Virtuaalitodellisuudesta vetoapua metsänhoitoon

Mixed Reality studion Osmo Mattila näyttää, kuinka metsädemon käyttäjä voi osoitella puita peliohjaimilla ja kaataa niitä napinpainalluksella. Sovellus laskee, paljonko hakkuu toisi tuloja sekä, miltä metsä näyttää hakkuun jälkeen. Kuva: Anna Kauppi|Osmo Mattila. Kuva: Anna Kauppi

Virtuaalimetsässä metsänomistaja voi testata, kuinka monta tukkia tarvitaan tuloksen tekemiseen ja miltä hehtaarit näyttävät hakkuun jälkeen.

Tulevaisuudessa metsänomistaja voi liikuskella metsässään poistumatta olohuoneestaan, virtuaalilasit päässä. Hakkuukoneen ja moottorisahan hommat hän hoitaa kuvitteellisesti kahdella peliohjaimella.

Helsingin yliopiston VRForest-tutkimusryhmä on tehnyt virtuaalimetsänhoidosta sovelluksen testattavaksi. Metsätieteiden laitoksen neuvotteluhuoneen säätäminen harvennusmetsäksi kestää varttitunnin.

”Sovelluksen avulla metsänomistaja voi testata, miten esimerkiksi yläharvennus tai avohakkuu muuttavat metsää tai kuinka hyvin hakkuu kannattaa taloudellisesti”, sanoo yksi hankkeen vetäjistä, tutkijatohtori Osmo Mattila.

Mökkirannan perkaamisestakin olisi helpompi päättää, kun puut kaatuvat aluksi vain keinotodellisuudessa.

Osmo Mattila. Kuva: Anna Kauppi
”Tutkimusten mukaan tekemällä oppii parhaiten. Oppimisen kannalta virtuaalitodellisuus on huikea kehitysaskel”, Osmo Mattila sanoo. Kuva: Anna Kauppi

Uusia palveluja metsäalalle

Virtuaalitodellisuuden käytön sanotaan räjähtäneen vuonna 2016. Lasit ja sovellukset ovat tulleet myös kuluttajien ulottuville ja teknologian uskotaan olevan seuraava maailman muutosvoima älypuhelinten ja internetin jälkeen.

Uutta teknologiaa käytetään jo konehuoltokoulutuksissa, sen avulla testataan rakennuspiirustuksia, myydään asuntoja ja tarjotaan matkailuelämyksiä.

VRForest-tutkimusryhmän tavoitteena on luoda uusia virtuaalipalveluja metsäalalle mutta samalla muidenkin toimijoiden käyttöön. Uusien sovelluksien tueksi ryhmä tekee käyttäjätutkimusta ja siihen perustuvaa liiketoimintamallien tutkimusta.

Mattilan mukaan uusille palveluille on tarvetta esimerkiksi juuri metsänomistajien keskuudessa. Hän väitteli viime vuonna metsäpalvelumarkkinoiden murroksesta.

”Tulkkaamme, mitä asiakkaat haluavat”, hän kuvaa VRForestin roolia. Virtuaalitodellisuuden teknisestä luomisesta vastaa Turun yliopiston Technology Research Center. Hanketta rahoittavat Metsämiesten Säätiö ja Tekes.

Parhaillaan tutkimusryhmä etsii yrityksiä kumppaneikseen Tekesin Challenge Finland -kilpailuun hankkeellaan MiReUX eli yhdistetyn todellisuuden käyttäjäkokemukset ja uudet palvelut.

Tekesin kilpailun tavoitteena on yhdistää tutkimuslaitosten ja yritysten kehittämistyötä ja synnyttää siten kaupallisia innovaatioita. Virtuaalitodellisuuden maailmanlaajuisten markkinoiden on arvioitu kasvavan 135 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Lisättyä ja yhdistettyä

VRForestin hankkeissa on kyse yhdistetystä todellisuudesta (mixed reality), joka on yhdistelmä virtuaalitodellisuutta (VR) ja lisättyä todellisuutta eli augmented realityä (AR).

Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä pääsee lasit päässä ikään kuin aivan toiseen paikkaan – esimerkiksi mielikuvitukselliseen pelimaailmaan tai omaan metsikköönsä. Lisättyä todellisuutta taas on esimerkiksi Pokémon Go -peli, jossa örkit ilmestyvät puhelimenruudulla samaan maisemaan, joka on silmien edessä muutenkin.

Metsädemon lisäksi Mattilalla on esiteltävänään demo metsäkoneen huoltoharjoituksesta. Virtuaalilaseilla katsottuna iso kone ilmestyy samaan tilaan aidon kokoisena ja kolmiulotteisena. Parhaissa opetussovelluksissa käyttäjä pääsee ruuvaamaan muttereita pelikapuloiden avulla lähes aidon tuntuisesti.

”Tutkimusten mukaan tekemällä oppii parhaiten. Oppimisen kannalta virtuaalitodellisuus on huikea kehitysaskel”, Mattila sanoo.


VRForest

Challenge Finland -kilpailu


 

Kirjoita kommentti