Lapin Kansan Antti Kokkonen Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukuntaan: ”Metsäkeskustelu on juuri nyt erittäin kiinnostavassa ja kuumottavassa vaiheessa”

Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen on aloittanut Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan jäsenenä.

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus on kutsunut Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan jäseneksi Lapin Kansan päätoimittajan Antti Kokkosen.  

Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunta on laajapohjainen neuvoa antava ryhmä, joka käsittelee muun muassa yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun keskustelufoorumin sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä.

Kutsu neuvottelukunnan jäseneksi oli Kokkoselle erittäin mieluinen kunniatehtävä ja neuvottelukunnan kokoonpanon tarkastelu kasvatti motivaatiota entisestään. ”Koossa on hyvä porukka”, Kokkonen toteaa.

”Pidän verkostoitumista eri yhteiskunnan toimijoiden kanssa äärimmäisen tärkeänä. Pienen Suomen vahvuus on se, että päättäjät tuntevat toisensa. Metsäakatemia on yksi keskeinen foorumi, jossa metsäalan tietämyksen lisäämisen ohella syntyy hyviä kohtaamisia ja verkostoja. Faktapohjaisen metsätiedon merkitys korostuu tulevaisuudessa”, Kokkonen kuvaa.

Metsä on läpi työuran ollut Kokkosen sydäntä lähellä. Metsäkysymykset ja metsäkeskustelu ovat hänen mukaansa yhteiskunnassa juuri nyt erittäin kiinnostavassa ja kuumottavassa vaiheessa.

Metsäasiat ovat keskeistä sisältöä myös Kokkosen päätoimittamassa mediassa Lapin Kansassa. Metsätalous on Lapissa merkittävä elinkeino ja lappilaiset ihmiset ovat myös ahkeria metsässä liikkujia metsästyksen, marjastuksen ja muun virkistyskäytön kautta. Kokkonen liikkuu itsekin paljon metsässä, riistan ja marjojen perässä sekä usein kesät talvet ”ihan muuten vaan”.

Päättäjien Metsäakatemia perustettiin 26 vuotta sitten lisäämään suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin ja luomaan vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen kesken. Media on yksi Päättäjien Metsäakatemian keskeisistä osallistujaryhmistä. Viimeisimpänä median edustajana neuvottelukunnassa toimi lähes 10 vuoden ajan Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi. Hän jäi pois neuvottelukunnasta vuoden 2022 lopulla.


Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnallisille päättäjille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi, jota on järjestetty Suomessa vuodesta 1996 alkaen. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Metsäakatemiaan on osallistunut jo yli 1500 päättäjää ja vaikuttajaa. Metsäakatemian toimintaa rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja Suomen Metsäsäätiö. Metsäakatemian viestintäohjelma on myös tuotteistettu vientiin. 

Lisätiedot

Päättäjien Metsäakatemia: www.metsayhdistys.fi/pma
Päättäjien Metsäakatemian neuvottelukunnan kokoonpano
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen, Antti.Kokkonen@lapinkansa.fi ja p. 050 343 0379
Suomen Metsäyhdistyksen Päättäjien Metsäakatemian johtaja Elina Antilaelina.antila@smy.fi ja p. 050 351 2411.

Kirjoita kommentti