Materiaalit

Lapset ja nuoret kestävään metsäsuhteeseen-raportti

Tämä selvitys on osa Kestävästi metsäsuhteessa -hanketta. Hanke toteutettiin Suomen Metsäyhdistyksen ja Suomen Metsämuseo Luston toimesta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella 2017–2018. Raporttiin on koottu yhteenvetoa vakiintuneista yhteistyömuodoista sekä metsäisistä toimijoista, jotka tarjoavat asiantuntijuutta metsäteemassa peruskoulujen ja lukion opetukseen sekä kouluikäisten harrastuksiin. Raportissa suositellaan toimijoille metsäretkien lisäämistä niin, että mahdollisimman moni oppilas pääsee metsään ennen yläkouluun siirtymistään.