Uudistettu Metsä puhuu -verkkosivusto suunniteltiin entistä hyödyllisemmäksi alanvalintaa pohtiville nuorille

Metsä puhuu -verkkosivusto kokoaa metsä- ja puualan koulutuspaikat yhteen osoitteeseen. Jo yli kymmenen vuotta toimineen sivuston uuteen ilmeeseen ja päivitettyihin sisältöihin voi nyt käydä tutustumassa osoitteessa metsapuhuu.fi.

Metsä puhuu -sivusto on metsäalan yhteinen kanava metsä- ja puualan koulutuksesta kertomiseen. Sivustoa hyödynnetään koulutuskampanjoissa, ja sitä markkinoidaan opettajille ja opinto-ohjaajille messuilla, kouluvierailuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Sivuston uudistuksen päärahoittajaksi lähti jälleen Metsämiesten Säätiö. Uudistuksen suunnittelu aloitettiin keväällä 2023 eri käyttäjäryhmiä kuullen. Tavoitteena oli tehdä sivustosta entistä käyttäjäystävällisempi ja hyödyllisempi alanvalintaa pohtiville nuorille. Mukaan suunnittelutyöhön kutsuttiin niin metsä- ja puualan oppilaitoksia kuin opinto-ohjaajia. Lisäksi sivustoa suunniteltiin työpajoissa kolmen yläkoulun luokan kanssa.

Erityisesti työpajat koululaisten kanssa osoittautuivat hyödyllisiksi Metsä puhuu -sivuston sisältöjen päivittämisessä.

”Kahdeksasluokkalaisille sellaiset sanat kuin haketus, prosessiosaaja, metsäneuvoja tai vaikka taimikonhoito eivät välttämättä sano mitään. Sen lisäksi, että sivustolla olevia koulutusten kuvauksia yksinkertaistettiin työpajojen pohjalta paljon, sivustolle on tulossa myös mahdollisuus lisätä sanojen selityksiä välttämättömiin mutta vaikeasti ymmärrettäviin käsitteisiin”, kertoo sivuston uudistusprosessia koordinoinut Metsäyhdistyksen viestinnän asiantuntija Vilma Issakainen.

”Saavutettavuus on verkkosivujen nykyaikaa. Alasta soisi kiinnostuvan myös sellaisten nuorten ja alanvaihtajien, joille metsäsanasto ei ole ennalta tuttua.”

Metsä puhuun uudistettu sivusto on avattu, ja isoimmat asiakokonaisuudet on viety omille paikoilleen. Kuvituksessa riittää vielä työtä. Sivuston kuvastosta halutaan mahdollisimman monipuolinen näyttämään, että metsäala voi olla jokaisen ala.

Sivuston keskeisin ja eniten käytetty palvelu, metsä- ja puualan koulutuksen kokoava kartta, säilytettiin myös uudella sivustolla. Kartta löytyy nyt Metsä- ja puualan koulutus -otsikon alta. Lisäksi uusitulla sivustolla ovat tutut tulevaisuuden tekijöiden haastattelut. Niissä metsä- ja puualan opiskelijoilta kysytään, mikä veti metsäalalle ja millaista opiskelu on ollut. Ammattilaisia työssään tullaan esittelemään hyväksi havaittujen videoiden ja sometilien kautta.

Koulutuksentarjoajien kannattaa nyt käydä tarkistamassa, että oma oppilaitos koulutuksineen löytyy kartalta. Sivustolle saa vinkata hyviä videoita ja sosiaalisen median tilejä liittyen metsä- ja puualan työhön. Myös alan monipuolisuutta ja sen ammattilaisten moninaisuutta kuvaavia kuvia etsitään edelleen.

Lisätietoa:

Vilma Issakainen, viestinnän asiantuntija, Suomen Metsäyhdistys, vilma.issakainen@smy.fi, p. 0504027579

Sivuston päärahoittaja on Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi. Sivuston toteuttamista ovat rahoittaneet myös Puumiesten Ammattikasvatussäätiö ja Aili ja Yrjö Rasin säätiö.

Kirjoita kommentti