Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssi, Kirkkonummi ja Pohjois-Savo

Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssi perehdytti osallistujat monipuolisesti savolaisiin metsäalan toimijoihin ja ajankohtaisiin metsäkysymyksiin. Nelipäiväinen kurssi koostui päivän seminaarista Kirkkonummella ja kolmen päivän maastoretkeilystä Pohjois-Savossa.

Päättäjien Metsäakatemian 51. kurssi järjestettiin Kirkkonummella 28.4.2022 ja Pohjois-Savossa 11.-13.5.2022.

Koko Metsäakatemia-kurssin tavoitteena on herätellä osallistujien kiinnostusta metsäasioihin ja käydä keskustelua metsien tarjoamista mahdollisuuksista yhteiskunnan kehittämisessä.

Seminaaripäivä Kirkkonummella tutustutti osallistujia toisiinsa sekä tarjosi heille perustietoa metsistä, niiden kestävästä käytöstä sekä metsäalan globaalista ja kansallisesta toimintaympäristöstä sekä avasi keskustelua näiden teemojen pohjalta.

Päättäjien Metsäakatemian kurssi 51 seminaarijaksolla Kirkkonummella. Kuvaaja Vilma Issakainen.

Maastojaksolla kuultiin monipuolisia asiantuntija-alustuksia sekä tutustuttiin Pohjois-Savon metsäalan toimintaan ja ammattilaisiin. Kurssin keskiössä olivat yhteiset keskustelut ja elämykset Pohjois-Savon kauniin luonnon äärellä. Kurssin maastojakso aloitettiin Mikkelin Upseerikerholla luomalla katsaus maakunnan metsiin.

Maastojakso alkoi Mikkelin Upseerikerholla tutustumalla maakunnan metsien ja metsätalouden keskeisiin tunnuksiin. Kuvaaja Kimmo Iso-Tuisku.
Mikkelin Upseerikerholla kuultiin alustajana Metsäkeskuksen johtavaa metsänhoidon asiantuntijaa Markku Remestä. Kuvajaa Kimmo Iso-Tuisku.
Maastojakso alkoi Mikkelin Upseerikerholla tutustumalla maakunnan metsien ja metsätalouden keskeisiin tunnuksiin. Kuvaaja Kimmo Iso-Tuisku.

Metsäkohteilla tutustuimme monipuolisesti metsien monitavoitteisiin käyttömuotoihin. Juvan kunnan omistamalla metsäkohteella tutustuimme yhdistettyyn energia- ja ainespuun korjuuseen sekä keskustelimme, miten metsätalous vastaa ajankohtaiseen energiatilanteeseen ja mitkä ovat sen vaikutukset Suomen metsiin. Puunkorjuukohteelle oli myös media tervetullut mukaan, tässä pari kohteella tehtyä juttua:

Ylen juttu: Venäjältä tuodun energiapuun korvaamisella on jo kiire: “Turvetta saatetaan käyttää enemmän, jos tulee kylmä talvi”

Metsänomistajat Etelä-Savo: Metsien maakunta näytti mallia Metsäakatemialle

Metsäkohteella tutustuimme yhdistettyyn energia- ja ainespuun korjuuseen ja keskustelimme ajankohtaisesta energiatilanteesta ja sen vaikutuksesta metsätaloudelle. Kuva: Kimmo Iso-Tuisku.

Metsien monikäyttö ja ilmastoviisas metsienkäsittely ja metsätalouden ilmastovaikutukset nousivat keskiöön Metsähallituksen kohteella Linnasaaren kansallispuiston liepeillä. Järvisydämessä oli varattu aikaa myös vapaamuotoisemmalle ohjelmalle.

Kurssilaiset arvioivat puustoa Rantasalmella. Kuvaaja Kimmo Iso-Tuisku.

Tutustuimme myös puun resurssiviisaaseen jalostukseen ja puupohjaisiin tuotteisiin Stora Enson Varkauden pakkauskartonkitehtaalla ja modernilla LVL-viilupuutehtaalla. Puurakentamisen mahdollisuuksiin perehdymme konkreettisesti vierailulla Kuopion matkailukeskus Saanassa ja Saaristokaupungin puukerrostaloilla.

Osallistujia koolla Stora Enso Varkauden sellutehtaan yhteisvalvomossa.
Metsäakatemian osallistujat tutustuivat kartongin tuotantoon Stora Enso Varkauden tehtaalla.

Kuopiossa Puijon virkistys- ja suojelualueella tutustuimme metsien virkistyskäytön ja monimuotoisuuden yhteensovittamisen kysymyksiin.

Puijolla tutustuimme Pohjois-Savon metsien monimuotoisuuskysymyksiin sekä metsien- eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen.

Tarkemmat tiedot kurssin ohjelmasta, sisällöistä ja käytännön asioista on koottu kurssin omalle extranet-sivustolle. Kirjautumisohjeet on lähetetty osallistujille sähköpostitse. Kursseilla pidettävät alustukset kootaan Päättäjien Metsäakatemian materiaaliarkistoon.

Päättäjien Metsäakatemian toimintaa rahoittavat Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Kirjoittaja

Eveliina Pokela

Kirjoita kommentti