Yleisö otti Metsäpäivien ensimmäisen verkkotapahtuman omakseen – onko virtuaalisuus tullut osin jäädäkseen?

Korona pakotti Metsäpäivät jälleen uuden äärelle: tapahtuma järjestettiin helmikuussa ensimmäistä kertaa verkossa. Metsäpäivät on perinteisesti ollut odotettu tilaisuus metsäalan verkostoitumiselle ja tapaamisille. Verkkotapahtumassa painopiste oli vahvasti asiantuntijaesityksissä.

Alun perin Metsäpäivät piti järjestää Helsingin Clarion-hotellissa edellisvuoden paljon kiitosta saaneella konseptilla lokakuussa 2020. Kun koronatilanne sotki suunnitelmat, päivämäärä siirrettiin toiveikkaasti helmikuuhun, mutta jo joulun alla huomasimme parhaaksi vaihtoehdoksi viedä tapahtuma verkkoon.

Virtuaalinen ratkaisu toimi – Metsäpäivät keräsi ennätysyleisön ja palautteen perusteella yleisö myös otti tapahtuman omakseen. Moni kertoi odotustensa jopa ylittyneen. Yli 95 prosenttia vastaajista kertoi, että osallistuisi vastaavanlaiseen verkkotapahtumaan uudelleen.

Myös yhteistyökumppanimme ottivat päätöksen hyvin vastaan ja lähtivät innostuneina rakentamaan virtuaalitapahtumaa aikamoisella pika-aikataululla. Esiintyjät suhtautuivat muutoksiin hienosti, mistä iso hatunnosto heille. Ilman heidän mukaantuloaan ei olisi ollut Metsäpäiviä. Aiheet olivat ajankohtaisia ja ne oli tärkeä saada julki nyt eikä hamassa tulevaisuudessa.

Linjoilla ennätysyleisö – liki puolet kävijöistä ensikertalaisia

Olimme kuulleet alan tapahtumanjärjestäjien kokemuksia, joiden mukaan osallistujamäärä romahtaa, jos tapahtuma siirretään verkkoon ja siitä yhä peritään osallistumismaksu. Siksi päätimme tällä kertaa tarjota yleisölle maksuttoman tapahtuman. Pyrimme sen myötä kasvattamaan Metsäpäivien tunnettuutta ja houkuttelemaan mukaan uusia osallistujia. Metsäpäivät-verkkotapahtuman pääteemana oli monimuotoisuus, joka päivänpolttavana aiheena kiinnostaa laajaa yleisöä.

Tässä onnistuimme. Vaikka aikaa markkinointiin jäi vähän, Metsäpäivät keräsi linjoille ennätysyleisön. Metsäpäiville osallistui lähes 1800 yksilöityä kävijää, vajaat 1600 itse tapahtumapäivänä, ja loput jälkikäteen tallenteita katsellen. Tallenteita käydään katsomassa vielä nytkin, kun tapahtumasta on kulunut parisen viikkoa.

Tapahtumassa tehdyn kyselyn perusteella osallistujista peräti 46 prosenttia oli Metsäpäivillä ensimmäistä kertaa. Vajaat 29 prosenttia kävijöistä oli osallistunut Metsäpäiville kerran tai pari ja reilut 25 prosenttia osallistujista piti itseään jo Metsäpäivät-konkarina.

Valtaosa osallistujista ilmoitti työskentelevänsä metsäalalla. Myös metsänomistajia ja opiskelijoita oli ilahduttavasti mukana.

Kävijöitä kiinnostivat ajankohtaiset aiheet sekä tunnetut puhujat

 Vaikka maksuttomuus ja osallistumisen helppous houkuttelivat ison joukon osallistujia, moni mainitsi syyksi osallistumiseensa mielenkiintoiset aiheet. Pääpuhujat, europarlamentaarikko Petri Sarvamaa ja historioitsija Teemu Keskisarja saivat seuraavaksi eniten mainintoja, kun kysyimme palautetta osallistumisen syistä.

