TET onnistuu tehtaallakin

Nuorten mielikuvissa metsäala tiivistyy usein kolmeen tyyppiin: metsuri, paperitehtaan työntekijä ja äreä YT-neuvotteluista kertova pukumies. Heistä ajatellaan, että he tekevät töitä yksin, useimmiten metsässä ja alalla, joka on jatkuvasti uutisissa tehtaiden sulkemisten vuoksi. Kuva: Vilma Issakainen

Usein kuulee väitettävän, että ”meille ei voi ottaa TET-harjoittelijoita, koska sen ikäisellä ei voi teettää mitään töitä”. Väite on outo. Eihän TET tarkoita työtä, vaan työelämään tutustumista.

Silti ei pidä ajatella, että TET-harjoittelijan kanssa pärjäisi vasemmalla kädellä. Varsinkaan ei, jos haluaa, että jaksosta jää hyvä maku harjoittelijalle – mikä on kai tärkeintä – mutta myös yritykselle.

Mitä TET siis tarkoittaa? Opetushallituksen mukaan ”peruskoulun ylimpien vuosiluokkien aikana oppilaille tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi”.

Metsäalan kannalta TETin merkitystä on etsitty muun muassa koko 2010-luvun jatkuneessa Metsä puhuu -hankkeessa. Osa hanketta on ollut parhaiden TET-käytäntöjen luominen.

Westas Oy:n Kosken sahalla ja Metsä Groupin vaneri- ja sellutehtailla Suolahdessa ja Äänekoskella tehty TET-käytäntöihin tutustuminen osoitti, että tapoja suhtautua TET-harjoittelijoihin ja toteuttaa TET-viikko on monia. Vierailut vahvistivat mielikuvaa, että TET on työvoimapulan uhkaamalle metsäalalle merkittävä mahdollisuus tavoittaa nuoria.

Metsä ja puu ovat läsnä nuorten elämässä päivittäin, mutta niitä ei kuitenkaan tunnisteta eikä osata yhdistää metsäsektoriin. Alan työpaikkoja tai työnkuvia ei tunneta.

Nuorten mielikuvissa metsäala tiivistyy kolmeen tyyppiin: metsuri, paperitehtaan työntekijä ja äreä YT-neuvotteluista kertova pukumies. Heistä ajatellaan, että he tekevät töitä yksin, useimmiten metsässä ja alalla, joka on jatkuvasti uutisissa tehtaiden sulkemisten vuoksi.

TET on yksinkertainen keino päästä kertomaan nuorelle metsäalasta ja näyttämään millaisia töitä metsiin ja puun kestävään käyttöön liittyen oikeasti tehdään. Onnistuessaan TET ei saa tyytyväiseksi pelkästään yhtä nuorta. Hyvästä kokemuksesta puhutaan myös ystäville.

Nuorten mielikuvissa metsäala tiivistyy usein kolmeen tyyppiin: metsuri, paperitehtaan työntekijä ja äreä YT-neuvotteluista kertova pukumies. Heistä ajatellaan, että he tekevät töitä yksin, useimmiten metsässä ja alalla, joka on jatkuvasti uutisissa tehtaiden sulkemisten vuoksi. Kuva: Vilma Issakainen
Nuorten mielikuvissa metsäala tiivistyy usein kolmeen tyyppiin: metsuri, paperitehtaan työntekijä ja äreä YT-neuvotteluista kertova pukumies. Heistä ajatellaan, että he tekevät töitä yksin, useimmiten metsässä ja alalla, joka on jatkuvasti uutisissa tehtaiden sulkemisten vuoksi. Kuva: Vilma Issakainen

TET-paikoista on pulaa

Harva nuori tietää vielä yläkouluiässä, mitä hän aikoo tehdä peruskoulun, saati lukion jälkeen. Opiskelupaikka valitaan kiireen ja epätietoisuuden vallitessa.

Omakohtaiset kokemukset työelämästä, aluksi vaikka vain viikko TET-harjoittelussa, tukevat nuoren päätöksentekoa, millä voi olla vaikutus tulevaisuuden uravalintaan, niin hyvässä kuin pahassa. TET ei ole vain ensimmäinen kokemus työyhteisöstä, vaan usein myös ensimmäinen mahdollisuus nähdä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

TET-paikoista on pulaa. Kun yläkouluikäinen etsii paikkaa, suuntana ovat usein omassa arjessa tutuksi tulleet työpaikat: lähikauppa, kirjasto, päiväkoti, omiin harrastuksiin ja vapaa-ajan mielenkiinnonkohteisiin liittyvät työpaikat – tai vanhempien työpaikka.

Mahdollisuudesta ottaa TET-harjoittelija kannattaa kertoa lähialueen kouluihin. Voisi kuvitella, että työntekijä on sitä motivoituneempi, mitä aiemmin hän pääsee yhtiöön tutustumaan.

Työnantajia kiinnostavat TETissä tietenkin juridiset vastuut. Ne eivät ole ylivoimaisia.

Työnantajan ei tarvitse ottaa TET-harjoittelijalle vakuutuksia: koulun tapaturmavakuutus on voimassa sekä yrityksessä että matkoilla sinne ja sieltä kotiin.

TET-jakso on osa opintoja ja harjoittelijan on osoitettava oppimisensa sitä varten tehdyllä raportilla. Myös työnantajan pitää kirjoittaa harjoittelijalle todistus jakson suorittamisesta.


Lataa täältä käyttäjän opas peruskoulun TET-jaksolle


 

 

Kirjoita kommentti