Valtakunnan metsien inventointi palkittiin Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketilla

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on jo 100 vuoden ajan tuottanut tietoa Suomen metsistä ja metsävaroista. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja mittava työ sai tänään Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketin.

”Valtakunnan metsien inventointi on kehittynyt ajan myötä. Nykyään se tuottaa laajalti avointa tietoa Suomen metsistä ja metsävaroista niin poliittista päätöksentekoa kuin käytännön toimijoita varten”, Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu kertoi huomionosoituksen myöntöperusteista.

Tunnustuksen myöntämiseen vaikutti myös se, että Luonnonvarakeskuksen toteuttaman inventoinnin ympärille on kehittynyt vahvaa ja korkeatasoista tutkimusta. VMI-tieto on avointa kaikille, ja se toimii erinomaisena tietolähteenä myös kaikille metsissä työtään tekeville ja metsistä kiinnostuneille.

Ansioplaketin vastaanotti valtakunnallisten Metsäpäivien verkkotapahtumassa Luken johtava tutkija Kari T Korhonen, jonka mukaan keskeisin käyttökohde VMI:n tuottamalle tiedolle ja samalla peruste inventoinnin jatkamiselle on kansallisen metsäpolitiikan suunnittelu.

”Viime vuosikymmeninä metsäohjelmien tavoitteena on ollut metsätalouden kestävyyden turvaaminen niin, että taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja lisääntyvästi myös ilmastopoliittiset näkökulmat otetaan huomioon. Nämä painotukset näkyvät myös VMI:n nykyisin keräämässä tiedossa ja sen toteutustavassa”, Korhonen totesi.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa toi ansioplaketin julkistustilaisuuteen terveiset Brysselistä, jossa Sarvamaan mukaan tarvitaan yhä enemmän tietoa metsistä.

”Seuraavien 5–20 vuoden aikana tulemme tarvitsemaan vielä enemmän metsiin kohdistuvia uusia innovaatioita sekä tieteeseen perustuvaa tutkimustietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Ottaen huomioon EU:n tämänhetkisen lainsäädäntökentän, on todennäköistä, että puun merkitys monipuolisena, innovatiivisena ja uusiutuvana materiaalina kasvaa”, Sarvamaa totesi videotervehdyksessään.

Valtakunnan metsien ensimmäinen inventointi aloitettiin vuonna 1921. Mittaustyön tavoitteena oli koko maan metsävarojen järjestelmällinen selvittäminen. Inventointimenetelmiä ja etenkin niiden luotettavuuden arviointia oli kehitetty yhdessä Norjan ja Ruotsin kanssa. Suomi oli ensimmäinen maa, joka sai metsäinventointinsa valmiiksi vuonna 1924 ja professori Yrjö Ilvessalo julkaisi ensimmäiset, alustavat tulokset jo samana vuonna.

”Valtakunnallisen inventoinnin valmistuminen huomattiin myös kansainvälisesti – Ilvessalo sai kutsun esitellä inventointia muun muassa Yhdysvaltojen silloiselle presidentille Calvin Coolidgelle”, Korhonen kertoo.

Sittemmin VMI:n tuottama tilastotieto metsistä on osoittautunut niin arvokkaaksi, että inventointi on toistettu noin 10 vuoden välein. Tällä hetkellä Luonnonvarakeskus toteuttaa 13. inventointia. VMI:n tuloksia julkaistaan Luken metsätilastoissa.

Suomen Metsäyhdistyksen ansioplaketti myönnetään organisaatiolle tai teolle, joka edistää metsien kestävää käyttöä ja siitä viestimistä. Viime vuosina huomionosoituksen on saanut muun muassa Suomi on metsäläinen -televisiosarja, Metsä rokkaa -tapahtuma ja Bioaika-kiertue.

Lisätietoa:

Kirsi Joensuu, toiminnanjohtaja, Suomen Metsäyhdistys, kirsi.joensuu@smy.fi, 040 8400642
Kari T Korhonen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus, kari.t.korhonen@luke.fi, 029 532 3030

Metsäpäivät 2021

Kirjoita kommentti