”Teistä ei taidakaan tulla lääkäreitä ja lakimiehiä, vaan metsäkoneen­kuljettajia”

Derrick Donkor pilkkoi puita metsäretken päätteeksi. Kuva: Anne Turunen|Derrick Donkor pilkkoi puita metsäretken päätteeksi. Kuva: Anne Turunen|Istutus oli Paloheinän ala-astetta käyvän Maria Roinisen mielestä hauskinta. Kuva: Anne Turunen|Paloheinän ala-asteen tytöt vastaan pojat. Ennen paluumatkalle lähtöä pääsi vielä purkamaan energiaa. Kuva: Anne Turunen|Tuukka Kataja Stora Ensosta esitteli hakkuukoneen kaatopäätä Maunulan ala-asteen oppilaille. Kuva: Anne Turunen

Kolmastoista koululaisten metsäviikko tarjosi helsinkiläisille alakoululaisille tietoa ja elämyksiä talousmetsässä.

”Kaupunkilaiset perivät metsiä, mutta eivät tiedä, mitä niille tehdään. Täältä lapset voivat viedä perheisiin tietoa siitä, miksi metsää ei kannata päästää yli-ikäiseksi ja miten taimia istutetaan”, Hiidenkiven peruskoulun luokanopettaja Kirsti Korhonen sanoi. ”Lapset ovat tottuneet käymään koulun omassa Hiidiksen metsässä, mutta täällä asioihin päästiin tutustumaan eri näkökulmista. Pienissä kouluissa metsä on jokapäiväinen asia, toisin kuin suuressa helsinkiläiskoulussa”, kertoi Korhonen, jolla on kokemusta eri kouluissa opettamisesta maalla ja kaupungissa.

”Metsänhoito-osuutta voisi tässä tapahtumassa olla vieläkin enemmän”, mainitsi Raili Herranen, Hiidenkiven peruskoulun biologian opettaja. Metsätapahtumassa oppilaat istuttivat taimia hakkuuaukealle, näkivät metsäkoneen työskentelyä uudistuskypsässä metsässä ja harjoittelivat leimausta metsurin opastamana harvennusmetsässä. Tällaisia aiheita on vaikea käsitellä luokkaolosuhteissa.

”Päivä on ollut hyvin mielenkiintoinen. On tullut tietoa, mutta on ollut myös paljon toiminnallisuutta, lapset ovat saaneet itse tehdä”, kiitteli Paloheinän ala-asteen opettaja Maria Roininen. ”Suuri merkitys on myös järjestetyillä kuljetuksilla.”

Oppilaiden osaamisen lisääntymistä tutkitaan ennen ja jälkeen tapahtumaa tehtävin kyselyin. Samalla lapset saavat antaa palautetta tapahtumasta. Ensimmäisten vastausten perusteella juuri talousmetsän kiertoa kuvaavat rastit ovat keränneet eniten pisteitä.

”Teistä ei taidakaan tulla lääkäreitä ja lakimiehiä, vaan metsäkoneenkuljettajia”, kuului eräs opettaja sanovan oppilailleen moton äärellä.

Koululaisten metsäviikko järjestettiin tällä kertaa Helsingin kaupungin hoidossa olevalla Luukkaan ulkoilualueella. Järjestäjiä ja rahoittajia olivat Suomen Metsäyhdistys, Suomen metsäkeskus, Suomen Metsäsäätiö, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Stara ja liikuntavirasto, Metsäteollisuus ry, UPM, Stora Enso, Metsä Group, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP, Södra Skogsrevir, Metsähallitus, Fin Forelia Oy, Hyria Koulutus, Yrkeshögskolan Novia, Metsäylioppilaat ry, Helsingin, Espoo-Kauniaisten ja Vantaan riistanhoitoyhdistykset sekä Pääkaupunkiseudun partiolaiset.

Lisätietoja
Anne Turunen

Kirjoita kommentti