Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset Metsäpäivillä 2015

Valokuvaaja Erkki Oksanen, Metsä Fibren tuotantojohtaja Ismo Nousiainen, kuvanveistäjä Urpo Kärri, Puumiesten Liiton toiminnanjohtaja Ritva Varis ja ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti ottivat vastaan Suomen metsäyhdistyksen huomionosoitukset Metsäpäivillä 2015. Kuva: Anna Kauppi

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus päätti jakaa tänä vuonna neljä hopeista ansiomerkkiä ja yhden ansioplaketin. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Urpo Kärrille, Erkki Oksaselle, Mari Parikka-Nihtille ja Ritva Varikselle. Ansioplaketin sai Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas. Tunnustukset jaettiin Metsäpäivien avajaisissa 5.11.2015.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti Suomen Metsäyhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Ansioplaketti jaetaan yhteisölle tai yritykselle.

Hopeisten ansiomerkkien saajat

Kuvanveistäjä Urpo Kärri on Kemijärven kuvanveistoviikkojen perustaja ja tulisieluinen taiteellinen johtaja. Kuvanveistoviikoilla on ollut vuodesta 1985 alkaen osallistujia noin 60 maasta, ja tapahtuma on jopa tunnetumpi ulkomailla kuin Suomessa. Taiteilijana Kärri on osallistunut menestyksekkäästi lukuisiin kansainvälisiin puun- ja lumenveistotapahtumiin ja kilpailuihin. Suomalaisille tunnetuin teos lienee Rovaniemen lentoaseman Joulumaan porot -veistos, joka on tehty teräksestä ja kristallista.

Luonnonvarakeskuksen valokuvaaja Erkki Oksanen on monen vuoden ajan valokuvannut luonnon ja metsäalan ilmiöitä. Oksasen metsäosaaminen ja näkemys ovat omiaan havainnollistamaan metsäalan työlajeja, metsää ja luonnon yksityiskohtia. Oksasen kuvia käytetään tieteellisissä julkaisuissa, Luonnonvarakeskuksen kotisivuilla ja metsäalan ammattilehdissä. Hän on kuvannut pitkään Päättäjien Metsäakatemiassa ja Metsäpäivillä.

Lastentarhanopettaja ja ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti on työskennellyt pitkään metsäesiopetusryhmässä. Hän on ollut alusta asti mukana viemässä Case Forest -menetelmää opetukseen. Tällä hetkellä Parikka-Nihti työskentelee Suomen Ladussa, jossa hän vetää Luokasta luontoon -hanketta. Hankkeessa on kehitetty alakouluille toimintamalleja ja opetusmateriaaleja ulkona oppimista ja luontoliikuntaa varten.

Puumiesten Liiton toiminnanjohtaja Ritva Varis on ollut Puumies-lehden päätoimittaja vuodesta 1986. Työssään hän on määrätietoisesti nostanut esille myös metsänhoitoon liittyviä asioita. Varis on toiminut useissa metsä- ja puualan koulutustoimikunnissa, ja nostanut esiin huolen alan koulutuksen supistumisesta. Hän on myös ansioitunut tietokirjailija, joka on toimittanut useita metsä- ja puualan yhdistysten historiikkeja. Variksen kynästä on lähtenyt myös useita metsäaiheisia näytelmäkäsikirjoituksia.

Ansioplaketin saaja

Ansioplaketin saa Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas, joka on jätti-investointi Suomeen ja biotalouteen. Tehdas on Suomen historian suurin metsäteollisuusinvestointi, joka tähtää määrätietoisesti myös uuden metsäbiotalouden ytimeen ja etsii aktiivisesti uudenlaisia käyttömahdollisuuksia puuraaka-aineelle. Tehdas otetaan käyttöön Suomen juhlavuonna 2017. Sillä on ollut jo nyt erittäin suuri merkitys metsäalalle, ja se on luonut positiivista virettä koko Suomeen.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys, p. 040 586 6179

Kirjoita kommentti