Sadat kansainväliset päättäjät näkivät Suomen Metsäyhdistyksen ja FAO:n videon – pääsihteeri ihastui suomalaistuotteeseen

Suomalaisosaaminen oli FAO:n kokouksessa vahvasti esillä muun muassa Uusi puu näyttelyn muodossa. |Suomen Metsäyhdistyksen Kai Lintunen Uusi puu -näyttelyssä FAO:n pääsihteeri QU Dongyun kanssa.

Kuusisataa päättäjää, vaikuttajaa, kansalaisjärjestöä ja muita delegaatteja näki Suomen Metsäyhdistyksen ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n tuottaman videon ”Sustainable wood: building the future”, joka esitettiin FAO:n korkeimman päättävän kokouksen, Committee on Forestryn, yhteydessä järjestettävän Maailman metsäviikon niin sanotussa korkean tason osuudessa lokakuun alussa.

Suomen Metsäyhdistyksen Kai Lintunen Uusi puu -näyttelyssä FAO:n pääsihteeri QU Dongyun kanssa.

Video markkinoi suomalaisia innovaatiota ja osaamista, kuten uudenlaisia puupohjaisia tuotteita, puurakentamista ja metsänkorjuun menetelmiä.

Videon lisäksi myös muu suomalaisosaaminen oli kokouksessa vahvasti esillä. Metsäyhdistys onnistui saamaan Uusi puu -näyttelyn FAO:hon kokouksen ajaksi. Näyttelystä tuli menestys. FAO:n pääsihteeri QU Dongyu kiinnostui ostamaan Woodion puusta tehdystä pesualtaan.

Suomalaiseen osaamiseen viitattiin videon ja näyttelyn ansiosta tiuhaan kokouksessa.

Kokouksen puheenvuoroissa korostettiin, että metsäsektorin tulee kasvattaa globaalia tietoisuutta puun käytön mahdollisuuksista: menestyksen avain on lisätä kuluttajien ja yhteiskunnan tietoisuutta. Viestintään on panostettava vahvasti.

Vallitseva maailmantilanne näkyi FAO:n suurkokouksessa. Ukrainan sota ja sen vaikutukset metsiin ja ruokahuoltoon tulivat esiin useassa yhteydessä. Kokouksen lopputulemien kirjaamiseen vaadittiin lisäaikaa. Viivytystä aiheutti kompromissien etsiminen EU:n ja Ukrainan sekä Venäjän näkemysten välillä.

Tilaisuudessa julkaistiin useampi tulevaisuusraportti:

Forest Sector Outlook 2050 -raportissa todetaan, että peruskuitutuotteiden (sahatavara, viilu ja vaneri, lastu- ja kuitulevy ja sellu) kysyntä kasvaa 37 prosenttia vuoteen 2050. Raportti arvioi tulevaisuuden puun kysyntää ja lähteitä kestävän talouden kannalta. Se toteaa, että istutusmetsät tuovat tarvittavan lisän puun ja kuidun tuotannossa. Nyt plantaasit kattavat metsäpinta-alasta seitsemän prosenttia. Ala on kasvanut 72 prosenttia vuodesta 1990. Plantaaseilla ja muilla istutusmetsillä on raportin mukaan entistä merkittävämpi rooli tulevaisuuden kuidun lähteenä. Plantaasien tuotanto tulee olla yhteiskunnallisesti ja ekologisesti hyväksyttävää.

Yksi maapallon suurista haasteista on väkiluvun kasvu. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana maailmassa rakennetaan yhtä paljon kuin on rakennettu yhteensä ajanlaskun alusta, jotta asunnot ja muu infrastruktuuri riittäisi. On keskeinen kysymys, mistä materiaaleista kaikki tämä rakennetaan. Keskusteluissa esitettiin toisaalta myös huoli puun riittävyydestä, esimerkiksi metsätuhojen vaikutuksesta.

Kokouksessa julkaistiin myös raportti Mainstreaming biodiversity in forestry .

Luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistaminen metsätaloudessa edellyttää sellaisen metsäpolitiikan, suunnitelmien, ohjelmien, hankkeiden ja investointien priorisointia, joilla on myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutus tulee tapahtua ekosysteemin, lajien ja geneettisen tason tasolla.

Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät huolet sisällytetään jokapäiväiseen metsänhoitoon sekä pitkän aikavälin metsänhoitosuunnitelmiin. Meidän tulee pyrkiä parhaisiin tuloksiin kaikissa kestävän kehityksen ulottuvuuksissa. Keinovalikoimaan suositellaan suojelua, metsien kestävää käyttöä ja laittomien aktiviteettien kitkemistä. Raportti tarkasteli kysymystä kahdeksan esimerkkimaan kautta. Näistä maista yksi oli Suomi. Mukana olivat myös Kongon kansantasavalta, Etiopia, Japani. Malesia, Meksiko, Peru ja Iso-Britannia.

 

 

Kirjoita kommentti