Vetoomus ministeri Tiilikaiselle METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamisesta

Arvoisa ministeri Tiilikainen,

laaja joukko metsä- ja ympäristöalan toimijoita on yhdistänyt voimansa vedotakseen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajat toivovat, että METSO-ohjelman toteuttamisen rahoitusta vahvistettaisiin hallituksen kehysriihessä. Tämä ratkaisu olisi hallitukselta merkittävä signaali metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen tärkeydestä. Sen päätöksen pohjalle toimijoiden olisi yhteistyössä hyvä rakentaa entistä paremmin metsäluonnon monimuotoisuutta huomioon ottavia talousmetsien luonnonhoidon toimintamalleja. Metsien käytön ja suojelun tasapainon rakentamisessa tarvitaan kokonaisvaltaista, useasta osasta koostuvan yhteistyömallin rakentamista ja siihen tarvitaan myös valtion mukanaoloa.

METSO-ohjelman ansiosta on kahdeksan vuoden aikana saatu pysyvään suojeluun arvokkaita metsäkohteita noin 56 000 hehtaaria, tehty määräaikaisia suojelusopimuksia 34 000 hehtaarilla ja toteutettu luonnonhoitotoimia noin 16 000 hehtaarilla. Ohjelman tavoitteista vuoteen 2025 on saavuttamatta noin puolet ja hallituksen aiempi päätös rahoituksen leikkaamisesta jopa 60–70 prosentilla vaarantaa vakavalla tavalla tavoitteiden saavuttamisen.

METSO:n merkitys on huomattavasti suojeltuja hehtaareja suurempi. Maanomistajien vapaaehtoiseen suojeluhalukkuuteen perustuva ohjelma on parantanut luonnonsuojelun yleistä hyväksyttävyyttä. Ohjelma on lisäksi tuonut yhteen ja luonut uusia yhteistyöverkostoja suurelle joukolle metsä- ja ympäristöalan toimijoita.

Hallituksen tavoitteena on lisätä puun käyttöä merkittävästi. Samanaikainen luonnonsuojelun rahoituksen raju leikkaaminen uhkaa vaarantaa vuosia jatkuneen hyvän kehityksen vapaaehtoisen luonnonsuojelun saralla. METSO-ohjelmaan käytetyt miljoonat maksavat itsensä takaisin muun muassa metsäluonnon monimuotoisuuden parantumisen ja metsätalouden harjoittamisen kannalta vakaan toimintaympäristön turvaamisen kautta.

Me allekirjoittaneet tahot vetoamme Teihin arvoisa ministeri, että METSO-ohjelman rahoitusta vahvistettaisiin ja sen jatkuminen turvattaisiin siten, että ohjelman tavoitteet voidaan määräaikaan mennessä saavuttaa. Ainutlaatuinen METSO-toimintaohjelma on osa suomalaisen biotalouden kestävää kasvua, eikä sen avulla saavutettua yhteistyön henkeä ole varaa vaarantaa.

Kunnioittavasti,

Bioenergia ry
Birdlife Suomi
Energiateollisuus ry
FSC Suomi
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsä Group
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
Metsäteollisuus ry
Natur och Miljö r.f.
PEFC Suomi
Stora Enso Oyj
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Metsäyhdistys ry
Suomen Sahat ry
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.
Tornator Oyj
UPM-Kymmene Oyj
WWF Suomi

2 kommenttia “Vetoomus ministeri Tiilikaiselle METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamisesta” artikkeliin

hyvin thty vetoomus. toivottavasti auttaa asiaa. metsäteollisuutta ja metsien suojelua ei pidä asettaa vastakkainasetteluun. molempia pitää tehdä käsi kädessä muuten koko Suomen puujalka ei säily tuleville sukupolville joka olisi väärin ja itsekästä.

Kirjoita kommentti