Päättäjien Metsäakatemian järjestäjät ja rahoittajat

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö ja maa- ja metsätalousministeriö, molemmat noin 50 prosentin rahoitusosuudella.  Metsäakatemian toiminnasta vastaa Suomen Metsäyhdistys, joka hakee toiminnalle rahoituksen vuosittain.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa linjaa laajapohjainen neuvottelukunta, jota johtaa Työeläkevakuuttajat TELA ry:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes. Neuvottelukunta käsittelee Metsäakatemian strategisia linjauksia, sisällöllisiä painotuksia ja kursseille valittavia henkilöitä. Neuvottelukunta toimii Suomen Metsäyhdistyksen neuvoa-antavana elimenä.

Neuvottelukunta:

  • Siimes Suvi-Anne (pj.), toimitusjohtaja, Työeläkevakuuttajat TELA ry
  • Damski Juhani, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö
  • Husu-Kallio Jaana, kansliapäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö
  • Karlsson Eki, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry
  • Kokkonen Antti, päätoimittaja, Lapin Kansa
  • Lehtomäki Paula, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
  • Leskelä Jukka, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry
  • Marttila Juha, puheenjohtaja, MTK
  • Palola Antti, puheenjohtaja, STTK
  • Ritschkoff Anne-Christine, Senior Advisor, VTT

Lisäksi neuvottelukunnan työskentelyyn osallistuvat Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu ja vaikuttajaviestinnän johtava asiantuntija Elina Antila.

Yhteydenotot

Elina Antila

Elina Antila

+358 50 351 2411

elina.antila@smy.fi

Eveliina Pokela

Eveliina Pokela

+358 44 560 0006

eveliina.pokela@smy.fi

Tarja Etelämaa

Tarja Etelämaa

+ 358 40 505 1529

tarja.etelamaa@smy.fi