Suomalainen metsäviestintä sai näkyvyyttä FAO:ssa

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO kutsui Suomen Metsäyhdistyksen kertomaan metsäviestinnästä Roomaan, jossa järjestettiin heinäkuussa World Forest Week -kongressi.

Metsäviikon pääteemana oli kestävä kehitys ja metsien rooli ilmastonmuutoksessa. Suomen Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen kertoi maailmanlaajuiselle yleisölle, mitä haasteita ja mahdollisuuksia viestintä metsien tarjoamista ratkaisuista asettaa.

Metsäviikko järjestettiin heinäkuussa viidettä kertaa ja se oli samalla FAO:n alaisen metsäkomitean, Committee on Forestryn, 23. kokoontuminen.

Metsäyhdistyksen puheenvuoro oli osa pääohjelmaa, ja sitä kuuntelivat muun muassa YK:n jäsenmaiden ministeriöiden metsäjohtajat sekä suuri joukko kansainvälisten järjestöjen ja muiden metsäisten sidosryhmien edustajia.

”Viestintäosuus haluttiin osaksi pääohjelmaa, koska FAO noteeraa viestinnän merkityksen korkealle maailman eri alueilla ja erilaisine haasteineen”, Lintunen toteaa.

Hän nostaa muista puhujista esiin viestintätoimisto Saatchin strategisen johtajan Robert Gracen, joka patisti metsäammattilaisia tilastotiedon vyöryttäjistä tarinoiden kertojiksi, jolloin viestintä voi muuttaa ihmisten käsityksiä positiiviseksi. Gracen mukaan viestit ovat kuitenkin usein liian pitkiä ja vaikeita.

”Tilaisuudessa korostui myös verkostojen ja kumppanuuksien merkitys näiden hyvien viestien levittämisessä”, Lintunen sanoo.

FAO:n apulaispääjohtaja René Castro Salazar julkisti tilaisuudessa tuoreen alueellisten metsäviestinnän verkostojen esittelyvideon. Castro totesi, että FAO:n alueelliset metsäviestintäverkostot ovat kehittyneet hyvin.

Suomen Metsäyhdistys on Euroopan alueellisen verkoston varapuheenjohtaja ja FAO:n maailmanlaajuisen yhteistyöryhmän jäsen. Castro ilmaisi kiitollisuutensa Suomen Metsäyhdistyksen tukeen ja yhteistyöhön.

Metsäyhdistys oli lisäksi sopinut metsäviikon järjestäjien kanssa, että suomalaisen osaamisen esittelyyn painottunut Euroopan metsäinnovaatiovideo pyöri kongressin ajan keskeisellä paikalla FAO:n toimitalon pääaulassa. Video on tehty yhteistyössä FAO:n kanssa Rovaniemen Euroopan metsäviikolle, joka järjestettiin joulukuussa 2013.

Lisätietoa: Metsäyhdistyksen viestintäpäällikkö Kai Lintunen, kai.lintunen@smy.fi, +358 50 3512 415


Robert Gracen esitys

FAO:n alueellisten metsäviestintäverkostojen esittelyvideo

Innovaatiot Euroopan metsäsektorilla -video


 

Kirjoita kommentti