Samassa metsässä -tutkimus: Tällaisia ovat uuden sukupolven metsäammattilaiset

||

Uusi metsäalan sukupolvi näkee työllään vahvan yhteyden tulevaisuuteen; metsiä pitää uudistaa ja säilyttää tuleville sukupolville. Metsäammattilainen on vastuullinen lenkki tässä sukupolvien välisessä ketjussa. Nuoret hakeutuvat metsäalan koulutukseen, koska ala ja luonto kiinnostavat ja ura halutaan tehdä metsäalalla, selvisi juuri valmistuneessa laajassa tutkimuksessa.

Tutkimukseen vastasivat syksyllä 2021 opintonsa aloittaneet metsäopiskelijat. Metsäkoulutuksen valintaan vaikuttaneista tekijöistä muodostettiin vastausten perusteella viisi alanvalintaprofiilia. Valtaosa metsäopiskelijoista (68 %) kuului metsäala tietoinen valinta -profiiliin. Heille metsäala on nimenomaan se ala, jota he haluavat opiskella ja jolle työllistyä.

Neljä prosenttia kuului työllisyys ja ura edellä -profiiliin. Heille hyvä työllisyys ja palkka sekä monipuoliset uramahdollisuudet oli opintoihin ohjaava tekijä. Kiinnostus luontoon, metsän hoitoon ja suojelemiseen, halu vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja edistää kestävää kehitystä oli koulutusvalinnassa kärki luonto kiinnostaa -profiilin opiskelijoille (16 %). Kahdeksan prosenttia kuului metsäosaamisen kehittäminen -profiiliin. He haluavat laajentaa metsäosaamistaan ja taitoa hoitaa omia metsiään sekä yhdistää työn ja harrastuksen.  Elämäntilannesyyt -profiilissa (4%) koulutusalan valinnan ratkaisi elämäntilanne kuten työttömäksi jääminen, hakeutuminen samaan koulutukseen kaverin kanssa tai halu jatkaa perheyrityksessä.

Kokemus oman työn merkityksellisyydestä lisää työssä viihtymistä ja motivaatiota.  Kun opintonsa juuri aloittaneilta metsäopiskelijoilta kysyttiin, mikä tekee metsäalan työstä merkityksellistä, vastauksissa toistui yhteisiä teemoja läpi koulutusasteiden. Vastaukset kertovat uuden sukupolven metsäammattilaisten arvoista ja odotuksista alaa kohtaan. Opiskelijat haluavat olla kehittämässä ja uudistamassa metsäalaa.

Hakkuukoneen kuljettaja valitsee puut, jotka jäävät kasvamaan, huomioi erityiskohteet ja hoitaa luontoa ihan konkreettisesti. ”Siinä on sitä vaikutusta”, eräs ammatillisen koulutuksen opiskelija totesi. Vastaajat kertoivat kokevansa merkitykselliseksi mahdollisuuden päästä vaikuttamaan siihen, millaisia metsät ovat Suomessa ja jopa koko maapallolla.

Tulevaisuuden metsäalan ammattilaisina opiskelijat kokivat olevansa tekemisissä suomalaisille tärkeän asian kanssa – metsät ovat osa suomalaista identiteettiä ja kulttuuria. He näkivät tulevan roolinsa metsänomistajien metsäomaisuuden hoitajana arvokkaana. Suomen mittakaavassa metsäalan vaikutus taloudelle ja työllisyydelle ja globaalissa mittakaavassa fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen uusiutuvalla puulla tekevät metsäalan työstä merkityksellistä. Metsäalalla opiskelijat kokivat pääsevänsä vaikuttamaan metsien rooliin kestävässä kehityksessä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja ilmastokysymyksissä. He näkivät itsellään roolin metsiin kohdistuvien eri intressien yhteensovittajana.

Metsämiesten Säätiön rahoittama, Suomen Metsäyhdistyksen ja TTS Työtehoseuran yhteinen tutkimushanke pureutui nuorten syihin hakeutua metsäalalle. Tutkimuksessa selvitettiin syksyllä 2021 aloittaneiden opiskelijoiden koulutusalan valintaan vaikuttaneita tekijöitä niin metsäalan ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Vastausprosentti oli 75.


Lisätietoja: 

Julkaisu ladattavissa: Metsäalan koulutusvalintaan vaikuttavat tekijät (tts.fi)

Riitta Kilpeläinen, Työtehoseura TTS riitta.kilpelainen@tts.fi  0503087535

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys sirpa.karkkainen@smy.fi  050 3512416

Eila Lautanen, Työtehoseura TTS eila.lautanen@tts.fi  044 7143686


Kirjoita kommentti