Suomalainen metsäviestintä esittäytyi Pohjois-Amerikassa

Suomen Metsäyhdistys kertoi metsäviestinnän suomalaisratkaisuista Portlandissa Yhdysvalloissa järjestetyssä laajassa tapahtumassa.

Työpajassa olivat mukana maailman metsäntutkimuslaitosten yhteenliittymä IUFRO:n viestintä- ja pr-työryhmä, Yhdysvaltain metsähallinto US Forest Service, Natural Resources Canada ja YK:n elintarvikejärjestö FAO:n metsäviestijöiden verkosto.

Tapahtuman pääteemana oli metsäviestinnän haasteet ja kestävä kehitys erityisesti ilmastonmuutoksen kannalta.

Syyskuun alussa järjestetty työpaja oli ensimmäinen laatuaan. Se toi globaalin metsäntutkimuksen viestinnän, Pohjois-Amerikan suuret metsätoimijat ja FAO:n alueelliset viestintäverkostot yhteen. Tilaisuudessa korostui myös verkostojen ja kumppanuuksien merkitys positiivisten viestien levittämisessä.

Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen kertoi työpajassa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia viestintä metsien tarjoamista ratkaisuista sisältää. Hän esitteli myös suomalaista metsäviestintää, kuten Suomen Metsäyhdistyksen Päättäjien Metsäakatemiaa.

”Pohjois-Amerikan vahva viestintäkulttuuri ja osaaminen on tervetullut lisä viestintäverkostoihin. Kanadalla ja Yhdysvalloilla on samankaltainen historia esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kampanjoinnissa ja yhteistyön rakentamisessa kuin meillä”, Lintunen sanoo.

Kongressin eräänä lopputulemana pohjoisamerikkalaiset toimijat päättivät muodostaa mantereelle alueellisen metsäviestintäverkoston. Suomen Metsäyhdistys on Euroopan alueellisen verkoston varapuheenjohtaja ja FAO:n maailmanlaajuisen yhteistyöryhmän jäsen.

Lisätietoa: Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen, kai.lintunen@smy.fi, p. 050 3512 415

Kirjoita kommentti