suomen 100-vuotislahjoituksella.”

”Metsät ovat Ruotsissa ja Suomessa hyvinvoinnin moottori. Vaikka olemme pieniä maita, metsäasioissa me olemme suuria maailmanmarkkinoilla ja siksi meillä on erikoisasema myös EU:ssa”, toteaa Ruotsin metsäministeri Sven-Erik Bucht.
”Metsät ovat Ruotsissa ja Suomessa hyvinvoinnin moottori. Vaikka olemme pieniä maita, metsäasioissa me olemme suuria maailmanmarkkinoilla ja siksi meillä on erikoisasema myös EU:ssa”, toteaa Ruotsin metsäministeri Sven-Erik Bucht.

Ruotsi lahjoitti Suomelle satavuotislahjaksi Tandem Forest Values -tutkimusrahaston. Lahjoituksen 2,3 miljoonalla eurolla rahoitetaan 12 kaksivuotista tutkimusapurahaa. Puolet tutkijoista ovat Suomesta, puolet Ruotsista. Syksyllä alkavien yhteistyöprojektien aiheena on kestävä metsänhoito sekä biotalouden uudet tuotteet ja prosessit.

”Tavoitteemme on olla kokonaan fossiiliton”

Ruotsin metsävarat ovat Buchtin mukaan kasvaneet sadassa vuodessa 1,7 miljardista 3,5 miljardiin kuutioon.

”Metsiemme kasvu on vuodessa 125 miljoonaa kuutiota, josta käytämme 85 miljoonaa kuutiota. Samaan aikaan olemme suojelleet kolmanneksen metsistämme. Tämä osoittaa sen, että metsiemme käyttö on kestävää ja vastuullista, mitä eurooppalaiset päättäjät ja ympäristöjärjestöt eivät aina ymmärrä.”

Buchtin mukaan metsäbiotalouden vahvistaminen on Ruotsissa keskeinen strateginen tavoite lähivuosina.

”Tavoitteemme on olla kokonaan fossiiliton vuonna 2045, ja se perustuu suurelta osin puupohjaisen biomassan käyttöön.”

”Puun käyttö esimerkiksi rakentamisessa on merkittävä ilmastoteko. Rakennamme nyt ehkä kymmenen prosenttia puusta, mutta osuus voisi olla jopa 20–30 prosenttia, kuten Skånen Växössä jo on. Meillä on puurakentamisen erityisosaamista ja rahoitusta. Sen ansiosta Ruotsissa on meneillään nopea teollisen puurakentamisen kehitys ja kasvu.”

Kirjoita kommentti