Materiaalit

TET – Käyttäjän opas ja muita materiaaleja

TET –jakson järjestäminen on yksinkertainen keino päästä kertomaan nuorelle metsäalasta ja näyttämään millaisia töitä metsiin ja puun kestävään käyttöön liittyen oikeasti tehdään. Hyvästä kokemuksesta puhutaan hyvää myös ystäville. Positiivisena kokemuksena mieleen jäävän TET-jakson järjestäminen vaatii työyhteisöltä oikeanlaista asennetta. Tästä materiaalista saat vinkkejä positiivisessa mielessä mieleen painuvan TET -jakson järjestämiseen.

Kokonaisuuteen kuuluu:
  • Työnantajille suunnattu vihko ”TET-käyttäjän opas” (voit kysyä myös painetussa muodossa Suomen Metsäyhdistyksestä), jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi hyvän TET-jakson järjestämisen perusteet laeista ja vastuista viikkokalenterirunkoihin ja vinkkeihin.
  • Työhön tutustumaan tulevalle nuorelle annettava tiivistelmä työpaikalla toimimisen perusteista ja tärkeimmistä huomioitavista asioista ennen TET-jakson alkua, jakson aikana ja sen loppuessa.
  • Haluttaessa nuorelle jakson alussa esitettävä metsien kestävää käyttöä laajemmin perusteleva PowerPoint-esitys ”Mikä on metsien merkitys?”, joka kattaa aiheet metsän omistuksesta hoitoon ja puun käyttöön.
  • Tyhjä viikkokalenterirunko nuorelle muistiinpanojen kirjoittamista varten viikon aikana tai työnantajalle TET-viikon suunnitteluun.
Julkaisuaika
Syyskuu 2015
Kieli
Suomi