Tulevaisuuskuvasto osoittaa metsäbiotalouden olevan ratkaisu

Suomen Metsäyhdistyksen julkaisema Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto näyttää, millaisia ratkaisuja metsien käyttö tuo ihmiskunnan suuriin ja pieniin ongelmiin.

Metsien käyttö nähdään usein ongelmana, joka voidaan ratkaista vain rajoittamalla metsien käyttöä. Kun näin tehdään, metsäbiotalouden tuotteiden monet positiiviset vaikutukset yleensä sivuutetaan.

Kestävät ratkaisut kuitenkin ovat metsien kestävässä käytössä ja sen perustalle rakentuvassa, uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvassa tuotannossa. Nimenomaan käyttö on avainsana: käyttämällä metsiä voimme pelastaa maailman, kun taas metsien käytön lopettaminen saattaa pelastaa vain metsät.

Metsäbiotalouden edistyminen on huimaa. Tietoja uusista, metsien käyttöön pohjautuvista tuotteista ja palveluista tulee viikoittain. Osa niistä on jo tuotannossa, osa vasta idea-asteella.

Tästä kaikesta kertoo Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto. Se kokoaa, merkitsee muistiin, tiivistää, jalostaa ja julkistaa metsäbiotaloutta koskevaa tietoa juuri uusien tuotteiden ja palveluiden avulla.

Kuvasto koostuu lyhyistä, eri tuotteista ja palveluista tehdyistä tietoiskuista, joihin on liitetty linkkejä lisätietoon ja yhteystietoja. Lisäksi tietoiskut on luokiteltu ryhmiin teknologiat, tuotteet, energia, materiaalit, palvelut ja muut.

Metsäbiotalous kiinnostaa

Yhä useampi tiedostaa globaalit ongelmat omassa arjessaan ja etsii keinoja ja tietoa osallistuakseen niiden ratkaisemiseen. Metsäbiotalous ja sen tulevaisuuskuvasto tarjoavat apua: kuvasto kertoo uusiutuvista raaka-aineista tuotetuista tuotteista, joita ostamalla ja käyttämällä jokainen voi osallistua kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Kuvastoa julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Siinä esitellyt tuotteet, palvelut ja teknologiat eivät rajoitu suomalaisiin. Myöskään rajaus metsään ei ole ehdoton, sillä kestävä kehitys, uusiutuvien raaka-aineiden lisääntyvä käyttö ja kiertotalous luovat parhaimmillaan uudenlaista tuotantokulttuuria.

Metsäyhdistys täydentää kuvastoa jatkuvasti ja ottaa mielellään vastaan tietoa uusista metsäbiotalouden tuotteista ja palveluista.

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvastoa ovat rahoittaneet maa- ja metsätalousministeriö ja Metsämiesten säätiö.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys, puh. 040 586 6179, sähköp. etunimi.sukunimi@smy.fi


Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto


 

Kirjoita kommentti