Suomen Metsäyhdistys päivitti strategiansa – keskiössä avoin vuoropuhelu metsien monipuolisesta kestävästä käytöstä

Suomen Metsäyhdistys tunnetaan metsien monipuolisen kestävän käytön aktiivisena puolestapuhujana. Päivitetyllä strategialla yhdistys haluaa vahvistaa yhä laajapohjaisempaa metsädialogia.

”Metsäyhdistys on sekä metsäviestinnän asiantuntijaorganisaatio että vaikuttava yhteistyöjärjestö. Tämä antaa meille vahvan pohjan rakentaa vuorovaikutusta ja avointa vuoropuhelua sekä metsäalalla että yhteiskunnassa, yli sektorirajojen”, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu.

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus hyväksyi yhdistyksen päivitetyn, jäsenistöä osallistaneen strategiantyön tammikuun kokouksessaan. Yhdistyksellä on lähes viisikymmentä yhteisöjäsentä, jotka edustavat lähes koko metsäalaa. Jäsenistöön kuuluu myös ammatti-, harrastus- ja vapaa-ajanjärjestöjä.

”Uusi strategiamme tukee sekä yhteistyön syventämistä jäsentemme kanssa että uusien metsäalasta ja metsistä kiinnostuneiden yhteistyökumppanien tunnistamista”, Joensuu sanoo.

Metsäyhdistyksen selkeät strategiset päämäärät ovat tutut. Uutta strategiassa on tahtotila: Metsien kestävä käyttö ja sitä tukeva vahva osaaminen ovat ratkaisu vastuulliseen tulevaisuuteen. Päämääriä ja tahtotilaa toteuttavat Metsäyhdistyksen hankkeet, jotka kertovat metsien mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä.

Päättäjien Metsäakatemia tavoittaa kotimaiset päättäjät ja vaikuttajat. Yli miljoona suomalaista on osallistunut yläkoululaisten vuosittaiseen Metsävisaan, ja joka vuosi opettajat ja koululaiset lähtevät yhdistyksen kutsumina metsäretkille oppimaan metsätaloudesta ja luonnosta. Metsäyhdistys toteuttaa metsäalan yhteistä, kaikille suomalaisille suunnattua viestintähanketta Metsien Suomea sekä toimittaa forest.fi-verkkolehteä, jota luetaan ympäri maailmaa.

Myös yhdistyksen kokonaan omistama Metsäviestintä Oy toteuttaa liiketoimintaansa Metsäyhdistyksen tavoitteita vahvistaen. Metsäviestinnän järjestämät vuosittaiset, valtakunnalliset Metsäpäivät kokoaa metsäalan asiantuntijat keskustelemaan ja kuulemaan alan ajankohtaisista asioista. Uusi puu -hanke kertoo puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista.

”Tunnettujen hankkeittemme rinnalla luomme jatkuvasti myös uusia tapoja kertoa ja keskustella metsistä. Haluamme työllämme edistää alamme ja metsäkeskustelun moniarvoistumista ja monimuotoistumista.”

Lisätietoa:

Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja, p. 040 8400642

Suomen Metsäyhdistyksen strategian päämäärät 2022

Kirjoita kommentti