Osallistujia yllätti iloisesti erityisesti historioitsija Teemu Keskisarjan ja luovan johtajan Saku Tuomisen esitykset sekä ylipäätään Metsäpäivien ensimmäisen verkkotapahtuman onnistuminen hyvin.

Kiinnostavat aiheet ja mainiot puhujat myös pitivät yleisön melko hyvin linjoilla. Vaikka webinaaripäivä oli pitkä ja tiivis, valtaosa vastaajista jaksoi päivän hyvin: puolet vastasi seuraavansa tapahtumaa ”napsien rusinat pullasta” ja 40 prosenttia aikoi seurata tapahtumaa alusta loppuun asti. Joka kymmenes vastaajista arvosti kiireidensä keskellä tapahtuman tallenteita, jotka mahdollistavat koko Metsäpäivien ohjelman katsomisen vielä jälkikäteenkin. Tätä mahdollisuutta on myös hyödynnetty ahkerasti.

Virtuaalisuus koettiin vahvuutena ja sitä toivottiin jatkossakin

Sen lisäksi, että yleisöä saatiin linjoille ennätysmäärä, saadun palautteen mukaan osallistujat olivat myös tyytyväisiä tapahtumaan. 97 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että virtuaaliset Metsäpäivät onnistuivat hyvin tai erinomaisesti.

Kehuja saivat erityisesti mielenkiintoiset ja monipuolisesti käsitellyt aiheet ja tapahtuman tekninen sujuvuus. Helppous vaihtaa neljän virtuaalisen lavaohjelman välillä sai sekin paljon kiitosta. Useampi kiitteli myös sitä, että Metsäpäivät ylipäätään järjestettiin korona-ajan haasteista huolimatta.

Virtuaalinen tapahtuma oli hyvin järjestetty ja tunnelma välittyi kotikatsomoon. Asiantuntijoiden puheenvuorot olivat kiinnostavia ja ajankohtaisia.”

Myös kritiikkiä esitetiin: aikataulua pidettiin liian tiukkana, ja keskusteluun jäi vain vähän aikaa.

Metsäpäivien päätteeksi tehdyn kyselyn mukaan vastaajista peräti liki 44 prosenttia katsoi, että virtuaaliset Metsäpäivät jopa ylittivät heidän odotuksensa. 54 prosenttia vastasi, että odotukset täyttyivät hyvin. Vain 2 prosenttia vastaajista oli odottanut Metsäpäiviltä jotain muuta.

Liki kaikki vastaajat ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan uudelleen vastaavanlaiseen verkkotapahtumaan. He olivat halukkaita suosittelemaan tapahtumaa myös kaverille tai kollegalle.

Lokakuun Metsäpäivillä painopiste kohtaamisissa ja keskusteluissa

Vaikka verkkotapahtuma sai osakseen paljon kiitosta, monet jäivät kaipaamaan perinteisten Metsäpäivien iloisia kohtaamisia ja käytäväkeskusteluja. Metsäpäivillä onkin tärkeä merkitys alan väen kohtaamispaikkana ja yhteishengen luojana. Tapaamiset, lounaat ja työpajat luovat ihmisten välille yhteyksiä, joita virtuaaliset kohtaamiset eivät voi korvata.

Tilanne korjaantuu tämän vuoden lokakuussa, kun Metsäpäivät tuttuine elementteineen, kuten työpajoineen, minimessuineen ja iltajuhlineen järjestetään hotelli Clarionissa Helsingissä. Tuolloin painopiste on asiantuntijaesitysten lisäksi vahvasti myös kohtaamisissa, verkostoitumisessa sekä keskusteluissa. Pohdinnassa on myös, onko tapahtumaan mahdollista liittää jonkinlaista virtuaalista ulottuvuutta.

Merkitse siis päivämäärä jo muistiin: 28.–29.10.2021 kohtaamme 92. valtakunnallisilla Metsäpäivillä hotelli Clarionissa.

Kaarina Aro ja europarlamentaarikko Petri Sarvamaa valmistautuvat alkavaan lähetykseen Metsäpäivät-studiossa helmikuussa 2021. Kuva: Anna Kauppi.

 

Kirjoita kommentti