Materiaalit

Päättäjien Metsäakatemian kurssijulkaisu 12

Sisältää artikkeleita Päättäjien Metsäakatemien kurssilla 12 vuonna 2001 pidetyistä esitelmistä ja työpajoista.

Sisällys
Timo Viherkenttä: Esipuhe
Heikki Juslin: Tervetuloa: Metsäteollisuuden kehitysstrategiat
Esko Aho: Päättäjien 12. Metsäakatemian avaus: Vanhan ja uuden mantereen talousalueiden kilpailukyky
Antti Oksanen: Metsäteollisuuden globalisaatio
PAPERIN PERUSTA: KILPAILUKYKY JA KUMPPANUUS
Esa-Jukka Käär: Metsäteollisuuden kannattavuus maailmanmarkkinoilla
Erkki Virtanen: Metsäteollisuuden muuttuva kilpailukyky
Juha Vanhainen: Mistä tekijöistä laatupaperi syntyy?
Timo Suonperä: Ulkoistaminen ja kumppanuus käyvät käsikädessä
KESTÄVÄSTI KEHITTÄEN – YHDESSÄ YRITTÄEN
Esa Hyvärinen: Tavat ja käsitteet erilaisia EU:n sisällä
Ritva Toivonen: Kestävä metsätalous toiminnan perustana
Sanna Lauri: Vastuut metsän kestävässä käsittelyssä
Markku Kauppinen: Metsäsektori tiiviisti mukana lähialueyhteistyössä
Niilo Piisilä: Pohjois-Pohjanmaan metsätalouden strategiset kysymykset
Ryhmissä ruodittua: Metsäyrittäjän muotokuva
ERIKOISTUMALLA ELOA ALUE- JA PUUTALOUTEEN
Heikki Eskelinen: Syrjäinen maaseutu
Vesa Vihriälä: Alueiden kilpailukyky
Pentti Lampinen: Alue- ja maaseutupolitiikka – Oulu-ilmiö
Markku Karjalainen: Suomalaisen puurakentamisen tulevaisuus
Ari Alatossava: Iin Puupolis
Marjo Kurkela: Oy Nordic Veneers ltd – viiluntekijä
METSIEN SUOJELUN MOSAIIKKI
Heikki Simola: Metsäluonnon suojelun tarve ja tulevaisuus
Eeva Hellström: Etelä-Suomen metsien suojelutyö – uusin keinoin tulevaisuuteen?
Eero Kaakinen: Pohjois-Pohjanmaan luontoarvot
Eero Kubin: Maa kohoaa, meret väistyvät
Risto Seppälä: Metsäklusterin tulevaisuus omissa käsissämme
Kurssilla keskusteltua: Metsänomistuksen pirstaloituminen

Julkaisuaika
2001
Julkaisija
Suomen Metsäyhdistys ry
Kieli
Suomi
Laajuus
72 s.
Tekija
Eeva Hellström ja Essi Ojala