Samassa metsässä -tutkimuksen vastausprosentti on huikeat 75 %

Samassa metsässä -tutkimuksessa selvitetään syksyllä 2021 metsäopintonsa aloittaneilta, mikä heidät sai innostumaan alasta. Lisäksi kysyttiin arvoista, metsäalaan ja tulevaan työhön liittyvistä mielikuvista sekä siitä, mistä he saivat tietoa metsäalan koulutuksesta.

Metsäalan opintonsa syksyllä aloittaneista (999) peräti 75 % vastasi kyselyyn, joka tehtiin kaikille metsäalan koulutusta tarjoaville oppilaitoksille kaikilla koulutusasteilla. Tästä suuri kiitos kuuluu opettajille, joista moni järjesti opiskelijoille erityisen yhteisen hetken vastata kyselyyn. Vastaajista 451 aloitti opintonsa ammatillisessa koulutuksessa, 234 ammattikorkeakoulussa ja 64 yliopistossa.

Samassa metsässä -tutkimus on Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen kolmevuotinen hanke, jonka rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Vaikka kyselytutkimuksen analyysi on alkuvaiheessaan ja syventävät haastattelut vasta alkamassa, pari kiinnostavaa havaintoa voi jo nyt nostaa esille.

Metsäalan opiskelijat liikkuvat mielellään luonnossa

Ammatillisen koulutuksen aloittaneista yleisin harrastus on koneiden ja erilaisten kulkupelien rakentaminen ja virittely, moottoriurheilu sekä metsästys ja kalastus.

Ammattikorkean ja yliopiston opiskelijoista useimmat mainitsivat luonnossa liikkumisen ja ylipäätään liikunnan, ammatillisella puolella liikuntaa vastaavasti harrastetaan tekemällä metsätöitä. Ammattikorkeassa moni myös metsästää ja kalastaa. Yliopisto-opiskelijoilla on erilaisia taideharrastuksia.

Sosiaaliseen mediaan sisällöntuottamisen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen valitsi vain muutama vastannut.

Koulussa ei saa tietoa metsäalasta

Ammatillisiin opintoihin hakeneet olivat saaneet eniten tietoa metsäalan koulutuksesta omilta vanhemmiltaan ja muulta lähipiiriltä sekä metsäalasta, ammateista ja koulutuksesta kertovista videoista.

Ammattikorkeaan ja yliopistoon hakeutuneiden tärkeimmät tiedonlähteet olivat oppilaitosten omat verkkosivut ja Opetushallituksen opintopolku.fi -sivusto.  Videot ja some-viestintä ohittavat opinto-ohjaajan tai muut opettajat tietolähteinä.

Yli 80 % yliopiston tai ammattikorkeakoulun aloittaneista ei ollut saanut lainkaan tietoa opinto-ohjaajalta tai lukion opettajalta. Myös ammatillisessa koulutuksessa opintonsa aloittaneille tietoa metsäalasta oli opinto-ohjaajien ja opettajien kautta tihkunut heikosti.

Tämä tulos poikkeaa yleisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille tehdyn tutkimuksen tuloksesta. Nuorten tulevaisuusraportin 2020 (TAT) mukaan tärkein tietolähde opiskeluvalintaa tehtäessä on opinto-ohjaaja.

Kirjoita kommentti