Materiaalit

Metsät ja kestävä kehitys -globaalikasvatusmateriaali

Metsät ja kestävä kehitys -globaalikasvatusmateriaali tutustuttaa yläkoulun opettajat ja oppilaat maailman metsien tilaan sekä metsien rooliin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa. Materiaali on tuotettu yhteistyössä emeritusprofessori Markku Kannisen (Helsingin yliopisto), Food and Forest Development Finlandin ja Suomen Metsäyhdistyksen kanssa Ulkoministeriön tukemana.

Videoluennon aiheet:
00:00 Mitä maailman metsille kuuluu?
00:20 Maailman metsät ja niiden merkitys ihmiskunnalle
12:15 Metsäluonnon moninaisuus
18:02 Metsien muutokset ja uhkat
30:31 Kestävän metsätalouden tulevaisuuden haasteet

Video on julkaistu myös ruotsinkielisenä.

Julkaisuaika
2023
Julkaisija
Food and Forest Finland, Suomen Metsäyhdistys, Ulkoministeriön tukemana
Kieli
Suomi, ruotsi
Laajuus
videon kesto 38 minuuttia
Tekija
Tekstit: Markku Kanninen, Sisällön suunnittelu: Markku Kanninen, Sirpa Kärkkäinen, Janita Jamalainen