Päättäjien Metsäakatemian järjestäjät ja rahoittajat

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö, molemmat noin 50 prosentin rahoitusosuudella.  Metsäakatemian toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys, joka hakee toiminnalle rahoituksen vuosittain.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa linjaa laajapohjainen neuvottelukunta, jota johtaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Neuvottelukunta käsittelee Metsäakatemian strategisia linjauksia, sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunta toimii Suomen Metsäyhdistyksen neuvoa-antavana elimenä.

Neuvottelukunta:

  • Siimes Suvi-Anne (pj.), toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry
  • Damski Juhani, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
  • Karlsson Eki, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry
  • Kokkonen Antti, päätoimittaja, Kaleva
  • Lehtomäki Paula, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
  • Leskelä Jukka, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
  • Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK
  • Palola Antti, puheenjohtaja, STTK
  • Pesonen Pekka, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
  • Ritschkoff Anne-Christine, Senior Advisor, VTT

Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ja vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Eveliina Pokela.

Yhteydenotot

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi

Kirsi Joensuu

Kirsi Joensuu

+358 40 8400642

kirsi.joensuu@smy.fi

Saara Alanko

Saara Alanko

+358 50 356 4556

saara.alanko@smy.fi

Tarja Etelämaa

Tarja Etelämaa

+ 358 40 505 1529

tarja.etelamaa@smy.fi