Suomi saa 100 000 hehtaaria uutta metsää

Helikopteri on sähkölinjojen lumituhojen kartoituksessa, estämisessä ja korjaamisessa ehdoton työväline. Kun puu kaatuu sähkölinjan päälle keskellä metsää, sen löytäminen voi viedä aikaa. Helikopterin avulla se löytyy nopeasti. Helikopterilla myös kartoitetaan lumiriskialueet ja siirretään tieto sähköisesti korjauspartioiden kartoille. Kuvassa tehdään lumen paalupudotusta helikopterin avulla. Helikopteri vetää allaan vaijerin päähän kiinnitettyä pölliä johtokadun reunassa, jolloin pölli osuu johtokadun puolelle taipuneisiin puihin ja varistaa niistä lumen pois. Lentäjälle työ on äärimmäisen vaativaa, koska pölli ei tietenkään saa missään tapauksessa osua sähkölinjaan. Kuva: Elenia

Sähköyhtiöt siirtävät myrskytuhojen takia ilmassa kulkevia sähkölinjoja maan alle tai teiden varsille 10 000 kilometrin verran vuodessa. Linjojen alta vapautuu jopa 100 000 hehtaaria metsää seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Viime vuosikymmeninä Suomen metsäpinta-ala on ollut hitaassa laskussa. Pääosin tämä on johtunut pellonraivauksesta, mutta metsää on myös muutettu rakennusmaaksi.

Metsäpinta-alan pienenemisvauhti on ollut noin 13 000 hehtaaria vuodessa vuosien 2011–15 aikana. Siitä maatalousmaaksi on siirtynyt reilu kolmannes ja rakennettuun maahan, kuten asumiselle, liikenneväylille, voimalinjoille ja kaivoksille.

Muut muutokset aiheutuvat turvetuotannosta ja metsämaan taantumisesta kosteikoksi. Viime vuosina rakennetun maan kasvu on laantunut ja maatalousmaiden kasvu kiihtynyt.

Sähköyhtiöiden kaapelointityöt ovat kovassa vauhdissa, kun yhtiöiden korvausvelvollisuus esimerkiksi myrskyjen aiheuttamista sähkökatkoista on kasvussa. Korvauksia maksetaan jo nyt ja ehdot tiukentuvat vuoteen 2028 asti, kertoo Maaseudun Tulevaisuus -lehti.

Lumen paalupudotusta. Kuva: Elenia
Sähköyhtiöt pudottavat avolinjojen päälle taipuvista puista tykkylunta muun muassa helikopterilla. Helikopterin avulla ongelmakohdat myös löytyvät nopeasti. Kuvassa helikopteri vetää allaan vaijerin päähän kiinnitettyä pölliä johtokadun reunassa. Työ on vaativaa, koska pölli ei saa missään tapauksessa osua sähkölinjaan. Kuva: Elenia

Kasvua lisää puoli miljoonaa kuutiota vuodessa

Sähkölinjojen alta saatavaa uutta metsämaata ei ole huomattu ottaa mukaan metsän kasvuennusteissa eikä arvioissa metsäpinta-alan kehityksestä. Määrät voivat yllättää: esimerkiksi 20 kilovoltin linjan leveys on 20 metriä, mikä tarkoittaa kahta hehtaaria jokaista kilometriä kohti.

Keskimäärin vapautuvan alan leveydeksi voidaan laskea vähintään kymmenen metriä. Kaikkiaan voimansiirtolinjoja on Valtakunnan metsien 11. inventoinnin mukaan 118 000 hehtaaria.

Jos puuston arvioidaan kasvavan viisi kuutiota hehtaarilla, metsien kasvu lisääntyy Suomessa puoli miljoonaa kuutiota vuodessa eli suurehkon sahan käyttömäärän verran. Tämä muuttaa myös Suomen hiilinieluarvioita entistä positiivisemmiksi.

Metsien kokonaiskasvu Suomessa on noin 110 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Sähkölinjojen purun aiheuttama metsäpinta-alan kasvu tulee näkyviin metsien inventoinnissa sitä mukaa kuin linjoja poistuu ja puusto alkaa niissä kasvaa. Hakkuumahdollisuudet eivät kasva merkittävästi ennen kuin 2050-luvulla, jolloin lisähakkuita voi olla jopa satoja tuhansia kuutioita vuodessa.

Kirjoita kommentti