Yli 100 000 uutta FSC-hehtaaria

Kemijärven ja Sallan yhteismetsät ovat liittyneet FSC-metsäsertifiointiin. Näin Suomen FSC-pinta-ala kasvaa kerralla 110 000 hehtaarilla.

Yhteismetsät ovat liittyneet Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin, jonka pinta-ala nousee samalla 150 000 hehtaariin. FSC:n osuus Suomen talousmetsistä nousee jo kuuteen prosenttiin.

Yhteismetsät ovat myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n jäseniä. MTK on perinteisesti suhtautunut FSC:hen kriittisesti.

MTK:n metsälinjan johtajan Juha Hakkaraisen mukaan yhteismetsien päätöksessä ei kuitenkaan ole mitään huomautettavaa. ”Meidän mielestämme FSC:n rakenne ja päätöksentekojärjestelmä soveltuvat edelleenkin huonosti pienmetsänomistajille. Yhteismetsien omistukset ovat kuitenkin suuria”, sanoo Hakkarainen.

Yhteismetsien metsät säilyvät myös PEFC-sertifioinnissa, niin kuin muutkin FSC-metsät Suomessa.

Valtakunnan tason sertifiointilukuja päätös ei muuta suuresti, vaikka PEFC-sertifioinnin pinta-ala onkin hieman laskenut metsänhoitoyhdistysten jäsenmäärien muututtua ja on nyt hiukan alle 90 prosenttia.

Yksi syy on puun heikko kysyntä

Anniina Kostilainen. Kuva: Heikki Tuuli
”FSC-merkitystä puutavarasta on Suomessa selvästi pulaa”, sanoo Suomen FSC:n pääsihteeri Anniina Kostilainen. Kuva: Heikki Tuuli

Hakkaraisen mukaan tärkeä syy yhteismetsien FSC-sertifioinnille on kuitenkin puun – erityisesti massateollisuuden tarvitseman tukkia pienemmän kuitupuun – heikko kysyntä Kemijärven ja Sallan yhteismetsien alueella.

Metsä Groupin Suomen puukaupan ja metsäpalveluiden johtaja Yrjö Perälä vahvistaa tämän. Mutta ratkaisu helpottaa myös Metsä Groupin toimintaa.
”Jotkut asiakkaamme haluavat osan puustaan FSC-sertifioituna. Jatkossa voimme palvella heitä entistä paremmin”, sanoo Perälä.

Metsä Group sai FSC-ryhmäsertifikaatin vuonna 2012. Siihen voivat liittyä kaikki metsänomistajat, jotka ovat yhtiön sopimusasiakkaita.

Metsäsertifioinnista kertova leima puutuotteessa tai sen pakkauksessa kertoo, että puu tulee vastuullisesti hoidetusta talousmetsästä. Sekä FSC että PEFC ovat maailmanlaajuisia järjestelmiä, joista PEFCin tausta on eurooppalaisissa pienmetsänomistajissa ja FSC:n ympäristöjärjestöissä.

Yhteismetsiä hallitaan samalla tavoin kuin osuuskuntia. Liittyessään yhteismetsään metsänomistaja luovuttaa metsänsä yhteismetsälle, joka huolehtii metsistään keskitetysti yhteismetsän sääntöjen mukaan.

Kemijärven ja Sallan yhteismetsät on perustettu 1930-luvun puolivälissä isojakotoimituksen yhteydessä. Kemijärven yhteismetsässä on 2032 osakasta ja Sallan yhteismetsässä yli 1500.


Kemijärven sijainti

Sallan sijainti

Kemijärven yhteismetsä

Sallan yhteismetsä

Suomen FSC

Suomen PEFC

Metsä Group


 

 

Kirjoita kommentti