Metsäyhdistyksen blogi: Tekemällä ympäristölle hyvää teet yritykselle hyvää


Annamari Heikkinen on Suomen Metsäyhdistyksen Päättäjien Metsäakatemian projektipäällikkö.

”Kohti kiertotaloutta, ketterästi ja kunnianhimoisesti”. Tällä lauseella aloitti alustuksensa Mirka Oy:n tekninen johtaja Jari Lemberg Päättäjien Metsäakatemian kurssilaisille toukokuussa. Sitoutuminen ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen nousivat esiin monessa muussakin yhteydessä PMA:n 38. kurssilla Pietarsaaren seudulla.

Mitä kiertotalous sitten tarkoittaa? Resurssitehokkuutta, jakamistaloutta, toisten jätteiden hyödyntämistä, energiatehokkuutta. Kiertotalous on kaikkea tätä.

Yhden määritelmän mukaan kiertotalous tarkoittaa ”tuotantoa, jossa käytetään vain vähän tai ei lainkaan uutta raaka-ainetta. Tuotteet tehdään kierrätysmateriaalista tai jätteistä, hukkaa välttäen. Käytetyt resurssit pysyvät talousjärjestelmässä silloinkin, kun alkuperäinen tuote on tullut elinkaarensa loppuun.

Kiertotaloutta on myös yritysten välinen teollinen yhteistyö, jossa yksi yritys käyttää toisen sivutuotteita tai jätteitä materiaalinaan. Energiantuotannossa tärkeitä ovat tehokkuus ja luopuminen fossiilisista polttoaineista.

Kierrätys kunniaan

Mirka Oy:ssä jätteiden kierrätykseen ja hyödyntämiseen on panostettu paljon. Tästä todisteena on Ekokemin ja Mirkan tutkimus- ja kehityshankkeen tuloksena muutama vuosi sitten syntynyt bio- ja jäteperäistä polttoainetta hyödyntävä voimalaitos. Nyt hiomapaperin valmistuksessa syntyvää leikkuujätettä käytetään voimalan energiantuotannossa.

Voimala käyttää prosessissaan myös puuperäisiä polttoaineita. Se tuottaa Mirkalle kaiken tuotannossa ja lämmityksessä tarvittavan energian.

Jatkossa Mirkan tavoitteena on saada tuhkasta talteen käyttökelpoinen ja arvokas hiomamateriaali, joka on tarkoitus kierrättää takaisin tuotantoon.

Metsästä energiaa

Biopolttoaineiden käytön tulisi olla kestävää. Se pyritään varmistamaan Euroopan unionin kestävyyskriteereillä. Ongelma tässä on käsitteiden määrittely, tai pikemminkin määrittelyn sekavuus, mikä nousi esiin myös PMA:n työpajassa: kaikilla tahoilla olisi asiasta sama käsitys.

Puuperäisten polttoaineiden käyttöön sähkön- ja lämmöntuotannossa tutustuttiin Alholmens Kraftin biopolttoainevoimalaitoksessa. PMA tutustui prosessiin, jossa sähköä, prosessihöyryä ja kaukolämpöä tuotetaan polttamalla puuta.

Voimalaitos käyttää myös turvetta, kivihiiltä sekä kierrätyspolttoainetta. Alholmens Kraft onkin niin sanottu rinnakkaispolttolaitos, jolla on tarkemmat laatuvaatimukset ja joka tuottaa vähemmän jätettä.

Kiertotalouden käyttöönottoa voidaan vauhdittaa joko sääntelyllä ja kannustimilla. Oli kannuste muutokseen sitten ympäristö tai lakipykälä, yksi asia vahvistui maastojaksolla: vain innovatiivinen ja ympäristöasioihin panostava yritys voi olla edelläkävijä.

Kirjoita kommentti