Etänä toteutettu metsäalan TET-harjoittelu sai kiitoksia yhdeksäsluokkalaisilta

Kuva on tuttu Suomen Metsäyhdistyksen julkaisemasta metsäalan TET-oppaasta.

Loviisan Harjurinteen yhdeksäsluokkalaiset pääsivät tammikuussa perehtymään etänä metsäalaan.

Suomen Metsäyhdistys oli mukana järjestämässä metsäalan ensimmäistä etänä toteutettua työelämään tutustumista yhdessä Metsäteollisuus ry:n, Stora Enson ja Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman kanssa.

Viikon mittainen etä-TET järjestettiin Teamsin välityksellä. Harjoitteluun osallistui yhteensä 11 koululaista. Kuten perinteisessäkin TET-harjoittelussa, koululaiset pääsivät tutustumaan siihen, kuinka työelämässä toimitaan. He tapasivat metsäalan eri ammattilaisia ja perehtyivät heidän työtehtäviinsä.

”Yhteistyö osoittautui toimivaksi tavaksi järjestää etäharjoittelu. Se mahdollisti monipuolisemmat tehtävät ja näkökulmat alaan. Enemmänkin sisältöä viikkoon voisi mahtua. Oppilaita olisi kiinnostanut esimerksi metsäkoneen kuljettajan työ”, sanoo Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen.

Ammatteihin tutustuttiin uratarinoiden ja -videoiden kautta sekä työntekijän päivää seuraamalla. Koululaiset saivat kokeilla käytännössä, millaista on esimerkiksi tekstittää videoita, käyttää viestintätyökaluja, suunnitella tietovisakysymyksiä sekä koostaa tilastotietoa.

Nuoret myös pohtivat, mitä kaikkea puusta voidaan tehdä tulevaisuudessa, ja millaista nuoria tavoittavaa someviestintää metsäalalla kannattaisi tehdä.

Koululaisilta kerätystä palautteesta ilmeni, että etä-TET-jakso oli kokemuksena hyvä ja opettavainen. Itsenäisestä työskentelystä pidettiin. Etenkin kuvan- ja tekstinkäsittelytehtävät koettiin mieluisiksi. Työelämässä niinkin arkipäiväinen asia kuin palaveriin osallistuminen oli nuorista kiinnostavaa. Oppilaat kokivat saaneensa hyödyllistä tietoa tulevista opiskelu- ja uramahdollisuuksista.

Opinto-ohjaajien mukaan olisi tärkeää, että metsäteollisuuden yritykset toisivat itseänsä näkyviksi lähialueen oppilaitoksissa, selvisi Metsäteollisuus ry:n viime syksynä tekemässä TET-aiheisessa kyselyssä. Vaikka TET on oivallinen keino tutustuttaa nuoret metsäalan tehtäviin, ei jokaisella paikkakunnalla välttämättä ole tällaista mahdollisuutta. Etä-TET-jakso mahdollistaakin metsäalan esittelyn kiinnostuneille nuorille asuinpaikasta riippumatta.

”Kesätöiden tai TET-paikkojen löytäminen ei ole työelämässä toimimista vasta harjoittelevalle nuorelle helppoa. Etänä voidaan tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole löytäneet mieluisaa TET-harjoittelupaikkaa yrityksestä huolimatta”, sanoo etä-TETiä koordinoinut osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Venla Kaplas Metsäteollisuus ry:ltä.

Metsäteollisuus ry:n tiedote: Metsäalan ensimmäinen yhteinen etä-TET tavoitti nuoria Harjurinteen koulusta

TET-opas metsäalalle

Kirjoita kommentti