Seinäjoen asuntomessuilla voi tutustua Pohjoismaiden ensimmäiseen PEFC-sertifioituun kerrostaloon

Mäihän CLT-tilaelementit valmistettiin Hartolassa. Kuva: Maria Mattelmäki, Stora Enso||Lakea Oy:n Seinäjoen Asuntomessuille rakennuttama Mäihä-talo on puuta rungosta ulkoverhoiluun. Kuva: Tuomo Nyrhilä

Viisikerroksinen puukerrostalo sai suurten puurakennushankkeiden PEFC-projektisertifikaatin, joka osoittaa sen puumateriaalin olevan laillista ja tulevan kestävistä hoidetuista metsistä.

PEFC-projektisertifioituja rakennuksia on koko maailmassa vasta muutama. Ensimmäisenä sellaisen sai Espanjan Zaragozassa sijaitseva puurakenteinen majakka, ja ensimmäinen sertifioitu puukerrostalo valmistui Lontooseen vuonna 2014.

Aloitteen Pohjoismaiden ensimmäisestä projektisertifioinnista teki Suomen PEFC. ”Rakennusala on hyvin kiinnostunut puun alkuperästä. Tietoisuutta sen tärkeydestä on lisännyt myös Euroopan unionin puutavara-asetus, jolla unioni torjuu laittoman puutavaran ja puutuotteiden kauppaa ja jonka valvomisen työkaluksi PEFC sopii”, sanoo PEFC Suomen markkinointipäällikkö Juha Uppa.

PEFC-projektisertifioinnilla voidaan osoittaa jonkin yksittäisen hankkeen puutavaran kestävyys ja laillisuus. Se sopii suurten asuinrakennusten ja julkisten laitosten tai esimerkiksi siltojen ja laivojen sertifiointiin, sillä sen avulla puun alkuperä voidaan varmistaa, vaikkei rakennushankkeen kaikilla tavarantoimittajilla ja alihankkijoilla olisikaan omaa alkuperän seurannan järjestelmää.

Mäihän CLT-tilaelementit valmistettiin Hartolassa. Kuva: Maria Mattelmäki, Stora Enso
Mäihän CLT-tilaelementit valmistettiin Hartolassa. Kuva: Maria Mattelmäki, Stora Enso
Puutavaraa tarvittiin viisikerroksiseen taloon yhteensä lähes tuhat kuutiometriä. Kuva: Tuomo Nyrhilä
Puutavaraa tarvittiin viisikerroksiseen taloon yhteensä lähes tuhat kuutiometriä. Kuva: Tuomo Nyrhilä

Kun Lakea Oy ryhtyi rakentamaan Mäihä-puukerrostaloa Seinäjoen asuntomessuille, projektisertifikaatti edellytti, että rakennuttaja selvitti rakennuksen kaiken puutavaran alkuperän. Lakea Oy:n toimitusjohtajan Timo Mantilan mukaan sertifiointi auttaa osoittamaan yrityksen luotettavuutta ja vastuullisuutta. Mäihä oli yrityksen neljäs puukerrostalo.

”Puurakentamista tulisi Suomessa lisätä, sillä se lisää rakentamisen vastuuta”, Mantila sanoo. ”Minulle on kerrottu, että Mäihään tarvittu tuhat kuutiota puutavaraa kasvaa Suomen metsissä alle minuutissa, mikä kuvastaa, kuinka uusiutuvasta materiaalista puussa on kyse.”

Suomessa PEFC on laajasti käytössä

PEFC Suomen pääsihteerin Auvo Kaivolan mukaan sertifioidulle puurakentamiselle on Suomessa hyvät edellytykset. Suurimmalla osalla Suomen puutavarantoimittajista, kuten rautakauppaketjuista, on puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti.

Sertifikaatin vaatimukset ovat tiukat, ja esimerkiksi Mäihän tavarantoimittajia jouduttiin rakentamisen aikana vaihtamaan. Sen ja monien muiden suurten rakennushankkeiden projektisertifiointia yksinkertaistaa kuitenkin se, että suurella osalla puuelementtien eurooppalaisista valmistajista on PEFC-sertifikaatti.

Seinäjoen puukerrostalo on rakennettu Stora Enson PEFC -sertifioidusta, ristiin liimatusta puusta valmistetuista CLT-tilaelementeistä. Tilaelementit eli moduulit saapuvat rakennustyömaalle valmiina sisustusta myöten. Uutena tuotteena Stora Enso kehittää viilupuuta eli LVL -rakennuslevyjä, joita se valmistaa suomalaisesta puusta Varkauden uudessa tehtaassa.

”Suomen metsät on sertifioitu hyvin kattavasti, kun taas maailman metsistä on sertifioitu vain 10 prosenttia. Globaalistikin ostamastamme puusta 80 prosenttia on silti sertifioiduista metsistä ja kannustamme metsänomistajia siihen”, kertoo Stora Enson Wood Products Divisioonan yritysvastuujohtaja Anna-Liisa Myllynen.

Suomen asuntomessut ovat maailmassa ainoat laatuaan

Suomen ensimmäistä PEFC-projektisertifioitua puukerrostaloa pääsee katsomaan Seinäjoen Asuntomessuille heinäkuussa. Se on puuta rungosta ulko- ja sisäverhoukseen asti. Puutavaraa tarvittiin viisikerroksiseen taloon yhteensä lähes tuhat kuutiometriä.

”Käytännössä Mäihä on tehty kokonaan puusta”, sanoo Mantila. Hän toivoo, että asuntomessut toisivat puukerrostalorakentamiselle lisää näkyvyyttä. Hän näkisi laadukkaat ja nopeasti rakennettavat puuelementit mielellään Suomen seuraavana vientimenestyksenä.

Mäihä on Seinäjoen asuntomessujen ainoa kerrostalokohde. Vuosittaiset asuntomessut kestävät kuukauden ja ne ovat maailmassa ainutlaatuiset. Tiettävästi missään muualla messutaloja ei rakennetta valmiiksi asuinalueiksi, jonne perheet rakennuttavat talonsa ja muuttavat messujen päätyttyä.


PEFC Suomi

Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016


 

Kirjoita kommentti